Kontakt oss her
Fire ansatte hos LINAK sitter foran produksjonsområdet.

Bærekraft

Det som startet som en idé om å hjelpe en venn, har ført til et globalt selskap som forbedrer liv over hele verden. Våre løsninger hever mennesker og deres livskvalitet – hjemme og i arbeidslivet. Vårt mål om å forbedre liv stopper ikke med produktene våre, det er en del av alt vi gjør.

Vår drivkraft har røtter i vår danske kultur, vår familiearv og våre verdier. Vi tar ikke alltid den enkleste veien, men den riktige; for kundene våre, medarbeiderne våre og planeten vår. Det har alltid vært en del av beslutningsprosessen vår å tenke bærekraft, og vi har gjort betydelige tiltak for å sikre at vår største innvirkning på planeten er at vi forbedrer liv med produktene våre.

Uansett hva vi gjør, hva eller hvem vi arbeider med eller hvor vi befinner oss i verden, så må vi alle bry oss om miljøet og redusere den negative innvirkningen vi har på klimaet.

 
Bent Jensen, CEO & eier LINAK A/S

I 2012 tok familien min og jeg en avgjørende beslutning for fremtiden til LINAK®. Vi satte i verk en generasjonsplan som skulle sikre at bedriften forble innenfor familien og at verdiene som beskriver vår familieeide bedrift, fortsatt ble holdt i hevd. Når det gjelder investeringer, tenker vi langsiktig. Hos LINAK føler vi stor forpliktelse overfor de ansatte og lokalområdet. Derfor er det fortsatt hovedkontor og produksjon i Danmark, og vi støtter aktiviteter i lokalsamfunnet. Vi føler også stor forpliktelse overfor kundene våre. Uten dem hadde ikke LINAK eksistert.

Bent Jensen, CEO & eier LINAK A/S
 

32%

reduksjon i forbruk av naturgass ved hovedkvarteret siden 2010

9,1 år

ansiennitet hos LINAK over hele verden (2023)

94%

av de ansatte er enige om at vi har en god balanse mellom arbeid og fritid (2022)

 
 

Gjør ord om til handling

Etter en grundig vesentlighetsvurdering bestemte vi oss for å fokusere på seks nøkkelområder for å drive våre bærekraftsinitiativer innen kategoriene miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG), som også støtter og bidrar til FNs bærekraftsmål (SDG). Ved å innlemme disse initiativene i alt vi gjør, fra produktutvikling og drift til forsyningskjede og samarbeid med kundene våre, vil vi oppnå enda større innvirkning på miljøet og menneskene som bruker produktene våre over hele verden.

Logo for bærekraftige utviklingsmålLINAK støtter målene for bærekraftig utvikling

 
LINAK Fokusinitiativer
Miljø

Logoer for bærekraft/miljø

Karbonutslipp - utslipp fra vår virksomhet (Scope 1 & 2) og innkjøpte komponenter, logistikk, bruk av produkter osv. (Scope 3).

Produktdesign og sirkularitet - innvirkningen av produkter og deres design for å opprettholde verdi og ikke skape avfall.

Ressursbruk og sirkularitet - innvirkningen av ressursbruk, emballasje, avfallshåndtering og overgangen til sirkulære ressurser og null avfall.

Sosialt

Logoer for bærekraft/sosialt

Medarbeiderengasjement – det nivået av tilknytning og engasjement som medarbeiderne har i arbeidet og organisasjonen, og hvordan det å skape en følelse av fellesskap fremmer et miljø som kan føre til økt motivasjon, produktivitet og generell arbeidstilfredshet.

Eierstyring

Logoer for bærekraft/eierstyring

Bærekraftig forsyningskjede – bærekraftig innkjøp og styring av forsyningskjeden, inkludert forebygging av risikoer knyttet til miljø, menneskerettigheter og geopolitisk forsyningskjede.

Kundens ESG-forventninger – evnen til tilpasning til økte forventninger til bærekraft og å kunne utvikle strategier og løsninger for å oppfylle kravene.

 

Har du et spørsmål?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.

Kontakt oss