Kontakt oss her
Pasientsenger

Intensivsenger

Alvorlig og kritisk sykdom øker behovet for senger på intensivavdelinger. LINAK aktuatorløsninger gir høy designfrihet til å tilpasse intensivsengen for optimal bevegelse, funksjonalitet og sikkerhet.

LINAK produkter til intensivsenger

Systemløsning til intensivsenger

Intensivsenger som er designet med en rekke bevegelsesmuligheter og funksjoner som kan øke effektiviteten og lette de daglige arbeidsrutinene til pleierne. De kraftfulle bevegelsesfunksjonene gir bedre ergonomi for pleierne, med ideell arbeidshøyde og enkel flytting av pasientene.

Elektriske aktuatorløsninger innebærer flere fordeler, for eksempel:

  • Bedre ergonomi
  • Optimal komfort og sikkerhet for pasientene
  • Økt funksjonalitet og effektivitet

Det er et dokumentert faktum at det innenfor helsesektoren er færre til å ta seg av pasientene. Dette belaster sykehus og intensivavdelinger og skaper et behov for hjelpemidler og utstyr som letter de daglige arbeidsrutinene.

Bedre ergonomi
Intensivsenger med elektrisk bevegelse gir flere muligheter for justering for ryggstøtte, benstøtte og/eller knestøtte, høyde, tilt og sengeforlenger. Bevegelser som er kombinert i mønstre, sikrer riktig arbeidshøyde, gir bedre ergonomi og avlaster pleieren under arbeidet. Bevegelse ved hjelp av elektriske aktuatorer fra LINAK® bidrar til høyere tilfredshet på arbeidsplassen.

Optimal komfort og sikkerhet for pasienten
Hvis pasientene har hatt det komfortabelt, ser man ofte at de kommer seg raskere og at helseutfallet blir bedre. Pasientkomfort er avgjørende når det gjelder intensivsenger. LINAK bevegelsesmønstre sørger for eksempel for rask og jevn bevegelse til ønsket posisjon ...

  • Komfortabel stolposisjon for å spise, se på TV eller bruke hjertebrett
  • Enkel inngangs-/utgangsposisjon for å øke sikkerheten og redusere risikoen for at pasienten faller
  • Autokontur for økt komfort
  • Ett-trykksknapp for rask bevegelse til HLR- eller Trendelenburg-posisjon i nødssituasjoner

Sidepanelkontroller på innsiden av sengen gjør det mulig for pasienten å justere sengen selv når som helst, uten hjelp fra pleierne. Det øker pasientens velvære og selvstendighet, og avlaster pleieren.

Økt funksjonalitet og effektivitet
LINAK systemløsninger er basert på en modulær plattform som omfatter tilbehør for økt funksjonalitet samt praktiske løsninger, som veiing i sengen. Dette gjør det enkelt for pleierne å følge med på pasientens vekt uten at pasienten forlater sengen, og avlaster pleierne ved pasientløfting.

Pålitelig kontroll og bevegelse er avgjørende
LINAK er kjent for pålitelige produkter som har langvarig og feilfri ytelse. Det er kritisk å ha intensivsenger uten funksjonell bevegelse, og derfor gjør vi det enkelt å optimalisere prosessen for teknisk support. LINAK OneConnect™ gir fjerntilgang til servicedata for rask og effektiv feilsøking fra hvor som helst i verden, og dette sikrer minimal nedetid for sengen.

Les mer

Bluetooth® og relaterte logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG Inc., og all bruk av disse er basert på lisensiering til LINAK®.

Har du et spørsmål?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.

Kontakt oss