Kontakt oss her
Sykehusbehandling

Bloddonasjonsstol

Bloddonasjsonstoler må være fleksible og ha presise justeringsmuligheter. LINAK aktuatorsystemer gir stor designfrihet. Stoen kan tilpasses med tanke på optimal bevegelse, funksjonalitet og sikkerhet.

Systemløsninger for bloddonasjonsstoler

Systemløsninger for bloddonasjonsstoler

Alle typer bloddonasjonsstoler må gi optimal komfort og sikkerhet under bloddonasjon. Samtidig må de sørge for ideelle ergonomiske arbeidsforhold for pleieren eller behandleren. Medisinske bloddonasjonsstoler med et bredt spekter av elektriske aktuatorbevegelser og funksjonaliteter, kan bidra til behandling av høy kvalitet. LINAK® tilbyr samtidig justering av høyde, rygg og benstøtte. De presise og kraftfulle, elektriske aktuatorsystemene gir pleierne ideell arbeidshøyde og bedre ergonomi, samtidig som inn- og utstigning blir enklere. Elektriske LINAK aktuatorer gir rask og jevn justering av bloddonasjonsstolen.

LINAK elektriske aktuatorløsninger innebærer mye mer enn bare presis og jevn bevegelse. Tenk deg verdien av å kunne tilføye:

  • Bedre ergonomi, optimalisert bevegelse for ideelle arbeidsforhold
  • Sikkerhetsfunksjoner og komfort, gjør bloddonasjonsstolen bedre
  • OneConnect™, gir høyere oppetid med fjernservice

Mangelen på arbeidskraft i helsesektoren er et dokumentert faktum. Det er derfor behov for hjelpemidler og utstyr som bistår pleierne i de daglige behandlingsrutinene.

 

Bedre ergonomi

Bloddonasjonsstoler med elektriske aktuatorer har flere justeringsmuligheter for rygg, benstøtte og høyde, og det er mulig å justere flere aktuatorer samtidig. Enkle eller kombinerte bevegelser kan innstilles i bevegelsesmønstre som sørger for riktig posisjon for optimal behandling, komfort og ergonomi. Disse bevegelsesmønstrene som skapes av aktuatorer, bidrar til ergonomisk riktig behandling.

 

Sikkerhetsfunksjoner og komfort

Under behandlingen er det ekstremt viktig å fokusere på pasientens komfort og velvære, spesielt ved langvarige prosedyrer, som bloddonasjon. LINAK systemløsninger gir jevn og pålitelig bevegelse i alle retninger.

  • Lav høyde ved innstigning og utstigning bidrar til høyere komfort og sikkerhet og reduserer risikoen for fallulykker
  • LINAK sikkerhetsfunksjoner (Intelligent Ratchet Spline eller Quick Release Damper) i utstyret minimerer risikoen for personskade eller skade på grunn av hindringer og øker pasientkomforten
  • Ett-trykksknapp for rask bevegelse til definerte nødstillinger øker sikkerheten og komforten for både pasient og pleier
 

Fjernservice sikrer høy oppetid

Vi er kjent for pålitelige produkter med langvarig og problemfri drift. Høy effektivitet krever optimale systemløsninger kombinert med en pålitelig prosedyre for teknisk support. LINAK OneConnect™ gir fjerntilgang til servicedata for rask og effektiv feilsøking fra hvor som helst i verden, og dette sikrer høy oppetid for bloddonasjonsstolen.

Les mer

Bluetooth® og relaterte logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG Inc., og all bruk av disse er basert på lisensiering til LINAK®.

Har du et spørsmål?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.

Kontakt oss