Kontakt oss her
Nyheter 12. oktober 2016

Behov for enda bedre produkter

Høyere krav til TECHLINE produkter skaper nye utfordringer, og LINAK har derfor investert i nye og avanserte verktøy.

Behov for enda bedre produkter

Av Claus Hegelund Sørensen, R&D Manager TECHLINE

Våre allerede svært robuste TECHLINE produkter må bli enda bedre.
Hos TECHLINE har vi de siste årene hatt et målbevisst fokus på landbruks- og byggebransjen. Vi har lyktes i å bli anerkjent som det riktige alternativet til de hydrauliske løsninger som benyttes i dag.

Det innebærer at store og anerkjente aktører innenfor denne kundegruppen, ønsker stadig nye funksjoner og stiller stadig høyere krav til holdbarhet. Vi bestreber oss på å møte de nye kravene.

Blant funksjoner som vi har introdusert takket være tett kundesamarbeid, kan vi nevne LINbus proporsjonalt kontrollgrensesnitt og mulighet for drift ved svært lave og høye temperaturer. Det stilles også høyere krav til elektronikk med tanke på EMC, beslastningsvibrasjon osv. 

Svært høye krav
Vår største utfordring for øyeblikket er de nye og svært strenge kravene til vibrasjonsmotstand. Man kan spørre seg hvorfor dette er nødvendig.

Men tenk deg en traktor som kjører dag ut og dag inn på pløyde jorder, og det forventes at aktuatoren skal fungere. Da er det ikke så vanskelig å forstå hvorfor aktuatoren må være svært robust.

Det er mange parametre når det gjelder vibrasjonsmotstand. Det er derfor vanskelig å gjøre en umiddelbar sammenligning av de forskjellige testene.

Litt forenklet kan vi si at de nye kravene som vi må oppfylle, er omtrent 5 ganger strengere enn den vibrasjonstesten vi tidligere måtte bestå. Det finnes derfor ingen snarveier.

Hva er vibrasjon?
Vibrasjon er en kompleks variabel som påvirkes av følgende faktorer:

  • Vibrasjonens retning (X,Y,Z)
  • Lav frekvens / høy frekvens / [Hz]
  • Tid [timer]
  • Nivå [g2/Hz]

Vi kan ikke gjøre en umiddelbar beregning av hvordan de forskjellige faktorene påvirker aktuatoren. Dette kan bare dokumenteres ved testing.

Eliminering av de svakeste punktene
Tidligere testet vi produktene våre og sjekket bare at vi oppfylte kravene. I dag er imidlertid kravene betydelig høyere. Vi har derfor investert i verktøy for kalkulering og simulering, slik at vi kan simulere forskjellige belastninger på produktene og finne de svakeste punktene. Dessuten har vi engasjert en ekspert på faget. En ekspert som nå har fått avansert opplæring og som hjelper LINAK til å respondere svært profesjonelt på forespørsler fra kundene våre.

Standhaftig arbeid for forbedring
Til tross for at vi faktisk kan kalkulere og simulere oss frem til bedre løsninger, vil vi ikke slutte å teste produktene våre. For å kunne leve opp til enda strengere internasjonale tester, har vi vært nødt til å investere i en ny og mye større maskin for testing av ristemotstand. Vi kan derfor utføre tester som er i samsvar med standardene som er satt og hva som forventes fra et ledende varemerke som LINAK. Dette gjør oss også i stand til å verifisere konstruksjonsendringer raskt og på hensiktsmessig måte. 

Selv om alle disse nye kravene kan virke overveldende, er jeg overbevist om at vi med vår fokuserte satsing vil nå målet vårt og derved styrke vår posisjon i markedet til TECHLINE.

Har du et spørsmål?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.

Kontakt oss