Kontakt oss her

Produktsertifikater og deklarasjoner

LINAK aktuatorer og aktuatorsystemer er designet og verifisert i samsvar med de spesifikke forskriftsmessige krav og standarder som er oppgitt i produktspesifikasjonene for produkter fra LINAK.

Datastyringsprogram for samsvar
LINAK samarbeider med en tredjepart innen samsvar, som tilbyr eksperthjelp med tanke på stadig strengere krav og automatiserte prosesser og som leverer løsninger som hjelper selskaper med å tilpasse seg en stadig mer regelstyrt bransje. Leverandørene til LINAK vil bli kontaktet av tredjeparten som står bak complianceprogrammet, og LINAK forventer at leverandørene responderer på forespørselen ved å dokumentere compliance i henhold til de spesifikke kravene. Innsamling av miljøinformasjon er viktig for LINAK fordi vi også ønsker å videreformidle denne informasjonen i vår forsyningskjede.

Dersom du trenger hjelp med å laste opp deklarasjoner, ber vi deg kontakte chemicalcompliance@linak.com

Forordninger, direktiver og lover
LINAK har forpliktet seg til å tilby sine kunder produkter som oppfyller en høy standard når det gjelder innovasjon, ytelse og miljøsikkerhet. For å oppnå dette må vi raskt kunne tilpasse oss nye forordninger, direktiver og lover som angår miljøet, som RoHS2, RoHS3, REACH SVHC, regelverk om konfliktmineraler, CPSA osv.

REACH
The Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (EU-forordning nr. 1907/2006) er en europeisk forordning om kjemikalier. REACH-forordningen angår LINAK, og det betyr at produkter som blir levert til LINAK, må være i samsvar med forordningen, også når den blir oppdatert to ganger per år.

LINAK REACH deklarasjonsmal

LINAK REACH-erklæring for plaststøping og PCBA

RoHS
EU-direktiv 2011/65/EU (Reduction of Hazardous Substances) og direktiv 2015/863 er direktiver som begrenser bruken av farlige substanser i elektrisk og elektronisk utstyr. Alle produkter som blir levert til LINAK, må være i samsvar med de relevante gjeldende bestemmelser i RoHS-direktivet.

Les mer om erklæringen fra LINAK om REACH og RoHS her.

LINAK RoHS deklarasjonsmal

LINAK RoHS-erklæring for plaststøping og PCBA

Proposition 65
Proposition 65 (Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986) er en lov fra California som krever at selskaper informerer Californias innbyggere om viktige signifikante kjemikalier som forårsaker kreft eller medfødte misdannelser eller annen forplantningsskade. LINAK krever (når det er spesifisert) at leverandørene arbeider mot å eliminere så mange som mulig av substansene som er oppgitt i Proposition 65, fra både eksisterende og fremtidige produkter som de leverer til LINAK.

LINAK Proposition65 deklarasjonsmal

Konfliktmineraler
LINAK krever at leverandører som tilbyr deler eller materialer som inneholder konfliktmineraler, aktivt arbeider for å unngå kilder fra konfliktområder. Leverandører for LINAK må gjennomføre egne prosedyrer med tanke på RCOI og tilbørlig aktsomhet, for å unngå kilder fra konfliktområder. Vi forventer at våre leverandører arbeider med sine leverandører på samme måte, for å sikre at konfliktmineraler kan spores tilbake til de opprinnelige smelteverkene. Substanser som er listet i Proposition 65, må utelates fra både eksisterende og fremtidige produkter som de leverer til LINAK.

CPSA
The Consumer Protection Safety Act (CPSA) er en statlig lov i USA som skal beskytte befolkningen mot urimelig risiko for skade forårsaket av forbrukerprodukter. The Consumer Product Safety Commission krever at maling eller overflatebelegg ikke har høyere blykonsentrasjon enn 0,009 prosent (90 ppm/parts per million).
Leverandører som selger maling eller overflatebelagte deler til LINAK, er forpliktet (når det er spesifisert) til å etterleve denne forordningen og må opplyse om blykonsentrasjonen i sine produkter.

IECEx / ATEX
ATEX er et EU-direktiv og IECEx er en ledende standard, og begge gjelder krav til utstyr som er ment for bruk i potensielt eksplosive atmosfærer. LINAK aktuatorer for eksplosjonsbeskyttet (Ex) utstyr må være i samsvar med IECEx-standarden og ATEX-direktivet.

UL
Leverandører for LINAK er (dersom det er relevant) ansvarlige for å sikre at alle UL-kritiske komponenter og materialer i spesifikasjonene fra LINAK, er i samsvar med retningslinjene fra UL, og er ansvarlige for å føre og oppbevare alle nødvendige journaler.

Har du et spørsmål?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.

Kontakt oss