Nullstill søk

Sammenstilling av et enkeltaktuatorsystem

Hvordan sammenstille et enkeltaktuatorsystem

Systemet består av:
Enkeltaktuator(er)
1 x Switch Mode Power Supply
1 x CBH Advanced
1 x Bluetooth® håndbetjening
1 x Bluetooth® Adapter

 1. Koble enkeltaktuatorer til kanal 1-2 for å styre justeringen av for eksempel rygglene og benstøtte. (Med en 3-kanals CBH Advanced kan også den tredje kanalen brukes til en aktuator)
 2. Plugg DC-kabelen i CBH Advanced
 3. Plugg Bluetooth® Adapter i CBH Advanced
 4. Koble til strømnettet
 5. Par håndbetjeningen (trykk samtidig på de to knappene på toppen)
 6. Systemet er nå klart for oppstilling

Montering av et enkeltaktuatorsystem med massasjemotorer

Hvordan montere et enkeltaktuatorsystem med massasjemotorer

Systemet består av:
Enkeltaktuator(er)
Massasjemotor(er)
1 x Switch Mode Power Supply
1 x CBH Advanced
1 x Bluetooth® håndbetjening
1 x Bluetooth® Adapter

 1. Koble enkeltaktuatorene til kanal 1-2 for for eksempel rygg- og benjustering
 2. Koble massasjemotorene til kanal 3A og 3B
 3. Plugg den 2-polede DC-kabelen i CBH Advanced
 4. Koble den andre enden av kabelen til SMPS og koble til strømkabelen
 5. Koble til strømnettet
 6. Plugg Bluetooth® Adapter i CBH Advanced
 7. Par håndbetjeningen
 8. Systemet er nå paret og klart til bruk

Simultankjøring med TD4 Standard

Hvordan du gjør en oppstilling for simultankjøring med TD4 Standard

Systemet består av:
2 x TD4 Standard
2 x nettkabler
1 x Bluetooth® håndbetjening

 1. Koble de to dobbelaktuatorene av typen TD4 til strømnettet
 2. Under Bed Light på begge dobbelaktuatorer TD4 begynner å blinke for å indikere paringsmodus
 3. Par håndbetjeningen (trykk samtidig på de to knappene på toppen)
 4. Et langt lysblink indikerer vellykket paring
 5. Nå er begge dobbelaktuatorer TD4 Standard paret med én håndbetjening

Skap et system ved å kombinere TD4 Advanced og CBH Advanced

Hvordan tilkoble et system med TD4 Advanced og CBH Advanced

Systemet består av:
1 x TD4 Advanced
1 x Switch Mode Power Supply
1 x CBH Advanced
1 x 2-polet DC-kabel
1 x seriekabel
1 x Bluetooth® håndbetjening
Enkeltaktuator(er)
2 x skruer

 1. Plasser CBH Advanced på TD4 Advanced, og skru den fast med to skruer
 2. Plugg seriekabelen i TD4 Advanced og kanal A1 på CBH Advanced
 3. Plugg en 2-polet DC-kabel i TD4 Advanced og kanal DC på CBH Advanced
 4. Koble SMPS til TD4 Advanced
 5. Koble enkeltaktuatorer til kanal 1 og 2 for justering av for eksempel nakkestøtte og fotbrett.
 6. Ved behov kan massasjemotorer kobles til kanal 3A og 3B
 7. Koble til strømnettet
 8. Par håndbetjeningen (trykk samtidig på de to knappene på toppen)
 9. Systemet er nå klart for oppstilling

Hvordan lagre minne på en håndbetjening

Hvordan lagre minne på en håndbetjening

 1. Juster sengen til en foretrukket posisjon
 2. Trykk S, og velg så et tall for lagring av posisjonen
 3. Nå er posisjonen lagret
 4. Når du senere vil gå tilbake til denne posisjonen, holder du bare inne knappen du lagret posisjonen på

Initialisering av et enkeltaktuatorsystem

Hvordan initialisere et enkeltaktuatorsystem

 1. Koble til strømnettet
 2. Aktuatorene må være i innerste posisjon
 3. Hold inne håndbetjeningens "ned"-knapp for aktuatoren i cirka 5 sekunder.
 4. Aktuatoren vil nå bli initialisert og kan bevege seg utover.
 5. Gjenta dette for hver aktuator ved å holde inne den tilsvarende "ned"-knappen på håndbetjeningen.
 6. Aktuatorsystemet er nå initialisert

Paring av håndbetjening til CBH Advanced system med en Bluetooth® Adapter

Hvordan pare håndbetjeninger til et system med CBH Advanced and en Bluetooth® Adapter

 1. Koble til strømnettet 
 2. Bluetooth® Adapter blinker i 3 minutter for å indikere paringsmodus
 3. For å pare en håndbetjening trykker du samtidig på de to knappene på toppen mens adapteren blinker
 4. Et langt lysblink indikerer vellykket paring
 5. Alle håndbetjeninger fra LINAK pares ved å trykke på de to knappene på toppen

Hvordan pare en håndbetjening på et senere tidspunkt

 1. Start paringsmodus igjen
 2. Trekk ut strømstøpselet og vent i 10 sekunder
 3. Koble til strømnettet
 4. Bluetooth® Adapter blinker i 3 minutter for å indikere paringsmodus
 5. Gjenta paringsprosedyren på den andre håndbetjeningen
 6. Systemet er nå paret og klart til bruk
 

Paring av Bed Control App med et TD4-system

Hvordan pare Bed Control App med et TD4-system

 1. Finn og last ned Desk Control App fra en appbutikk
 2. Åpne Bed Control App
 3. Pass på at systemet er i paringsmodus
 4. Velg sengen din fra listen og koble til
 5. Et langt lysblink indikerer vellykket paring
 6. Start oppstartsveiledningen
 7. Fullfør oppstillingen ved å velge funksjoner til sengen din
 8. Systemet er nå paret og klart til bruk
 9. Vent i fem sekunder mellom hver gang du styrer sengen med forskjellige funksjoner på håndbetjeningen

Paring av LINAK Bed Control App med et CBH Advanced system

Hvordan pare Bed Control App med et CBH Advanced system

 1. Finn og last ned Bed Control App fra en appbutikk
 2. Åpne Bed Control App
 3. Pass på at systemet er i paringsmodus
 4. Velg sengen din fra listen og koble til
 5. Et langt lysblink indikerer vellykket paring
 6. Start oppstartsveiledningen
 7. Fullfør oppstillingen ved å velge funksjoner til sengen din
 8. Systemet er nå paret og klart til bruk
 9. Vent i fem sekunder mellom hver gang du styrer sengen med forskjellige funksjoner på håndbetjeningen

Parallellkjøring med TD4 Advanced

Hvordan koble et TD4 Advanced system og bruke parallellkjøring

Systemet består av:
2 x TD4 Advanced
2 x Switch Mode Power Supply
1 x seriekabel
1 x Bluetooth® håndbetjening 

 1. Koble 2 x SMPS til 2 x TD4 Advanced
 2. Bruk én seriekabel for å koble sammen de to TD4 Advanced
 3. Koble begge aktuatorene til strømnettet
 4. Par håndbetjeningen
 5. TD4-systemet kjører nå parallelt når håndbetjeningen brukes

Desk Frame 1: Hvordan montere et skrivebord

Desk Frame 1: Hvordan montere et skrivebord
Se hvor enkelt det er å montere en skrivebordsramme med løsningen LINAK® Desk Frame 1. 

Det er et sett av tre ferdigpakkede esker som inneholder alt du trenger for å montere en skrivebordsramme: Kick & Click™ (toppramme), DL SetPack (består av to løftesøyler, et betjeningspanel, en kontrollboks og kabler) og DL Feet.

 

Desk Control™ App - Hvordan komme i gang

Aktiver Bluetooth® på mobiltelefonen din. Åpne Desk Control™ App. Velg bordet ditt, og klikk “connect”.

For å justere bordet manuelt holder du inne knappen med opp- eller ned-pil.

Desk Control™ App - Hvordan lagre favorittposisjoner

Lagre bordets nåværende posisjon
Trykk på en stjerne-knapp. Velg "lagre". Posisjonen er nå lagret og vises på knappen.

Du kan lagre opptil 4 favorittposisjoner
Kjør bordet ditt til en favoritthøyde (bruk pilene i appen eller på bordpanelet). Lagre posisjonen.

Kjør til en favorittposisjon.
Hold minneknappen inne til du har kommet til den lagrede posisjonen.

Automatisk justering samt favorittposisjoner
(Dersom bordpanelet ditt har Automatisk justering), men funksjonen er deaktivert)
Bare trykk én gang på en knapp med en favorittposisjon. Bordet beveger seg automatisk til posisjonen.

Forandre favorittposisjoner
Gå til siden for innstillinger. Velg “endre favorittposisjoner”. Klikk på posisjonen du ønsker å forandre. Innstill høyden og klikk “Lagre posisjon".

Desk Control™ App - Hvordan sette seg mål og aktivere påminnelse om å stå

Sett deg mål for hvor mye du vil stå
Gå til seksjonen “Du”, og definer målet ditt. Velg mellom tre forhåndsdefinerte sitte/stå-intervaller eller definer ditt eget.

Sett dine egne mål
Klikk på innstillingsknappen under seksjonen “ditt mål”. Bruk pilene til å justere tidsintervallene for å sitte og stå. For å lagre innstillingene dine klikker du "gjort" og deretter "lagre".

Velg hvordan du vil motta notifikasjoner med påminnelse
Få påminnelser som popup-notifikasjon på mobiltelefonen og/eller i form av lyset på bordpanelet ditt.

Gå til seksjonen "Innstillinger". Velg “Påminnelsesmåter”. Klikk på knappene for å aktivere/deaktivere påminnelser.
For å se et eksempel klikker du på “Prøv”.

Desk Control™ App - Utforsk menyen for innstillinger

Forandre favorittposisjonene dine
Overskriv eksisterende favorittposisjoner eller lagre nye posisjoner.

Påminnelsesmåter
Velg hvordan du vil bli minnet om å reise deg opp. Klikk på knappen for å aktivere/deaktivere popup-notifikasjoner (for mobiltelefonen din) eller påminnelse via lysfunksjonen (for bordpanelet ditt).

Gi bordet et navn
For at det skal være enkelt å finne og koble til bordet ditt, gir du bordet ditt et navn. Skriv navnet du vil gi bordet ditt. Gå tilbake til menyen for å lagre det.

Innstilling av bordets høyde
Dersom bordets høyde ikke vises korrekt på displayet, kan du korrigere det manuelt. Du kan velge mellom cm og tommer.

Jeg bruker bare dette bordet
Dersom du vil bruke dine personlige innstillinger for flere bord, velger du "nei". Da vil andre bord automatisk bruke dine personlige innstillinger fra appen.

Automatisk justering
På bordpanel som har Automatisk justering (bare “fullversjoner”), kan man bruke denne funksjonen for å bytte mellom favorittposisjoner.

Velg språk
Velg ønsket språk for appen.

Fordeler ved å skifte stilling
Les mer om hvorfor du bør variere mellom sittende og stående stilling.

Vilkår og betingelser
Les Vilkår og betingelser for appen.

Om
Lær mer om appen og dens funksjoner. Klikk på linkene for å lære mer om produktet, hvorfor du bør bruke bordet og hvor du får support.

Desk Control™ App - Hvordan aktivere og bruke Automatic Drive

Dersom bordpanelet ditt har Automatisk justering (bare “fullversjoner”), kan du aktivere det i appen.

Aktiver funksjonen Automatic Drive
Gå til "Innstillinger". Velg “Automatisk justering”.

Trykk på bryterne for oppover og nedover og aksepter Bruksvilkår.

Bruk av funksjonen Automatisk justering
Gå til seksjonen “kontroll”, og velg en favorittposisjon. 
Dersom det er lagret to eller flere favorittposisjoner, kan bordet kjøre automatisk mellom disse posisjonene.

DP1C og DPT - Høyden som oppgis på displayet, er ikke riktig

Du kan forandre høyden som oppgis på displayet, til riktig bordhøyde ved å følge prosedyren som er vist i videoen og beskrevet nedenfor.

Hvordan høydejustere bordet ditt (DP1C og DPT)

Mål bordhøyden fra gulv til bordplatens øvre kant.

 1. Hold inne S-knappen til det dukker opp en "S" på displayet.
 2. Fortsett å holde inne S-knappen, mens du trykker du på opp- eller ned-tasten inntil tallet som angir høyden, er riktig.

Finn den riktige appen for din justerbare seng

Finn den riktige appen for din justerbare seng
Bed Control App er tilgjengelig i både App Store og Google Play store. For en seng som har et system fra LINAK, får du den riktige appen når du velger den som heter “Bed Control” og har følgende ikon.


Last ned Bed Control App for iOS.
Apple Store

Last ned Bed Control App for Android.
Google Play

Kjøp en ny LINAK håndbetjening til en justerbar seng

Dersom du trenger en ny håndbetjening til din justerbare seng, må du kontakte forhandleren som solgte deg sengen. 
Det gjelder også dersom håndbetjeningen er mistet eller ødelagt eller dersom batteriet er utladet og ikke kan skiftes. Leverandøren vil hjelpe deg med å bestille en ny håndbetjening - LINAK selger ikke reservedeler direkte til eieren av sengen.

LINAK håndbetjeningen til en justerbar seng fungerer ikke

LINAK håndbetjeningen til en justerbar seng fungerer ikke

Dersom du har problemer med håndbetjeningen til din justerbare seng, må du kontakte forhandleren som solgte deg sengen. 
LINAK selger ikke reservedeler direkte til eieren av sengen.

Min LINAK håndbetjening har tomt batteri

Min LINAK håndbetjening har tomt batteri

På noen håndbetjeninger er det dessverre ikke mulig å skifte ut batteriet. Dersom batteriet i disse håndbetjeningene går tom for strøm, må du kjøpe en ny håndbetjening. Du kan få kjøpt en ny ved å kontakte forhandleren som solgte deg sengen. 

LINAK selger ikke reservedeler direkte til personen som kjøpte sengen.

DPF1C - Høyden som oppgis på displayet, er ikke riktig

Du kan forandre høyden som oppgis på displayet, til riktig bordhøyde ved å følge prosedyren som er vist i videoen og beskrevet nedenfor.

Hvordan innstille høyden på bordet ditt

Mål bordhøyden fra gulv til bordplatens øvre kant.

Innstilling av bordhøyden

 1. Trykk samtidig på opp- og ned-tasten.
 2. Det skal dukke opp et tall på displayet.
 3. Bruk opp- eller ned-tasten for å endre tallet til riktig høyde.

DPG - Hvordan digitalisere og justere bordet

For å digitalisere bordet kjøres det nedover; trykk på og hold inne panelet inntil bevegelsen er fullført.

For å justere bordet vippes panelet ned for å kjøre nedover og opp for å kjøre oppover.

DPG - Hvordan pare med en app

Trykk på Bluetooth®-knappen i to sekunder. Lysstripen vil begynne å blinke blått. Displayet viser bordets ID.

Åpne den nedlastede appen og koble til bordet. Finn riktig ID i listen "Bord i nærheten". 

Følg instruksjonene i appen.

DPG - Hvordan lagre opptil fire posisjoner i minnet og hvordan tilbakestille minnet

DPG med display har totalt fire posisjoner i minnet. 

Kjør til ønsket bordhøyde, og hold deretter stjerneknappen inne til displayet viser "stjerne 3" eller "stjerne 4". Slipp knappen. 

For å lagre en posisjon holdes stjerneknappen inne i to sekunder. Et hvitt lys blinker og blir statisk når posisjonen er lagret.

For å tilbakestille alle minneposisjoner holdes stjerneknappen inne i åtte sekunder inntil lyset blinker rødt.

DPG - Hvordan bruke minnet

For å lagre en posisjon i minnet; kjør til ønsket posisjon.
Hold inne stjerneknappen i to sekunder. 
Et hvitt lys blinker og blir statisk når posisjonen er lagret.

Vipp og hold for å kjøre til en minneposisjon.

Dersom din DPG har automatisk styring, trykker du to ganger på panelet i den retningen du vil kjøre. Panelet stopper i første lagrede posisjon i den valgte retningen. 

 

DPG – Påminnelseslys

Lysstripen minner deg på når det er på tide å stå. 
Grønt = ok 
Oransje = det er på tide å stå

Standardinnstillingen er 55 minutters sittetid. 
Trykk på klokkeknappen for å se intervallet.
 
Hvordan forandre intervall eller velge "OFF". 

Forandre intervallet ved å velge blant de fire innstillingene.

Intervall 1: Påminnelse etter 55 minutters sittetid

Intervall 2: Påminnelse etter 50 minutters sittetid

Intervall 3: Påminnelse etter 45 minutters sittetid

Intervall 4: OFF slår av funksjonen

Hvordan tilbakestille påminnelseslyset.

For å tilbakestille påminnelseslyset holdes klokkeknappen inne i åtte sekunder inntil lyset blinker rødt. 

DPG – Muligheter for tilbakestilling

Det er tre alternativer for tilbakestilling:

 • Tilbakestilling av minneposisjoner
 • Tilbakestilling av påminnelseslys
 • Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger

For å tilbakestille alle minneposisjoner holdes stjerneknappen inne i åtte sekunder inntil lyset blinker rødt.

For å tilbakestille påminnelseslyset holdes klokkeknappen inne i åtte sekunder inntil lyset blinker rødt.

Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger: 
For å tilbakestille til fabrikkinnstillinger holdes klokkeknappen og stjerneknappen inne i åtte sekunder inntil lyset blinker rødt.

DPG - Innstilling av riktig bordhøyde. Velg tommer eller cm.

Innstilling av riktig bordhøyde: 
Dersom høyden som vises på displayet, ikke er den faktiske bordhøyden, kan den korrigeres.

Mål bordets høyde fra gulv til bordplate. Trykk på klokkeknappen og Bluetooth®  -knappen i fem sekunder. Når displayet begynner å blinke, vippes panelet oppover dersom tallet er for lavt og nedover dersom tallet er for høyt. 

Velg cm eller tommer:
Velg cm eller tommer ved å trykke på stjerneknappen og Bluetooth®-knappen i fem sekunder. Når displayet begynner å blinke, vippes panelet opp eller ned og enheten vil bli endret.

Hvordan nullstille bordet ditt

Bordet kan ikke heves dersom det ikke er nullstillt.

Dersom feilkoden "E01" vises på displayet, må bordet nullstilles.

Hvordan nullstille bordet ditt:

 1. Hold inne ned-tasten inntil bordet er senket så lavt som mulig. Hold inne tasten inntil bordet ikke lenger beveger seg.
 2. Trykk på ned-tasten igjen og hold den inne inntil bordet ikke lenger beveger seg.

Nå kan bordet heves.

Hvordan lagre en posisjon i minnet

Foretrukne sitte- og/eller stå-posisjoner kan lagres. Følg prosedyren som er vist i videoen eller følg instruksjonene nedenfor.

Hvordan lagre en posisjon

 1. Kjør bordet til den høyden du ønsker å lagre
 2. Trykk på "S" og deretter på minneknappen.

Posisjonen er nå lagret.

For å kjøre bordet til den lagrede høyden trykker du på minneknappen inntil det når den lagrede posisjonen.

Hvordan bruke kabelavlastning TD1 280 SMPS

Kabelavlastningen hindrer at kabelens støpsel blir trukket ut av TD1 280 SMPS, noe som kan føre til feilfunksjon eller skade på støpselet og PCB.

Hvordan bruke kabelavlastningen - se videoen.

Hvordan bruke kabelavlastning TD1

Kabelavlastningen hindrer at kabelens støpsel blir trukket ut av TD1, noe som kan føre til feilfunksjon eller skade på støpselet.

Hvordan bruke kabelavlastningen – se videoen.

Hvordan bruke kabelavlastning TD3

Kabelavlastningen hindrer at hovedkabelens støpsel blir trukket ut av TD3, noe som kan føre til feilfunksjon.

Hvordan bruke kabelavlastningen - se videoen.

Mulig problem: Er det synlig skade på kablene?
Prøv/Løsning: Skadede deler må byttes ut. Kontakt bedriften som solgte sengen til deg.

Kick & Click - Hvordan du enkelt monterer et kontorbord

Denne videoen viser hvor enkelt det er å montere et Kick & Click™ høydejusterbart kontorbord uten bruk av skruer eller verktøy.
Dersom du har spørsmål om monteringen, ber vi deg lese Kick & Click brukerhåndbok eller kontakte vår lokale salgsrepresentant.
Vi gjør oppmerksom på at ben og bordplater ikke kommer fra LINAK.

Kick & Click - Hvordan demontere et kontorbord

Denne videoen viser hvordan du demonterer et LINAK® Kick & Click™ høydejusterbart kontorbord. Det er raskt, enkelt og intuitivt.
Dersom du har spørsmål om demonteringen, ber vi deg lese Kick & Click brukerhåndbok eller kontakte vår lokale salgsrepresentant.

Mekanisk senking av TWINDRIVE TD4 i nødsituasjoner

Se TWINDRIVE TD4 instruksjonsvideo for å lære mer om den innovative funksjonen mekanisk senking i nødsituasjoner.

Montering av TWINDRIVE TD4

Se instruksjonsvideoen for å lære hvordan du monterer TWINDRIVE TD4.

Nakkefunksjonen finner ikke riktig minnefunksjon

Aktuatoren som justerer nakkefunksjonen, må digitaliseres. Følg prosedyren som er vist i videoen eller følg instruksjonene nedenfor.

RF håndbetjening fungerer ikke

Håndbetjeningen må pares med TWINDRIVE TD1 280 (minne), under sengen.

Følg prosedyren som er vist i videoen eller følg instruksjonene nedenfor.

 1. Trykk på tilbakestillingstasten på RFR-boksen som er koblet til TD1.
 2. Hold inne tilbakestillingstasten mens du trykker på en hvilken som helst knapp på håndbetjeningen. Dersom det er mer enn én håndbetjening, holder du tilbakestillingstasten inne mens du trykker på en hvilken som helst knapp på de andre håndbetjeningene.
 3. Sengen er nå klar til bruk.

Paring av TWINDRIVE TD4

Med TWINDRIVE TD4 er det enkelt å koble til en håndbetjening eller en mobiltelefon via LINAK Bed Control app.

Nullstilling av TD1RF (med minne) og LA27 motorsystem

 1. Juster LA27 til ytre posisjon (uten avbrudd og inntil den stanser).
 2. Slipp knappen.
 3. Juster LA27 til ytre posisjon (uten avbrudd og inntil den stanser).
 4. Slipp knappen.

Systemet er nå nullstillt.

TD3 - Hvordan klargjøre Bluetooth håndbetjeninger

 1. Plugg Bluetooth Adapter i en TD3 som har påslått strømtilførsel.
 2. Adapteret er nå i paremodus. Dette angis ved at en blå LED-lampe blinker.
 3. Trykk samtidig på "Backup"-knappen og "Ned"-knappen på Bluetooth håndbetjening. Når håndbetjeningen og aktuatoren er paret, angis det ved at lyset blinker med et lengre intervall.

TD3 - Hvordan klargjøre høyfrekvente håndbetjeninger

 1. Trykk på tilbakestillingstasten på TD3. Sengen vil bevege seg til flat posisjon. Hold inne tasten inntil motoren har stanset helt.
 2. Slipp tilbakestillingstasten.
 3. Trykk igjen på tilbakestillingstasten på TD3.
 4. Hold inne tilbakestillingstasten mens du trykker på en hvilken som helst knapp på håndbetjeningen.
 5. Dersom det er mer enn én håndbetjening, holder du tilbakestillingstasten inne mens du trykker på en hvilken som helst knapp på de andre håndbetjeningene.

Sengen er nå klar til bruk.

TD4 - Hvordan klargjøre en Bluetooth håndbetjening

 1. Sett TD4 i paremodus ved å koble den til strømnettet.
 2. Produktet er nå i paremodus. Dette vises ved at Under Bed Light blinker.
 3. Trykk samtidig på "Backup"-knappen og "Ned"-knappen på Bluetooth håndbetjening. Når betjeningen og aktuatoren er paret, angis det ved at lyset blinker langsomt.
 

Sengen fungerer ikke i det hele tatt (TD1)

Mulig problem: TWINDRIVE TD1 er ikke tilkoblet strøm
Prøv/Løsning: Prøv å koble en lampe eller lignende til strømforsyningen for å sjekke om det er riktig spenning.

Mulig problem: Støpslene er ikke satt riktig i TWINDRIVE TD1
Prøv/Løsning: Sjekk alle tilkoblinger.

Mulig problem: Er det synlig skade på kablene?
Prøv/Løsning: Skadede deler må byttes ut. Kontakt bedriften som solgte sengen til deg.

Sengen fungerer ikke i det hele tatt (TD3)

Sjekk: Er TWINDRIVE TD3 tilkoblet strøm?

Prøv/Løsning: Prøv å koble en lampe eller lignende til strømforsyningen for å sjekke om det er riktig spenning.


Mulig problem: Støpslene er ikke satt riktig i TWINDRIVE TD3  

Prøv/Løsning: Sjekk alle tilkoblinger. Bruk kabelavlastningen på TD3 for å være sikker på at støpselet ikke faller ut. Følg prosedyren som er vist i videoen eller følg instruksjonene nedenfor.

Bordet kan bare senkes.

Bordet må nullstilles.

Følg prosedyren som er vist i videoen.

Bordet kan ikke heves eller senkes.

Mulig problem: Kontrollboksen er ikke tilkoblet strøm
Prøv/Løsning: Prøv å koble en lampe eller lignende til strømforsyningen for å sjekke om det er riktig spenning. 

Mulig problem: Er alle støpsler satt korrekt i kontrollboksen eller på benet?
Prøv/Løsning: Sjekk alle tilkoblinger. 

Mulig problem: Er det synlig skade på kablene, betjeningene, kontrollboksen eller bena?
Prøv/Løsning: Skadede deler må byttes ut. Kontakt bedriften som solgte bordet til deg. 

Bordet kan ikke heves fullstendig. Det stanser alltid i samme posisjon.

Systemet har lagret et nytt endestopp utover

For å tilbakestille en lagret posisjon må bordet nullstilles på nytt. Følg prosedyren som er vist i videoen.

Displayet viser bare en strek (-) og fungerer ikke

For å unngå utilsiktet bevegelse er DPT låst når den ikke er i bruk.

Følg instruksjonene som er vist i videoen, for å låse opp DPT.

Displayet viser feilkoden "E01" i stedet for høyden.

Bordet kan ikke heves dersom det ikke er nullstillt.

Dersom displayet viser feilkoden "E01", er ikke bordet nullstillt.

Hvordan nullstille bordet ditt:

 1. Hold inne ned-tasten inntil bordet er senket så lavt som mulig. Hold inne tasten inntil bordet ikke lenger beveger seg.
 2. Trykk på ned-tasten igjen og hold den inne inntil bordet ikke lenger beveger seg. Nå kan bordet heves.

Sengens nakkefunksjon fungerer ikke - beveger seg ikke utover

Aktuatoren som justerer nakkefunksjonen, må nullstilles. Følg prosedyren som er vist i videoen eller følg instruksjonene nedenfor.

TD3 og LA27 - Hvordan nullstille motorsystemet

 1. Trykk på aktuatorens ned-knapp.
 2. Hold knappen inne inntil aktuatoren har nådd innerste posisjon og har stanset helt.
 3. Slipp tasten på håndbetjeningen.
 4. Hold aktuatorens ned-tast inne i fem sekunder.
 5. Nå kan aktuatoren bevege seg utover.

Systemet er nå nullstillt.

Lurer du på noe?

Vennligst fyll ut kontaktskjemaet, så vil vi komme tilbake til deg så raskt som mulig.

Reservedeler

Forespørsler om informasjon eller byttedeler bes rettet til forhandler av produktet. 

Kontaktinformasjon finnes vanligvis på produsentens etikett eller i brukerhåndboken. LINAK leverer produkter bare til produsenter. Vi tilbyr ikke teknisk support til sluttbrukere eller servicebedrifter.