Kontakt oss her
Sengetyper: hjemmepleie, sykehjem, sykehus, intensivavdeling – med LINAK produkter, i illustrasjonsmiljø.

Pasientsenger

LINAK aktuatorløsninger gir kraftfull bevegelse som sikrer ideelle ergonomiske arbeidsforhold for helsepersonell uten at det går på bekostning av pasientens komfort og sikkerhet.

Aktuatorsystemer til pasientsenger

Kombinasjonen av en aldrende befolkning, lengre gjennomsnittlig levetid og færre ansatte innenfor helsesektoren legger en betydelig belastning på pleierne. I tillegg blir det stadig flere overvektige pasienter.

LINAK® forstår hvordan trendene påvirker helsesektoren, og våre aktuatorløsninger er utviklet for å møte disse utfordringene.

Pålitelige og kraftfulle aktuatorsystemer av høy kvalitet er avgjørende, enten det er en enkel løsning for hjemmepleiesenger eller en avansert systemløsning for sykehjemssenger, sykehussenger og intensivsenger.

Med det intelligente LINAK OpenBus™-systemet kan mange funksjoner tilføyes aktuatorsystemene for å øke komforten og sikkerheten, som lys under sengen, pasientvekt og et system som registrerer at pasienten forlater sengen.

LCi™ betyr suveren fleksibilitet når det gjelder tilgang til systemdata, noe som optimaliserer arbeidsflyten innenfor helsesektoren og gjør livet enklere for sykepleiere, leger og serviceteknikere.

Bruk av LINAK aktuatorløsninger gir mye mer enn jevn og lydsvak bevegelse – de bidrar til økt trivsel på arbeidsplassen.

Har du et spørsmål?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.

Kontakt oss