Nyheter 24. februar 2017

Batteriet BA19 takler fremtidens utfordringer innenfor helsesektoren

I en verden som i fremtiden vil stå ovenfor enorme utfordringer innenfor helsesektoren, med vesentlig færre omsorgsarbeidere og stadig økende forekomst av helsetjenesteassosierte infeksjoner - er tid og effektivitet svært viktig. Derfor er det så viktig at produktene som brukes i helseutstyr, letter omsorgsarbeidernes daglige oppgaver og hjelper dem å opprettholde god hygiene. Det nye blybatteriet BA19 fra LINAK er utviklet for å takle disse utfordringene! Helsetjenesteassosierte infeksjoner - tid og effektivitet er svært viktig.

Fleksibel og tidsbesparende løsning
Batteriet BA19 er utviklet spesielt for å brukes med LINAK kontrollbokser CA30/CA40 og CO61.

BA19 har flere monteringsmuligheter og innebærer høy fleksibilitet og en tidsbesparende løsning som passer perfekt i aktuatorsystemet i ditt helseprodukt.

Med BA19 er du garantert en effektiv batteri-backup dersom det oppstår spenningsstøt som ellers kunne ført til høyere sikkerhetsrisiko for pleieren og pasienten. Batteri-backup er også relevant når utstyret er koblet fra strømnettet og er flyttet til eller plassert på et sted uten tilgang til strømnettet. I en slik situasjon vil batteriet sikre fortsatt drift.

Når hygiene har førsteprioritet
BA19 har et strømlinjeformet design med minimalt med fordypninger og kanter samt en IP grad på IPX6, og ble designet med tanke på enkel og rask rengjøring. Det smarte kabelhåndteringssystemet til BA19 gjør det dessuten enkelt å tørke av systemet, noe som sikrer god hygiene.

Ytterligere fordeler ved BA19
BA19 har en kapasistet på 1,2 Ah og er et kostnadseffektivt batteri med innebygget lader, noe som gjør det mulig å avlese batteriets ladestatus på kontrollboksen.

Fortrinn med BA19

Flere monteringsmuligheter gir høyere fleksibilitet

 

Effektiv og rengjøringsvennlig kabelhåndtering.

 

Enkel og rask rengjøring sikrer god hygiene.


Dersom du vil vite mer om  BA19 eller hvordan ditt produkt kan dra nytte av det, er du velkommen til å kontakte LINAK

Med kontrollboksplattformen for helsesektoren lever LINAK opp til mottoet “Care For Tomorrow Today™”.

Care for Tomorrow Today logo

Har du spørsmål om elektrisk aktuatorteknologi?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.

Abonner på nyheter fra LINAK

Hold deg oppdatert om hvordan aktuatorteknologi følger tidens megatrender og møter morgendagens globale utfordringer.