Kontakt oss her

Etiske retningslinjer

Åpenhet og ærlighet er kjerneverdier hos LINAK. Det betyr at vi krever at våre forretningsmetoder er transparente og hederlige. Dette gjelder overfor våre ansatte og forretningspartnere som handler på veiene.

Hos LINAK har vi et sett etiske retningslinjer som hjelper oss å tydeliggjøre våre forventninger til oss selv og våre forretningspartnere. Retningslinjene setter standarden for korrekt atferd når man representerer LINAK.

  • Vi vil verken tilby eller akseptere bestikkelser
  • Vi vil unngå konflikter mellom personlige interesser og LINAK interesser
  • Vi vil bare akseptere gaver som viser alminnelig gjestfrihet, og vil bare donere penger til veldedighet
  • Vi vil ikke gi et misvisende bilde av oss selv, bedra andre eller misligholde andres tillit for å oppnå en urettferdig eller uhederlig fordel
  • Vi er for rettferdig konkurranse og vil ikke bruke ulovlige eller uetiske metoder for å oppnå en fordel 

Alle ansatte og forretningspartnere får presentert disse retningslinjene, og vi forventer at de lever opp til dem i sitt arbeid for LINAK. 

Har du et spørsmål?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.

Kontakt oss