Kontakt oss her
Teknologi og trender

Aktuatortesting

En aktuator er ofte én av mange komponenter i et produkt, og vi forstår hvor viktig det er med en velfungerende aktuator. For å sikre dette blir hver komponent av aktuatoren utsatt for omfattende tester ved testsenteret vårt, og ingenting blir overlatt til tilfeldighetene.

Testing - TECHLINE Teknologi og trender

Det er viktig at alle våre produkter blir testet - tvers igjennom og til det ekstreme - i en serie av tester som omfatter vridning, vibrasjon og støt, kjemiske bad, saltdamp, vannsprut og svært høye og lave temperaturer i dager, måneder, ja til og med år.

Lær mer om de forskjellige testene i videoene nedenfor.

 

Inntrengningstest av en elektrisk aktuator til industriell bruk
Industriaktuatorer må motstå og fungere pålitelig i miljøer der de er utsatt for vann, støv og i noen tilfeller høytrykksrengjøring ved høye temperaturer. Vi tester aktuatorene med tanke på inntrengning av både væske og støv.

Støttesting av en elektrisk aktuator til industriell bruk
Aktuatorer må fungere i dynamiske og utfordrende omgivelser. På testsenteret utsetter vi aktuatorene for både vibrasjon, støt/dunk og fall.

 
 

Salt- og kjemikalietesting av en elektrisk aktuator til industriell bruk
Aktuatorene blir utsatt for den negative innvirkningen av blant annet saltdamp, kjemiske stoffer, dieselolje og hydraulikkvæske. Alle disse stoffene påvirker både plast- og metalldelene av aktuatoren, og vi tester derfor aktuatorene under svært tøffe forhold.

Mekanisk holdbarhetstest av elektriske aktuatorer til industriell bruk
Det er viktig at aktuatorene fungerer optimalt gjennom hele levetiden. Alle aktuatorer, uavhengig av størrelse og modell, blir utsatt for holdbarhetstester.

 

Ytelsestest – vibrasjoner og støt
Dette er en viktig test, da det sikrer at aktuatorene kan yte effektivt ved konstant vibrasjon i terrengbasert utstyr og annet maskineri.

På LINAK tester vi alltid mer enn det som kreves for å sikre høy produktkvalitet og pålitelighet.

Ytelsestest – mekanisk holdbarhet
Ved å teste en aktuators mekaniske holdbarhet sikrer vi at du kan stole på at aktuatoren yter optimalt gjennom hele levetiden. Alle aktuatorer, uavhengig av størrelse og modell, blir utsatt for holdbarhetstester. Og vi satser alltid på så mange sykluser som mulig.

 
 

Klimatester – inntrengningsbeskyttelse (IP)
Det er avgjørende at LINAK industriaktuatorer kan motstå og fungere pålitelig i miljøer der de er utsatt for vann, støv og i noen tilfeller høytrykksrengjøring ved høye temperaturer. Det er derfor vi tester kapslingsgraden.

Klimatester – salter og kjemikalier
For å sikre lang levetid for industriaktuatorer i svært korrosive miljøer, utsetter vi aktuatorene for skadelige effekter av salt og kjemikalier i et fuktig miljø - en kombinasjon som virkelig setter aktuatorene på prøve.

 
 

Varme- og kuldetesting av LINAK aktuator

Klimatester - temperatur og fuktighet
Testing i miljøer med varierende temperatur og fuktighet sikrer at aktuatorene fungerer pålitelig selv under de barskeste klimatiske forhold. Det brukes også spesielle testmønstre, som dunk-tester, for å dekke svært krevende bruksområder.

Testing av LINAK aktuator

Elektromagnetisk kompatibilitet - EMC
LINAK  industriaktuatorer er testet for elektromagnetisk kompatibilitet i samsvar med et bredt spekter av industristandarder. Dette er gjort for å sikre aktuatorenes immunitet mot elektromagnetiske forstyrrelser, og for å bekrefte at stråling aktuatoren ikke påvirker det industrielle maskineriet.

 
 

Testprogram

For å få en komplett oversikt over hvordan en bestemt industriaktuator er testet, kan du lese databladet for aktuatoren eller lese mer i denne TECHLINE testprogram-mappen.

Nettbrosjyre

 

Har du et spørsmål?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.