Kontakt oss her
Kundeerfaring

Løsningen for to produksjonsprosesser

En ting var klart da Schneider Electric henvendte seg til Krikke de Wit Technische Tiloplossingen i Nederland. Det var nødvendig med betydelig redusert fysisk belastning på ansatte i produksjonslinjen for serverreoler og store patchskap i stål. Løsningen var et justerbart og tiltbart monteringsbord som fikk prosjektnavnet N111. Dette viste seg å ikke være bare en løsning for selve produksjonsprosessen, men også en beskyttelse mot overbelastning hos de ansatte.

Tre aktuatorer av typen LA36 for justering og tilting av monteringsbordet

"Schneider Electric har flere datterselskaper over hele verden, der disse reolene blir montert. Hvert datterselskap har en løsning for disse problemene, som er i samsvar med vanlig, lokal praksis. Det nederlandske datterselskapet tok det lengst,"  sier Geert Krikke, direktør hos Krikke De Wit Technische Tiloplossingen.

"I tillegg til at den fysiske belastningen ble eliminert, ble det også bygget inn en timer. Det betyr at tilting ikke kan utføres for mange ganger i løpet av en viss tidsperiode. Dette regulerer arbeidshastigheten til de ansatte og kan til og med redusere den i noen tilfeller. En reduksjon av arbeidshastigheten reduserer også den fysiske belastningen og viser seg å ha en positiv innvirkning på produktkvaliteten," fortsetter han. Monteringsbordet justeres og tiltes ved hjelp av aktuatorer  av typen LA36 fra LINAK Actuator Systems. De blir kontrollert med PLC. 

Serverreolen holdt i oppreist posisjonSikkerheten under drift
Det er ingen overraskelse at Schneider Electric tok hensyn til de ansatte også på andre områder. I tillegg til den logiske CE-sertifiseringen ble også andre sikkerhetsaspekter tatt i betraktning. Systemet avleser for eksempel hvilken type server reol det arbeides på, og systemet stanser tiltefunksjonen dersom posisjonen til festeklipsene ikke er i samsvar med reolens dimensjoner. Slik forebygges ulykker. 

Det finnes selvfølgelig også annen risiko. LINAK aktuatorer LA36 har store krefter og må håndteres svært oppmerksomt. Det er derfor betjeningen er plassert i mer enn en armlengdes avstand fra monteringsbordet. Dessuten må tiltefunksjonen aktiveres med to hender, og det blir gitt opplæring som støttes med en håndbok. 

Hendige valgmuligheter
Styring ved bruk av PLC innebærer at det finnes flere valgmuligheter i tillegg til sikkerhetsfunksjonene. 

  • Innstilling av arbeidshøydeKontrollsystemet PLC er kompatibelt med aktuatorer fra LINAK
  • Utlesning; modell som skal monteres
  • Viser nedtelling til neste tilt og tilbakestilling av telleverk
  • Viser tilthøyde og "trygt å tilte"
  • Nødstopp 
  • Feildiagnostisering

Kontroll og implementering
Én av flere gode grunner til å velge LINAK Actuator Systems som leverandør, er at aktuatorer  av typen LA36 er kompatible med PLC kontrollsystem. Dessuten kan aktuatorene styres parallelt, og de har den nødvendige kraften. Dette gjelder høydejusteringen og tiltefunksjonene. “Valget er basert på følgende faktorer: Kompakt installasjon, enkel PLC-kontroll, enkelt å arbeide synkront, samt prisen sammenlignet med andre løsninger,”forklarer Geert Krikke.

 Det hendige monteringsbordet har vist seg å være en solid løsning på den opprinnelige utfordringen. Siden introduksjonen av N111 har produksjonsarbeiderne hos Schneider Electric arbeidet i korrekt arbeidshøyde, i korrekt hastighet og i et automatisert miljø med optimal sikkerhet. 

Les mer om hvilken holdning LINAK har til ergonomisk produksjonsutstyr.

 


Har du et spørsmål?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.

Kontakt oss