Kontakt oss her
Betjeninger

DPG med påminnelsesfunksjon

DPG1M, DPG1B og DPG1C er en serie av intuitive LINAK® bordpaneler som betjenes med et lite vipp. De har Bluetooth® trådløs teknologi, minne og påminnelsesfunksjoner.

play-icon

Desk Panels DPG – Designet for å forme adferd

DPG med påminnelsesfunksjon

Bordpanelmodeller DPG med påminnelsesfunksjon 
Serien av DPG med påminnelsesfunksjon består av bordpanelmodellene DPG1M, DPG1B and DPG1C. Alle modeller av DPG aktiveres ved vipping, som er en enkel og intuitiv måte å justere et bord på, uten at man må se på panelet. Med DPG får du opptil fire minneposisjoner, som du finner ganske enkelt ved å tilte panelet inntil bordet stopper i den lagrede posisjonen. 

Fargen viser om brukeren bør endre posisjon
Den integrerte påminnelsesfunksjonen til de tre DPG bordpanelmodellene blir visualisert med et lys. Fargen gjenspeiler den aktuelle brukerstatusen til bordet. Når lyset skifter farge, minnes brukeren på at det er på tide å endre posisjon. Påminnelsesfunksjonen hjelper brukeren, på en naturlig måte, til en sunn variasjon av stillingen gjennom arbeidsdagen.

Kompatibel med Desk Control™ app
DPG bordpanelmodeller med påminnelsesfunksjon er kompatible med Desk Control app og har integrert Bluetooth ® trådløs teknologi. Med appen kan brukeren følge med på statistikken over bruk av bordet på en smartenhet, og får notifikasjoner når det er på tide å stå.  

 

Har du et spørsmål?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.

Kontakt oss
DPG1B

Se databladet som nettbrosjyre eller last ned PDF.

DPG1M

Se databladet som nettbrosjyre eller last ned PDF.

DPG1C

Se databladet som nettbrosjyre eller last ned PDF.

DPG bordpanel og Desk Control app Brukerhåndbok

Denne brukerhåndboken forteller deg hvordan du installerer, bruker og vedlikeholder LINAK DESKLINE® produkter.

DESKLINE produktoversikt

Om du gjør alle benker, bord eller disker som mennesker arbeider bak, høydejusterbare ved bruk av en elektrisk aktuatorløsning, så er det den fleksible måten å oppnå et konkurransefortrinn og styrke forretningen din på.

MOVE – Hvorfor høydejusterbare sitte/stå-bord øker arbeidsytelsen

Få lavere sykefravær og skap et moderne kontormiljø med elektrisk høydejustering i kontorbordene. En verdifull investering for både arbeidsgivere og ansatte.

Betjeningspanelene DPG - for innovativ justering av skivebord

Denne serien av intuitive betjeningspaneler er designet for å skape gode vaner og betjenes ved at de vippes på. Avanserte modeller omfatter påminnelser om å sitte/stå, høydeminne, Bluetooth®-tilkobling og mye mer.

Desk Control™ App - Kan jeg bruke appen på flere enheter samtidig?

Nei. Det er bare én Bluetooth®-tilkobling på DPG. Det kan derfor være tilkoblet bare én enhet om gangen Den enheten (mobiltelefonen eller datamaskinen din) som først kobles til DPG, vil være enheten som kan brukes med appen.

Desk Control™ App - Jeg finner ikke Desk Control App i Windows Store. Hva skyldes det?

Desk Control App for Windows er bare tilgjengelig for Windows 10 i Microsoft Store. Dersom du har en eldre versjon av Windows, kan du ikke laste ned Desk Control App.

Desk Control™ App - Bordet mitt kjører noen få centimetre, så stopper det. Hva skyldes det?

Bluetooth®-driveren din kan være utdatert. Sørg for at den nyeste Bluetooth -driveren er installert på datamaskinen din.

Desk Control™ App - Hva er forskjellen mellom å koble til som “eier” og å koble til som “gjest”?

Forskjellen ligger i hvor dine personlige innstillinger er lagret og om du blir automatisk tilkoblet til bordet på nytt.

Dersom du tilkobles som “eier”, blir påminnelser og favorittinnstillinger lagret i bordets DPG. Appen din vil automatisk kobles til bordet når du kommer bort til det, og den vil registrere statistiske sitte/stå-data hele dagen.

Dersom du tilkobles som “gjest”, blir påminnelser og favorittinnstillinger lagret i appen på mobiltelefonen din, og når den kobles til et bord, vil disse innstilingene gjenspeiles i DPG. Du må pare appen med bordet hver morgen, og resten av dagen vil appen automatisk tilkobles dette bordet og sende stå-notifikasjoner og registrere sitte/stå-data.

Desk Control™ App - Hvem har tilgang til/kan bruke dataene?

Det er bare via din enhet at man får tilgang til dataene. LINAK har ikke tilgang til og kan ikke bruke data som er registrert i appen (som favorittposisjoner, høyde, vekt og kjønn) eller innsamlet av appen (statistikk).

Desk Control™ App - Hvem eier dataene som er registrert i/innsamlet av appen?

Brukeren eier alle data som er registrert i/innsamlet av appen. Du må slette appen for å slette alle data. Gå til innstillingene på enheten for å slette appen. Dersom du installerer appen på nytt, må du pare appen og bordet igjen for å kunne styre bordet via appen.

Desk Control™ App - Hvorfor kan jeg ikke styre bordet mitt med appen?

Du kan bruke appen hvis bordet ditt har Bluetooth®-tilkobling. Bluetooth-tilkoblingen skjer via et DPG betjeningspanel med påminnelse (alle app-versjoner) eller en BLE2LIN adapter (iOS, Android og Windows 10). Hvis du har et DPG uten Bluetooth, kan du ikke bruke appen.

Desk Control™ App - Vil appen fortsette å innsamle data også når jeg ikke er ved bordet?

Appen oppdager om smarttelefonen/datamaskinen er nær nok til at bordet kan tilkobles. Appen vil innsamle data når det er etablert en tilkobling mellom smarttelefonen/datamaskinen og bordet, selv om du ikke er ved bordet.

Så lenge datamaskinen er innenfor rekkevidde av DPG Bluetooth® -tilkoblingen og du er logget inn på datamaskinen, vil den tiden du står bli registrert. Når datamaskinen er i standby-modus eller skjermen er låst, blir tiden du står ikke bli registrert.

Desk Control™ App - Vil appen minne meg om å stå selv om jeg ikke er ved bordet?

Appen oppdager om smarttelefonen/datamaskinen er nær nok til at bordet kan tilkobles. Appen vil bare sende notifikasjoner når det er etablert en tilkobling mellom appen og bordet.

Slik rengjør du ditt betjeningspanel

I denne korte instruksjonsvideoen ser du hvordan du enkelt kan rengjøre LINAK betjeningspanel: Hvordan du rengjør det, hvilke rengjøringsmidler du kan bruke, og sist men ikke minst; hva du må være oppmerksom på.

Rengjør betjeningspanelet med en myk, fuktig klut. Du kan benytte rengjøringsmidler for universalbruk.

Til desinfisering av betjeningspanelet kan du bruke 70 prosent isopropylalkohol, enten i form av en våtserviett eller ved å ha litt på en myk klut.

Advarsler
Betjeningspanelet inneholder elektronikk og er ikke en forseglet enhet. Hvis væske eller fuktighet kommer inn gjennom en åpning, kan kretskortet bli skadet og betjeningspanelet bli ødelagt.

Derfor:

 • Unngå at det kommer fuktighet inn gjennom åpningene, fordi det kan skade kretskortet inne i betjeningspanelet
 • Unngå å spraye rengjøringsmiddel eller desinfeksjonsmiddel direkte på betjeningspanelet, fordi fuktighet kan komme inn gjennom åpningene og skade kretskortet inne i betjeningspanelet
 • Rengjøringsmidler og desinfeksjonsmidler må ikke være svært basiske eller sure (pH-verdien må være mellom 6 og 8), og de må ikke inneholde blekemiddel eller klorin
 • Bruk ikke hånddesinfeksjonsgel som rengjøringsmiddel

Basiske og sure rengjøringsmidler kan over tid bryte ned dekselet. Det kan bli et belegg av hånddesinfeksjonsgel på knappene til betjeningspanelet. Over tid kan knappene sette seg fast eller kanskje ikke fungere skikkelig.

Betjeningspanel DPG1M - Hvordan nullstille og justere bordet

For å nullstille bordet kjøres det nedover; trykk på og hold inne panelet inntil bevegelsen er fullført.

For å justere bordet vippes panelet ned for å kjøre nedover og opp for å kjøre oppover.

Betjeningspanel DPG1M - Hvordan pare en app

Trykk på Bluetooth®-knappen i 2 sekunder. 
LED-lyset vil begynne å blinke blått.

Åpne den nedlastede appen og koble til bordet.
Finn bordet ditt i listen over “Bord i nærheten”.

LED-lyset vil blinke blått når det er tilkoblet.

Følg instruksjonene i appen.

Betjeningspanel DPG1M - Hvordan tilbakestille betjeningspanelet

Det er tre alternativer for tilbakestilling:

 1. Tilbakestilling av minneposisjoner
  Hold stjerneknappen inne i 8 sekunder inntil LED-lyset blinker rødt
 2. Tilbakestilling av påminnelseslyset
  Hold klokkeknappen inne i 8 sekunder inntil LED-lyset blinker rødt
 3. Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger
  Hold klokkeknappen og stjerneknappen inne i 8 sekunder inntil LED-lyset blinker rødt.
 

Betjeningspanel DPG1M - Hvordan bruke minne og automatisk justering

For å lagre en posisjon i minnet; kjør til ønsket posisjon.
Hold inne stjerneknappen i 2 sekunder.
Et hvitt lys blinker og blir statisk når posisjonen er lagret.

Vipp og hold for å kjøre til en minneposisjon

Automatisk justering mellom to minneposisjoner
(dersom bordpanelet ditt har Automatisk justering)

Aktiver Automatisk justering i Desk Control™ App.
Trykk to ganger på betjeningspanelet i den retningen du vil kjøre bordet.
Bordet kjører automatisk til den lagrede posisjonen.

For å tilbakestille alle minneposisjoner holdes stjerneknappen inne i 8 sekunder inntil lyset blinker rødt.

 

Betjeningspanel DPG1M - Hvordan bruke påminnelsesfunksjonen med LED-lys

Lyset minner deg på når det er på tide å stå. 

Grønt = ok
Oransje = det er på tide å stå

Sett dine egne mål eller deaktiver påminnelsesfunksjonen
Standardinnstillingen gir en påminnelse etter 55 minutters sittetid.

Sett dine egne mål
Intervall 1: Påminnelse etter 55 minutters sittetid
Intervall 2: Påminnelse etter 50 minutters sittetid
Intervall 3: Påminnelse etter 45 minutters sittetid
Intervall 4: Deaktiver påminnelsesfunksjon

Skift intervall ved å trykke på klokkeknappen.

Hvordan tilbakestille påminnelseslyset.
Hold klokkeknappen inne i åtte sekunder inntil LED-lyset blinker rødt.

 

DPG - Hvordan nullstille og justere bordet

For å nullstille bordet kjøres det nedover; trykk på og hold inne panelet inntil bevegelsen er fullført.

For å justere bordet vippes panelet ned for å kjøre nedover og opp for å kjøre oppover.

DPG - Hvordan pare med en app

Trykk på Bluetooth®-knappen i to sekunder. Lysstripen vil begynne å blinke blått. Displayet viser bordets ID.

Åpne den nedlastede appen og koble til bordet. Finn riktig ID i listen "Bord i nærheten". 

Følg instruksjonene i appen.

DPG - Hvordan lagre opptil fire posisjoner i minnet og hvordan tilbakestille minnet

DPG med display har totalt fire posisjoner i minnet. 

Kjør til ønsket bordhøyde, og hold deretter stjerneknappen inne til displayet viser "stjerne 3" eller "stjerne 4". Slipp knappen. 

For å lagre en posisjon holdes stjerneknappen inne i to sekunder. Et hvitt lys blinker og blir statisk når posisjonen er lagret.

For å tilbakestille alle minneposisjoner holdes stjerneknappen inne i åtte sekunder inntil lyset blinker rødt.

DPG - Hvordan bruke minnet

For å lagre en posisjon i minnet; kjør til ønsket posisjon.
Hold inne stjerneknappen i to sekunder. 
Et hvitt lys blinker og blir statisk når posisjonen er lagret.

Vipp og hold for å kjøre til en minneposisjon.

Dersom din DPG har automatisk styring, trykker du to ganger på panelet i den retningen du vil kjøre. Panelet stopper i første lagrede posisjon i den valgte retningen. 

 

DPG – Påminnelseslys

Lysstripen minner deg på når det er på tide å stå. 
Grønt = ok 
Oransje = det er på tide å stå

Standardinnstillingen er 55 minutters sittetid. 
Trykk på klokkeknappen for å se intervallet.
 
Hvordan forandre intervall eller velge "OFF". 

Forandre intervallet ved å velge blant de fire innstillingene.

Intervall 1: Påminnelse etter 55 minutters sittetid

Intervall 2: Påminnelse etter 50 minutters sittetid

Intervall 3: Påminnelse etter 45 minutters sittetid

Intervall 4: OFF slår av funksjonen

Hvordan tilbakestille påminnelseslyset.

For å tilbakestille påminnelseslyset holdes klokkeknappen inne i åtte sekunder inntil lyset blinker rødt. 

DPG – Muligheter for tilbakestilling

Det er tre alternativer for tilbakestilling:

 • Tilbakestilling av minneposisjoner
 • Tilbakestilling av påminnelseslys
 • Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger

For å tilbakestille alle minneposisjoner holdes stjerneknappen inne i åtte sekunder inntil lyset blinker rødt.

For å tilbakestille påminnelseslyset holdes klokkeknappen inne i åtte sekunder inntil lyset blinker rødt.

Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger: 
For å tilbakestille til fabrikkinnstillinger holdes klokkeknappen og stjerneknappen inne i åtte sekunder inntil lyset blinker rødt.

DPG - Innstilling av riktig bordhøyde. Velg tommer eller cm.

Innstilling av riktig bordhøyde: 
Dersom høyden som vises på displayet, ikke er den faktiske bordhøyden, kan den korrigeres.

Mål bordets høyde fra gulv til bordplate. Trykk på klokkeknappen og Bluetooth®  -knappen i fem sekunder. Når displayet begynner å blinke, vippes panelet oppover dersom tallet er for lavt og nedover dersom tallet er for høyt. 

Velg cm eller tommer:
Velg cm eller tommer ved å trykke på stjerneknappen og Bluetooth®-knappen i fem sekunder. Når displayet begynner å blinke, vippes panelet opp eller ned og enheten vil bli endret.

Bordet kan bare senkes

Bordet må nullstilles.

Følg prosedyren som er vist i videoen.

Bordet vil ikke kjøre

Mulig problem: Kontrollboksen er ikke tilkoblet strøm
Prøv/Løsning: Prøv å koble en lampe eller lignende til strømforsyningen for å sjekke om det er riktig spenning. 

Mulig problem: Er alle støpsler satt korrekt i kontrollboksen eller på benet?
Prøv/Løsning: Sjekk alle tilkoblinger. 

Mulig problem: Er det synlig skade på kablene, betjeningene, kontrollboksen eller bena?
Prøv/Løsning: Skadede deler må byttes ut. Kontakt bedriften som solgte bordet til deg. 

Bordet kan ikke heves fullstendig. Det stanser alltid i samme posisjon.

Systemet har lagret et nytt endestopp utover

For å tilbakestille en lagret posisjon må bordet nullstilles på nytt. Følg prosedyren som er vist i videoen.

Bluetooth® og relaterte logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG Inc., og all bruk av disse er basert på lisensiering til LINAK®.

Har du et spørsmål?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.

Kontakt oss