Kontakt oss her

Forventninger til leverandørkvalitet 

Kvalitetsavdelingen hos LINAK er en global organisasjon som er inndelt i et sentralisert team for leverandørkvalitet (Centralised Supplier Quality Team) og flere team for produktlinjekvalitet (Product Line Quality Teams) som er lokalisert ved hovedkontoret til LINAK A/S. Team for fabrikk-kvalitet er også lokalisert i selskapets fasiliteter i Kina, Slovakia og USA. 
De forskjellige teamene er ansvarlige for følgende oppgaver: 

Sentralisert team for leverandørkvalitet (Centralised Supplier Quality Team) (LINAK A/S)

 • Kvalitetskontrakt for lokale og globale leverandører (Quality Contract for local & global Suppliers)
 • Leverandørevaluering 
 • Leverandørgodkjenning av lokale og globale leverandører
 • Tiltak for forbedring av leverandørkvalitet
 • Revisjon av leverandørsystemer og PPAP
 • Globale retningslinjer og prosedyrer for leverandørkvalitet

Teamene for fabrikkvalitet (LINAK A/S)

 • Kvalitetskontrakt for lokale og globale leverandører (Quality Contract for local & global Suppliers)
 • Leverandørevaluering
 • Leverandørgodkjenning av lokale og globale leverandører
 • Tiltak for forbedring av leverandørkvalitet
 • Revisjon av leverandørsystemer og PPAP
 • Håndtering og registrering ved avvik
 • Inspeksjonsbesøk

Teamene for produktlinjekvalitet (Product Quality Line Teams) (LINAK US, - Slovakia, - China)

 • Tiltak for forbedring av leverandørkvalitet
 • Revisjon av PPAP hos leverandører
 • Håndtering og registrering ved avvik
 • Inspeksjonsbesøk

Dersom du er usikker på hvem du skal kontakte hos kvalitetsavdeling i LINAK, kan du kontakte personen du kjøpte delene fra. Han/hun kan gi deg kontaktinformasjonen til den ansvarlige hos kvalitetsavdelingen i LINAK.

Kvalitetshåndbok for leverandører 
Det forventes at alle leverandører/selskaper som gjør eller ønsker å gjøre forretninger med LINAK, følger retningslinjene som finnes i kvalitetshåndboken for leverandører (Supplier Quality Manual). Denne håndboken gir en veiledning i hvordan LINAK gjør forretninger med leverandører, på områder som vurdering, evaluering, kvalifikasjoner og grunnleggende krav, samt hvordan disse relasjonene blir håndtert. En leverandørkvalitetsavtale med LINAK blir basert på forventningene som er oppgitt i kvalitetshåndboken for leverandører (Supplier quality manual)

PPAP-krav 
PPAP (Production Part Approval Process) er en kvalitetskontrollprosess som blir brukt hos LINAK. PPAP blir utført for å sikre at en leverandør kan fremstille et produkt som oppfyller designspesifikasjonene, og kan fremstille produktet i den nødvendige produksjonshastigheten. 
Det blir laget en rekke dokumenter under PPAP, som deretter blir samlet i en PPAP-pakke. 

Endringsforespørsel fra leverandør
Dersom leverandøren gjør endringer vedrørende produksjon, produksjonssted, underleverandør osv. som kan påvirke produktets form, tilpasning og/eller funksjon, må leverandøren fylle ut et skjema for endringsforespørsel (supplier change request template). Etter utfylling må leverandøren sende forespørselen via e-post til personen som er ansvarlig for det aktuelle produktet hos LINAK. Dersom du er usikker på hvem den produktansvarlige er, ber vi deg kontakte innkjøpsansvarlig hos LINAK .  

SCAR - 8D-rapport
Når det er påvist kritiske eller omfattende mangler med hensyn til overholdelse, utarbeider LINAK en avviksrapport (Non-conformity Report). Leverandøren må derfor utarbeide en rapport om sine korrigerende tiltak (Supplier Corrective Action Report / SCAR) basert på 8D problemløsende prinsipper, der de oppgir årsaken(e) til avviket/avvikene og hvilke tiltak som er iverksatt for å hindre gjentakelse. 

Har du et spørsmål?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.

Kontakt oss