Kontakt oss her

Dodd-Frank Act on Conflict Minerals

Bakgrunn

I august 2012 godkjente The United States Securities and Exchange Commission (SEC) “The Final Rule” vedrørende utvinning av konfliktmineraler, som definert i The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, avsnitt 1502. Denne regelen gjelder offentlige selskaper i USA og krever at disse selskapene inngir en årlig rapport til SEC om sin bruk av konfliktmineraler med opprinnelse fra Den demokratiske republikken Kongo (DRC).
USAs kongress godkjente The Dodd-Frank Act på grunn av en bekymring for at utnyttelse og handel med mineraler fra DRC og nærliggende land, ble finansiert av væpnede grupper og derved bidro til å holde liv i den pågående konflikten i området. Det er velkjent at bevæpnede grupper kjemper om kontroll over minene og bruker tvangsarbeid for å utvinne og transportere mineraler. Inntektene fra disse ulovlige aktivitetene finansierer konflikter i DRC-regionen og bidrar til en humanitær krise.

Konfliktmineraler som omfattes av The Final Rule fra SEC, er tinn, tantal, wolfram (tungstein) og gull (3TG), både i form av mineralårer og bearbeidet materiale. Landene dette gjelder omfatter: Den demokratiske republikken Kongo (DRC), Den kongolesiske republikk, Den sentral-afrikanske republikk, Sør-Sudan, Rwanda, Uganda, Zambia, Angola, Burundi og Tanzania. 

The Dodd-Frank Act gjelder bare USA-listede selskaper, men deres leverandører blir også involvert for å sikre etterlevelse av denne loven som en kontraktsmessig plikt. 

Hva kreves av et USA-listet selskap? 

US-listede selskaper som bruker mineraler som omfattes av 3TG, i produktene sine, må gjennomgå en “Reasonable Country of Origin Inquiry” (RCOI). Selskapet må være i god tro, og undersøkelsen må være utformet slik at det kan avgjøres om noen av konfliktmineralene har opprinnelse fra de aktuelle landene eller fra skrapmetall eller gjenvinning. USA-listede selskaper må inngi en årlig Conflict Minerals Report til SEC, med en beskrivelse av RCOI-prosessen og resultatet av denne.
Dersom det er grunn til å tro at konfliktmineraler har opprinnelse fra ett av de aktuelle landene og ikke er fra skrapmetall eller gjenvinning, må USA-listede selskaper utvise tilbørlig aktsomhet med hensyn til kilden og forsyningskjeden til mineralene.

SEC klassifiserer produkter fra USA-listede selskaper som “DRC Conflict Free”, “Not DRC Conflict Free”, “DRC Conflict Undeterminable” eller som “Recycled, or Scrap Due Diligence”. USA-listede selskaper innga den første Conflict Minerals Report til SEC 31. mai 2014 (for kalenderåret 2013) og har senere hatt pliktig til å inngi en årlig rapport. 

Hvilken betydning har det for forsyningskjeden til USA-listede selskaper?

USA-listede selskaper må være fullstendig transparente med hensyn til innholdet og opprinnelsen av konfliktmineraler i produktene sine, og leverandørene deres må derfor deklarere innholdet og opprinnelsen av konfliktmineraler i produkter de leverer, eller eventuelt erklære at alle produkter som blir levert til kunden, er “DRC Conflict Free”. 

Selv om The Dodd-Frank Act bare gjelder USA-listede selskaper, må leverandører for USA-listede selskaper gjennomgå RCOI og utvise tilbørlig aktsomhet med hensyn til konfliktmineraler. 

Selskapets tiltak vedrørende konfliktmineraler

LINAK arbeider aktivt mot full transparens om opprinnelsen til 3TG i produktene våre. Siden den globale forsyningskjeden er så omfattende og kompleks, vil det imidlertid ta en tid før vi kan gi USA-kundene våre all informasjonen de trenger for å oppfylle deklarasjonsplikten.

LINAK har iverksatt følgende tiltak:

  • Vi har laget retningslinjer som skisserer våre prinsipper og vår forpliktelse til å bruke kilder som ikke er fra konfliktområder.
  • Vi implementerer en RCOI-prosess (Reasonable Country of Origin Inquiry) for å identifisere tantal, tinn, wolfram (tungstein) og gull (3TG) i forsyningskjeden og for å bestemme, i rimelig utstrekning, opprinnelseslandet til disse metallene. Formålet med disse prosessene er å identifisere smelteverk i forsyningskjeden, slik at vi er i stand til å vise tilbørlig aktsomhet, og på den måten fremme bruk av kilder som ikke har opprinnelse fra konfliktområder i/rundt DRC.
  • Vi innarbeider prinsippene fra disse retningslinjene i innkjøpsvilkårene og samarbeider med leverandørene våre for å styrke forsyningskjedens transparens. Vi opplyser leverandørene om retningslinjene våre og støtter relevante bransjetiltak for å hindre at produktene våre inneholder konfliktmineraler. 

LINAK støtter aktuelle internasjonale databasesystemer som gir relevante opplysninger om opprinnelse, blant annet ved å bruke CMRT. LINAK bruker portalen Assent Compliance for å samle CMRT-er fra våre leverandører.

Klikk her for å lese selskapets retningslinjer for konfliktmineraler

Kunder som ønsker informasjon fra LINAK om konfliktmineraler, er velkommen til å kontakte The Conflict Minerals Compliance Team på conflictminerals@linak.com.

Krav til leverandørene

LINAK krever at leverandører som tilbyr komponenter eller materiale som inneholder 3TG, aktivt arbeider for å unngå kilder fra konfliktområder i/rundt DRC. Leverandører for LINAK må gjennomføre egne prosedyrer med tanke på RCOI og tilbørlig aktsomhet for å unngå kilder fra konfliktområder i/rundt DRC. Vi forventer at våre leverandører arbeider med sine leverandører på samme måte, for å sikre at konfliktmineraler kan spores tilbake til de opprinnelige smelteverkene. 

Alle leverandører er pålagt å gi LINAK en CMRT gjennom portalen Assent Compliance. Dersom det ikke er mulig, krever LINAK at CMRT-rapporter sendes direkte til The Conflict Minerals Compliance Team på conflictminerals@linak.com.
Har du et spørsmål?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.

Kontakt oss