Kontakt oss her

Forretningsetiske retningslinjer (Code of Conduct)

Vi har høye forventninger til både oss selv og våre forretningspartnere. LINAK respekterer prinsippene bak internasjonale konvensjoner, deriblant Verdenserklæringen om menneskerettigheter (1948) og kjerneverdiene for arbeidslivet fra The International Labour Organisation.

Og vi forventer at leverandørene våre gjør det samme. Derfor har vi uttrykt våre forventninger i forretningsetiske retningslinjer.

De omfatter å:

  • - tillate arbeiderne å organisere seg
  • - avvise alle former for tvangsarbeid
  • - avvise barnearbeid
  • - ikke overskride grensen for antall tillatte arbeidstimer
  • - avvise diskriminering
  • - støtte en føre-var-holdning til miljøutfordringer og arbeide aktivt for å redusere miljøpåvirkningen
  • - avvise korrupsjon

LINAK forbeholder seg retten til å kontrollere leverandører for å sikre at de etterlever våre forretningsetiske retningslinjer (Code of Conduct).

De forretningsetiske retningslinjene er en del av kvalitetsavtalen med leverandørene og må signeres av leverandørene. Leverandører som ikke lever opp til de forretningsetiske retningslinjene vil bli pålagt å følge en handlingsplan med forbedringspunkter. Dersom en leverandør ikke er villig til det, forbeholder LINAK seg retten til å terminere avtalen

Har du et spørsmål?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.

Kontakt oss