Kontakt oss her
Nyheter 12. juni 2023

LINAK er opptatt av bærekraft

LINAK har forpliktet seg til Paris-avtalen og fokuserer på tiltak som minsker vårt klimaavtrykk, skaper sterke globale samfunn for LINAK og gir kundene tillit til at deres kvalitetsprodukter er bygget på både miljømessige og sosialt ansvarlige prinsipper.

Bildecollage knyttet til hver LINAK ESG-kategori

Våre verdier er vår drivkraft

Målet om å forbedre liv gjelder ikke bare produktene våre, det er innebygd i alt vi gjør. Våre røtter i den danske kulturen, vår familiearv og våre verdier driver oss. Det er ikke alltid den enkleste veien, men det er den rette for kundene våre, medarbeiderne våre og planeten vår. Det å tenke bærekraftig har alltid vært en del av vår beslutningstaking, og vi har iverksatt betydelige tiltak for å sikre at vår største innvirkning på planeten er å forbedrer liv med produktene våre.

 

Å gjøre ord om til handling

Etter en grundig vesentlighetsvurdering bestemte vi oss for å fokusere på seks nøkkelområder for våre bærekraftsinitiativer innen kategoriene miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (ESG), som også støtter og bidrar til FNs bærekraftsmål (SDG). Ved å implementere disse initiativene i alt vi gjør, fra produktutvikling og drift til forsyningskjede og samarbeid med kundene våre, vil vi oppnå enda større fordfeler for miljøet og menneskene som produktene våre hjelper hver dag, over hele verden.

Logo for målene for bærekraftig utviklingLINAK støtter Sustainable Development Goals (målene for bærekraftig utvikling)

 
LINAK Focus Initiatives

Logoer for bærekraft/miljø

Miljø

  • Utslipp av karbondioksid
  • Produktdesign og sirkularitet
  • Ressursbruk og sirkularitet

Logoer for bærekraft/sosialt ansvar

Sosialt ansvar

  • De ansattes engasjement

Logoer for bærekraft/eierstyring

Eierstyring

  • Bærekraftig forsyningskjede
  • Kundens ESG-forventninger
 
 

Forpliktet til Paris-avtalen

LINAK er opptatt av Paris-avtalen og er i ferd med å sette Science Based Targets og kortsiktige mål som vil bidra til å implementere strategien vår og gjøre forpliktelsene våre til handling. For å begrense den globale temperaturøkningen i dette århundret til 1,5 grader Celsius, oppfordrer Paris-avtalen selskaper til å fokusere på karbonnøytral drift, redusere leverandørenes utslipp og hjelpe kundene med å redusere karbonavtrykket.

Utforsk initiativene våre og finn ut hvordan vi utgjør en forskjell.

Har du et spørsmål?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.

Kontakt oss