Kontakt oss her
LA40

Stol på aktuatoren din

 
 

På bakgrunn av mange års erfaring med utvikling av elektriske aktuatorløsninger, forstår LINAK betydningen av å kombinere kvalitet med sikkerhet, funksjonalitet og god design. For at LINAK aktuatorer skal kunne oppfylle de ekstremt høye kravene til helseutstyr, og for at du skal kunne stole på aktuatoren din, har de mange forskjellige sikkerhetsfunksjoner.

Selvlåsende bremser

Autolås
For å unngå at det oppstår farlige situasjoner fordi aktuatoren beveger seg for langt, har LINAK aktuatorer en selvlåsende funksjon. Den minimale selvlåsen tilsvarer alltid den maksimale løftekapasiteten. LINAK arbeider med tre typer låsefunksjoner. Én er basert på en "spindle pitch", en annen er en magnetisk motorbremse, og den tredje er en mekanisk bremse.

 
Mekanisk endestopp

Mekanisk endestopp
Dette er en ekstra sikkerhetsfunksjon som gjør aktuatoren sikker ved første feilfunksjon. Dersom den elektriske endestoppet skulle svikte, overtar en liten skive på endestoppet, som krummes rundt spindelen. Dette stanser effektivt all bevegelse når det mekaniske endestoppet er nådd. 

 
Sikkerhetsmutter

Sikkerhetsmutter
En sikkerhetsmutter er et sikkerhetstiltak mot en eventuelt sviktende hovedmutter. Sikkerhetsmutteren er en ekstra mutter som beveger seg sammen med hovedmutteren inne i aktuatoren. Dersom hovedmotoren blir ødelagt, vil sikkerhetsmutteren umiddelbart overta hele belastningen og dermed forebygge et potensielt farlig fall. I praksis vil sikkerhetsmutteren gjøre det mulig for deg å senke/trekke aktuatoren langsomt tilbake til en trygg posisjon inntil du får tilkalt servicepersonell.

 
Mekanisk spline

Spline
LINAK tilbyr tre forskjellige typer spline: mekanisk, elektrisk og sagtannet spline. Disse tre spline-typene hindrer at kroppsdeler kommer i klem når utstyr er i bevegelse, for eksempel i en sengeramme, en benk eller et bord når aktuatoren trekker seg tilbake. Dessuten vil LINAK spline umiddelbart stanse senking av ryggstøtten, for eksempel i en sykehusseng, dersom den støter på en hindring, og derved forebygge at sengen blir skadet.

 
Hurtigutløser lukket og åpnet

Hurtigutløser
Quick Release er en viktig funksjon som sørger for rask senking av utstyret i nødsituasjoner. Når den brukes i senger, kan omsorgspersoner raskt senke ryggstøtten til horisontal stilling dersom pasienten trenger hjerte/lunge-redning. 

 
 
Manuell senking

Manuell senking
Produkter som brukes i heveanordninger er konstruert for at OEMs enkelt kan fremstille sin heveanordning i samsvar med standarden ISO 10535. Manuell senking er en standard sikkerhetsfunksjon for løfteaktuatorer i heveanordninger og blir brukt i nødsituasjoner, f.eks. ved strømbrudd.

 
 

Sikkerhetsfaktor
LINAK hjelper deg med å oppfylle kravene til sikkerhetsfaktoren i ditt marked. Sikkerhetsfaktoren gir en indikasjon på lastekapasiteten i en statisk situasjon. For eksempel indikerer sikkerhetsfaktor 2 at aktuatoren kan klare en dobbelt så høy dynamisk belastning som en statisk belastning, uten å bli skadet.

Utvidet sikkerhetsfaktor
LINAK tilbyr dessuten produkter med utvidet sikkerhetsfaktor som en valgmulighet. Dette hjelper deg å oppfylle utvidede sikkerhetskrav i standarder for spesielt utstyr.


Oversikt over sikkerhetsfunksjoner ved aktuatorer
Her får du en rask oversikt over våre sikkerhetsfunksjoner ved aktuatorer - som standard eller valgfri funksjon.

Sikkerhetsfunksjoner
 

Filer

Sikkerhetshefte

Forskjellige produkter trenger forskjellige sikkerhetsfunksjoner. Uansett hva slags medisinsk utstyr du designer, tilbyr LINAK et bredt utvalg av sikkerhetsfunksjoner - som standard eller valgfri funksjon.

MEDLINE & CARELINE produktoversikt

Oppdag et bredt spekter av innovative MEDLINE & CARELINE produkter som kan bidra til å forbedre dine sykehus- og helseprodukter.

Har du et spørsmål?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.

Kontakt oss