Sikkerhet

Generelle sikkerhetsfunksjoner

Økt sikkerhet er ofte et resultat av flere tiltak. Det krever et bredt fokus å lage helseutstyr som er i samsvar med alle gjeldende regler.
Les mer
 
 
LA40

Sikkerhetsfunksjoner ved aktuatorer

På bakgrunn av mange års erfaring med utvikling av elektriske aktuatorløsninger, forstår LINAK betydningen av å kombinere kvalitet med sikkerhet, funksjonalitet og god design.
Les mer
 
 
CO71

Kontrollbokser og sikkerhetsfunksjoner

LINAK har en serie av intelligente OpenBus™ kontrollbokser. Flere aktuatorer kan kombineres for å skape komplekse og nøyaktige bevegelsesmønstre, og aktuatorene omfatter flere funksjoner for økt sikkerhet.
Les mer
 
 
HD80

Håndbetjeninger og sikkerhetsfunksjoner

Utviklingen av LINAK håndbetjeninger for helseutstyr er basert på forskning og studier av brukervennlighet for å sikre korrekt funksjonalitet, intuitive grensesnitt og ergonomisk design.
Les mer
 
 
Godkjenninger

Godkjenninger

Kvalitet og sikkerhet er nøkkelord hos LINAK. Produsenter av medisinsk utstyr må være oppmerksomme på kravene til testing og sertifisering av det ferdige produktet.
Les mer
 
 
 

Sikkerhet bidrar til høyere effektivitet innenfor helsesektoren
For alle aktuatorsystemer fra LINAK® er sikkerheten en rød tråd - fra utvikling og videre til produksjon og omfattende testing. Det bidrar til høyere sikkerhet for pasienter og pleiepersonale, bedrer arbeidsflyten og innvirker positivt på utstyrets oppetid.

Det økende antallet sikkerhetsfunksjoner i justerbart helseutstyr som omfatter LINAK® aktuatorsystemer, gir økt sikkerhet for både pasienter og pleiepersonalet, samt forlenger utstyrets levetid. Tilsammen medfører dette høyere effektivitet, slik at pleiepersonalet får mer tid til pasientene.

Sikkerhet er obligatorisk hos LINAK
Forskjellige produkter trenger forskjellige sikkerhetsfunksjoner. Uansett hvilket utstyr du designer, tilbyr LINAK et bredt utvalg av sikkerhetsfunksjoner - som standard eller valgfri funksjon. Alle produkter fra LINAK må gjennom en rekke tøffe tester før de lanseres på markedet. Dette bidrar til at ditt justerbare produkt vil oppfylle alle gjeldende normer og standarder, samt ha en lang levetid med feilfri ytelse.

Filer

Sikkerhetshefte

Forskjellige produkter trenger forskjellige sikkerhetsfunksjoner. Uansett hva slags medisinsk utstyr du designer, tilbyr LINAK et bredt utvalg av sikkerhetsfunksjoner - som standard eller valgfri funksjon.

MEDLINE & CARELINE produktoversikt

Oppdag et bredt spekter av innovative MEDLINE & CARELINE produkter som kan bidra til å forbedre dine sykehus- og helseprodukter.

Har du spørsmål om elektrisk aktuatorteknologi?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.