Bruksvilkår

Vilkårene og betingelsene nedenfor gjelder bruken av nettstedet www.linak.com   som eies av LINAK A/S ("LINAK"). Vennligst les vilkår og betingelser grundig, og forlat dette nettstedet dersom du ikke kan akseptere dem.

Rettighetene til nettstedet
Alle immaterielle rettigheter og andre rettigheter til innholdet på dette nettstedet, som tekst, bilder, tegninger, lyd- eller videofiler, presentasjoner, diagrammer, programvare, varemerker og merkenavn, tilhører LINAK eller leverandørene av innholdet.

Søk, nedlasting og annen digital kopiering av innholdet på dette nettstedet, eller deler av det, er kun for intern bruk i din virksomhet eller for din personlige bruk.

Uautorisert bruk av innholdet på dette nettstedet eller deler av det, f.eks. å lage kopier eller å gjøre det tilgjengelig for allmennheten, er brudd på den norske åndsverkloven og annen lovgivning. Uautorisert bruk kan føre til juridisk søksmål.

Fraskrivningsklausul
Informasjonen på dette nettstedet er ment kun som generell informasjon og er ikke ment å angå spesifikke omstendigheter for noe bestemt individ eller noen bestemt enhet.

Du er ansvarlig for å avgjøre om produkter fra LINAK er egnet for et spesifikt bruksområde.

LINAK forbeholder seg retten til å forandre eller fjerne innhold på dette nettstedet, inklusive de viste produktene, uten å informere om det.

Nettstedet kan ha eksterne lenker til nettsteder som LINAK ikke har noen kontroll over og som LINAK ikke har noe ansvar for.

LINAK gir ingen uttrykt eller implisitt garanti for eller fremstilling av at innholdet på dette stedet er nøyaktig, fullstendig eller forståelig.

LINAK garanterer ikke at bruken eller driften av dette nettstedet vil være uten avbrudd eller feil. LINAK tar ikke på seg noe ansvar for problemer som har oppstått som et resultat av bruken av dette nettstedet eller av å klikke på lenker til eksterne nettsteder.

Under ingen omstendigheter skal LINAK være ansvarlig for tap av inntekt eller data, indirekte, direkte, tilfeldig eller konsekvensmessig skade eller annen skade eller annet tap, verken som et resultat av uaktsomhet eller av andre årsaker.

Denne fraskrivningsklausulen har ikke til hensikt å begrense ansvaret til LINAK ved brudd på eventuelle ufravikelige krav som er nedlagt i gjeldende nasjonale lover, og skal ikke ekskludere selskapets ansvar for saker som ikke kan ekskluderes under samme lovgivning.

Alt salg er underkastet selskapets standardbetingelser for salg og utlevering. Vennligst kontakt LINAK dersom du ønsker en kopi av Standardbetingelser for salg og levering. 

(sist oppdatert i januar 2009)