Kontakt oss her
Operasjonsbord, prosedyrestol, bloddonasjonsstol, dialysestol, kuvøse – i illustrasjonsmiljø.

Sykehusbehandling

LINAK aktuatorløsninger gir kraftig, presis og pålitelig bevegelse for optimal behandling og forbedrer presisjonen og pasientkomforten med innovativ posisjoneringsteknologi.

Aktuatorsystemer til medisinsk utstyr på sykehus

Den stadig aldrende befolkningen og økende forekomsten av livsstilsrelaterte sykdommer krever et helsevesen som har optimaliserte operasjonprosedyrer som ikke går på bekostning av ergonomien og effektiviteten til helsepersonell.

LINAK® systemløsninger innebærer presis posisjonering, inkludert definerte bevegelsesmønstre eller minneposisjoner, for å kunne oppfylle kravene ved enhver operasjonsprosedyre.

LINAK tilbyr systemløsninger for ulike typer utstyr, uansett om de trenger enkel eller avansert bevegelse og funksjonalitet.

Integrering av datakommunikasjonsbaserte funksjoner som LCi™ sikrer at forstyrrelser eller driftsfeil kan oppdages og løses før prosedyrer må avlyses eller avbrytes.

LINAK bruker sin høye kompetanse og omfattende kunnskap for å skape den perfekte systemløsningen for produkter som operasjonsutstyr, prosedyrestoler, bloddonasjonsstoler, dialysestolerog kuvøser.

Har du et spørsmål?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.

Kontakt oss