Kontakt oss her
Sykehusbehandling

Dialysestoler

Over hele verden øker forekomsten av diabetes, samtidig som vi opplever en stadig eldre befolkning. Bruk av LINAK aktuatorløsninger for medisinsk utstyr gjør det mulig å designe en dialysestol som har optimal bevegelse med tanke på både ergonomi, økt arbeidseffektivitet og behandlingskomfort.

Dialysestoler med produkter fra LINAK

Systemløsning for dialysestoler

Alle typer dialysestoler må være mest mulig sikre og komfortable og må samtidig sikre ideelle ergonomiske arbeidsforhold for behandleren eller pleieren.

Dialysestoler som er designet med et bredt spekter av bevegelsesmuligheter og funksjonaliteter, kan bidra til behandling av høy kvalitet. LINAK® tilbyr mange justeringsmuligheter for høyde, rygglene og benstøtte. De kraftfulle bevegelsesfunksjonene gir bedre ergonomi for pleierne, med ideell arbeidshøyde og enkel posisjonering av sengen. Bevegelse ved hjelp av elektriske LINAK aktuatorer bidrar til rask og jevn posisjonering av dialysestolen.

LINAK elektriske aktuatorløsninger innebærer mye mer enn presis og jevn bevegelse. Tenk deg verdien av å kunne tilføye:

  • Bedre ergonomi, optimalisert bevegelse for ideelle arbeidsforhold
  • Sikkerhetsfunksjoner og komfort, gir en bedre dialysestol
  • OneConnect™, gir høyere oppetid med fjernservice

Mangelen på arbeidskraft i helsesektoren er et dokumentert faktum. Det er behov for hjelpemidler og utstyr som bistår pleierne i de daglige behandlingsrutinene.

 

Bedre ergonomi

Elektrisk bevegelse av dialysestoler gir flere justeringsmuligheter for rygglene, benstøtte og høyde. Enkle eller kombinerte bevegelser kan innstilles i bevegelsesmønstre som sørger for riktig posisjon for optimal behandling, komfort og ergonomi.

Bevegelsesmønstre bidrar til økt effektivitet og forbedret posisjonering for ergonomisk riktig behandling.

 

Sikkerhetsfunksjoner og komfort

Under behandling, spesielt ved lengre prosedyrer som dialyse, er det ekstremt viktig å fokusere på pasientens komfort og velvære.

LINAK systemløsninger gir jevn og pålitelig bevegelse i alle retninger.

Lav høyde ved innstigning og utstigning bidrar til høyere komfort og sikkerhet og reduserer risikoen for fallulykker.

LINAK sikkerhetsfunksjoner (Intelligent Ratchet Spline eller Quick Release Damper) i utstyret minimerer risikoen for personskade eller skade på grunn av hindringer og øker pasientkomforten

Ett-trykksknapp for rask bevegelse til definerte nødstillinger øker sikkerheten og komforten for både pasient og pleier

 

Fjernservice sikrer høy oppetid

Vi er kjent for pålitelige produkter med langvarig og problemfri drift. Høy effektivitet krever optimale systemløsninger kombinert med en pålitelig prosdeyre for teknisk support. LINAK OneConnect™ gir fjerntilgang til servicedata for rask og effektiv feilsøking fra hvor som helst i verden, og dette sikrer høy oppetid for dialysestolen.

Les mer

Bluetooth® og relaterte logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG Inc., og all bruk av disse er basert på lisensiering til LINAK®.

Har du et spørsmål?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.

Kontakt oss