Kontakt oss her

Misjon og visjon

En beskrivelse av formål og misjon, visjon og verdier ved LINAK.

Vårt formål og vår misjon
Vi tilbyr innovative aktuatorløsninger som forbedrer menneskers livskvalitet og arbeidsmiljø.

Vår visjon 
Vi vil være verdensledende på innovative elektriske aktuatorsystemer innenfor våre kjernesegmenter.

Våre verdier
Resultatene som LINAK har oppnådd i løpet av mange år, er basert på et verdisett som definerer hva vi står for. Vi legger stor vekt på våre verdier, og annethvert år evaluerer vi hvor godt vi har levd opp til dem.

 • Kundeorientering
  Å lytte til kundene våre og å forstå deres behov er nøkkelen til utvikling av virkelig innovative løsninger. LINAK ønsker å være der kundene våre er. Våre datterselskaper forstår den lokale kulturen, snakker språket og er i nærheten av kundene våre, slik at de kan yte service på best mulig måte.
 • Kreativitet
  LINAK ble grunnlagt på kreativ tenking. Kreativitet går hånd-i-hånd med innovasjon – både ved utvikling av nye løsninger og ved oppdagelse av nye bruksområder for eksisterende produkter. Så lenge kreative idéer resulterer i ekstra verdi for kundene, vil LINAK konstant søke og følge slike idéer.
 • Vilje til endring
  Vi lever i en verden i rask forandring. LINAK har en selvpålagt forpliktelse til å være banebrytende i markedet. For at vi hele tiden skal kunne utvikle og levere forbedrede og innovative løsninger, er vi fleksible og åpne for nye utfordringer og muligheter.
 • Lojalitet, åpenhet og ærlighet
  Vi er lojale mot våre verdier, og vi er lojale mot kundene våre. Hos LINAK forblir konfidensiell informasjon konfidensiell. Vi opptrer åpent og ærlig overfor hverandre og overfor kundene våre. Hos LINAK er vi åpne og ærlige i alle ting som angår arbeidet vårt. Dersom vi støter på utfordringer, diskuterer vi dem for å sammen finne de beste løsningene.
 • Entusiasme og personlig effektivitet
  Selskapet setter sin lit til entusiastiske ansatte som alltid prøver å utgjøre en forskjell for kundene våre, for selskapet og for hverandre. Dette innebærer at en er dedikert til effektivitet og bruker LEAN i så mange daglige arbeidsprosesser som mulig.
 • Jobbtilfredshet og hjelpsomhet
  LINAK bestreber seg på at alle ansatte skal være tilfredse og stolte over resultatene vi oppnår. Ansatte ønsker og forventer å ha innflytelse på sitt daglige arbeid. Vi er aktivt interessert i velferden til våre kolleger hos LINAK. Vi hjelper, støtter og oppmuntrer hverandre til å utvikle oss og nå nye mål.

Har du et spørsmål?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.

Kontakt oss