Kontakt oss her

Eierstyring

Engasjementet for verdiene våre er det som skaper kulturen vår og som til syvende og sist styrer måten vi driver virksomheten på. Vi hjelper de ansatte, og beslutningene tas nær kundene og deres utfordringer. Tilliten fra kundene betyr alt for oss, og vi er stolte over å være kjent som en pålitelig samarbeidspartner over hele verden. Vårt rammeverk for global forretningsetikk, samsvarserklæringer og etiske retningslinjer er grunnlaget for denne tilliten.

 

Forretningsskikk og forretningsetikk

 

Retningslinjene for hvordan vi driver virksomheten vår og de etiske retningslinjene sikrer at innsatsen vår er etisk og systematisk, med transparente prosedyrer og et sterkt ansvar. Dette gjelder både overfor de ansatte og forretningspartnere som handler på vegne av oss.

 
 

Medarbeidere hos LINAK i en fabrikk

 
 

Retningslinjer

Vi er opptatt av å beskytte helsen, velværet og sikkerheten til våre ansatte og andre parter samt å redusere innvirkningen vår på miljøet. Våre retningslinjer gir de ansatte et formål med arbeidet og hjelper dem med å lykkes i arbeidslivet og ellers i livet, samtidig som retningslinjene hjelper oss med å nå målene våre for vekst og ESG-ambisjoner.

Retningslinjer for miljø, kvalitet og arbeidsmiljø

 

Selskapets samfunnsansvar

Kundene har tillit til oss som en pålitelig partner og til produktene våre, ikke bare på grunn av kvaliteten, men også fordi de er produsert på en miljømessig og sosialt ansvarlig måte. Grunnlaget er vårt fokus på kontinuerlig forbedring, både gjennom innovasjon av våre produkter og løsninger, og gjennom hvordan vi produserer dem på en mer ansvarlig måte. Vi baserer våre beslutninger på sunn fornuft og trinnvise forbedringer. LINAK® arbeider derfor aktivt innenfor fem viktige områder:

  • We improve your life
  • Vi tar vare på hverandre
  • Vi tar vare på miljøet
  • Vi er lokalt engasjert og globalt bevisst
  • Vi har høye forventninger
 

Selskapets samfunnsansvar iht. §99a - 2024

Har du et spørsmål?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.

Kontakt oss