Nyheter 18. september 2018

Sikkerheten er ivaretatt når du installerer LINAK systemer

Når du installerer et LINAK aktuatorsystem, har du tilgang til en rekke funksjoner som øker og ivaretar sikkerheten til justerbart helseutstyr. Ved å bruke forskning, teknologi, ferdigheter og kreative ideer hjelper LINAK deg med å ta vare på pasienter og helsepersonale, samt selve produktet.

Når man arbeider innenfor helsesektoren, er sikkerhet et evig tema. Det er ikke bare pasientene som må føle seg trygge - også helsepersonell må ha et trygt arbeidsmiljø for å kunne være effektive og gi optimal behandling og pleie. Også det justerbare utstyret som brukes må være sikkert, dvs. at det må være ekstremt holdbart for sikker ytelse gjennom en lang levetid. LINAK tar alt dette i betraktning ved utvikling av aktuatorsystemer for moderne helseutstyr, og dette er hvorfor.

I samsvar med gjeldende standardkrav til medisinsk godkjenning
I dag må en rekke strengt definerte standarder og normer oppfylles for at man skal få de nødvendige godkjenninger for helseutstyr. Siden justerbare systemer spiller en sentral rolle innenfor dagens helsevesen, bruker LINAK betydelige ressurser på å oppfylle disse standardene.

"Alle som i dag lanserer et produkt på markedet uten å vie sikkerhet stor oppmerksomhet, vil sannsynligvis mislykkes", sier Jørgen Sobol, salgssjef hos LINAK. "Som leverandør av elektriske komponenter til helsesektoren har LINAK en spesiell forpliktelse når det gjelder dette".

LINAK produkter har vært i samsvar med standarder og normer i mange år. Dette har gjort det enklere for produsenter av helseutstyr å oppfylle standarder og få de godkjenningene de trenger.

Fokus på risikohåndtering og brukervennlighet
For å oppfylle kravene i IEC 62366 har LINAK en veldefinert risikostyringsprosess som omfatter prosesser for høyere brukervennlighet.

Vi tar i betraktning feil bruk av produktene eller situasjoner som kan utgjøre en risiko når produktet er i bruk, og vi gir anbefalinger og kommer med advarsler for å redusere risikoen.

LINAK er sertifisert i samsvar med ISO14971 - en standard for risikostyring. Vi skaffer dokumentasjon på restrisiko for alle våre komponenter for å bistå produsentene i prosessen med risikoanalysering av utstyret.

Alle produkter innebærer sikkerhet fra innsiden og ut
Fra de mekaniske sikkerhetsfunksjonene, som sikkerhetsmutter, hurtigutløser eller mekanisk spline, til OpenBus™ løsninger som sørger for ytelsesdata eller forhindrer utilsiktet bevegelse - LINAK har tenkt på alt.

Hurtigutløser Quick Release er en viktig funksjon som sørger for rask senking av utstyret i nødsituasjoner, f.eks. ved behov for hjerte/lunge-redning.
 

Vi hjelper også sykehus med å bekjempe bakterier, ved å gjøre flere av produktene våre enkle å rengjøre på en effektiv måte. Vår standard IPX6 Washable DURA™ er et eksempel på dette. Vi prøver kontinuerlig å forbedre status quo, og når det gjelder visse aspekter bidrar vi til å heve standardene ytterligere, slik at du får et fortrinn på markedet. 

"Jo flere sikkerhetsaspekter som blir tatt i betraktning, desto sikrere blir produktene våre for både brukere og pasient", sier Jørgen Sobol. "For oss er det en evig reise".
 Vaskbarhet
Mange typer helseutstyr blir vasket og må tåle vann og vaskemidler. LINAK® produkter til helseutstyr har en beskyttelsesgard på minst IPX4. Men når det er nødvendig, har våre systemer en beskyttelsesgrad på opptil IPX6 Washable DURA™.

Dersom du vil vite mer om hvordan LINAK arbeider med sikkerhet i forbindelse med helseutstyr, kan du kontakte din lokale representant for LINAK. Vi er til stede i 35 land over hele verden.

Har du spørsmål om elektrisk aktuatorteknologi?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.

Abonner på nyheter fra LINAK

Hold deg oppdatert om hvordan aktuatorteknologi følger tidens megatrender og møter morgendagens globale utfordringer.