Kontakt oss her

Bruksvilkår

Vilkårene gjelder bruken av nettstedet LINAK som tilhører LINAK A/S ("LINAK") og bruken av LINAK materiell og varemerker.

Vennligst les grundig gjennom vilkårene. Dersom du ikke kan akseptere vilkårene, ber vi deg forlate nettstedet og ikke bruke våre varemerker og vårt materiell.

LINAK nettsted
Alle immaterielle rettigheter og andre rettigheter til innholdet på dette nettstedet, som navn, logo, tekst, produktbeskrivelser, bilder, diagrammer, programvare, varemerker og merkenavn, tilhører LINAK eller leverandørene av innholdet, uavhengig av om det er beskyttet av opphavsrett, varemerker, servicemerker, patenter eller andre immaterielle rettigheter eller lover.

Søk, nedlasting og annen digital kopiering av innholdet på dette nettstedet, eller deler av det, er kun for intern bruk i din virksomhet eller for ditt personlige bruk.   Ingenting av det som er angitt her, skal tolkes som en overdragelse av lisens eller rettigheter under noe patent eller varemerke som tilhører LINAK eller en tredjepart.

Uautorisert bruk av innholdet på dette nettstedet eller deler av det, f.eks. å lage kopier eller å gjøre det tilgjengelig for allmennheten, kan føre til bot eller erstatningskrav, inkludert, men ikke begrenset til, bruk er relatert til brudd på rettigheter til varemerker, opphavsrett og publisering.

Informasjonen på dette nettstedet er ment kun som generell informasjon og er ikke ment å angå spesifikke omstendigheter for noe bestemt individ eller noen bestemt enhet. Nettstedet kan ha eksterne lenker til nettsteder som LINAK ikke har noen kontroll over og som LINAK ikke har noe ansvar for.

LINAK garanterer ikke at bruken eller driften av dette nettstedet vil være uten avbrudd eller feil. LINAK tar ikke på seg noe ansvar for problemer som har oppstått som et resultat av bruken av dette nettstedet eller av å klikke på lenker til eksterne nettsteder. LINAK gir ingen uttrykt eller implisitt garanti for eller fremstilling av at innholdet på dette stedet er nøyaktig, fullstendig eller forståelig. Under ingen omstendigheter skal LINAK være ansvarlig for tap av inntekt eller data, indirekte, direkte, tilfeldig eller konsekvensmessig skade eller annen skade eller annet tap, verken som et resultat av uaktsomhet eller av andre årsaker. Du er ansvarlig for å avgjøre om produkter fra LINAK er egnet for et spesifikt bruksområde.

Denne fraskrivningsklausulen har ikke til hensikt å begrense ansvaret til LINAK ved brudd på eventuelle ufravikelige krav som er nedlagt i gjeldende nasjonale lover, og skal ikke ekskludere selskapets ansvar for saker som ikke kan ekskluderes under samme lovgivning.

LINAK varemerker og LINAK materiell
LINAK har eiendomsrettighetene til navnet LINAK® som varemerke og selskapsnavn. LINAK har eiendomsrettighetene til pil-logoen, brukt alene og i kombinasjon med ordet LINAK og andre varemerker merket med ® eller ™. Du har tillatelse å bruke LINAK varemerker og materiell bare i forbindelse med LINAK produkter.

Du har ikke tillatelse til å bruke LINAK varemerker på en beskrivende måte; bruk skal være i samsvar med varemerkeloven og i samsvar med disse bruksvilkårene:

  • LINAK® ordmerke må alltid skrives med store bokstaver og med symbolet for registrert varemerke/varemerke.
  • Det er bare tillatt å bruke svart/blå, svart eller negativ som farge på LINAK logo. Bakgrunnsfargen til logoen skal være hvit eller alternativt en LINAK blå eller svart bakgrunn.
  • Du aksepterer at du ikke har noen immaterielle rettigheter og samtykker i å ikke bruke, søke om eller registrere varemerker som er identiske med eller ligner på LINAK varemerker.

Du kan bruke tegninger og bilder av LINAK produkter og bilder som tilhører LINAK i den form de er vist og i samsvar med disse bruksvilkårene:

  • Du har ikke tillatelse til å bruke LINAK materiell på en måte som reduserer, svekker eller på annen måte skader omdømmet til LINAK, eller den goodwill som er assosiert med LINAK materiell og LINAK.
  • Du har ikke tillatelse til å bruke LINAK materiell på en måte som er falsk eller villedende eller på annen måte forleder sluttbrukeren.
  • LINAK materiell skal alltid vises og brukes slik LINAK har fremlagt det
  • Du har ikke tillatelse til å la andre bruke LINAK materiell.

LINAK forbeholder seg retten til å granske om din bruk er i samsvar med disse vilkårene.

Disse vilkårene og annen informasjon på Nettstedet og enhver bruk av vilkårene/informasjonen er utelukkende underlagt dansk lov, uavhengig av regler for valg av rettsinstans. Eventuelle tvister som oppstår på grunn av eller i forbindelse med Vilkårene, er underlagt jurisdiksjonen til det danske rettsvesen.

Alt salg er underlagt LINAK standardvilkår for salg og leveranse.

Versjon fra juni 2019

Har du et spørsmål?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.

Kontakt oss