Kontakt oss her
Teknologi og trender

Kampen mot infeksjon

Behovet for god hygiene innenfor helsesektoren har aldri vært større. Bakterie- og mikrobefrie overflater har aldri vært mer avgjørende for å stoppe infeksjonsspredning. COVID 19-pandemien har understreket den rollen kontaminerte overflater spiller når det gjelder å spre dødelig sykdom og infeksjon, som antibiotika-resistente infeksjoner - spesielt på sykeus og innen hjemmesykepleien.

Vaskbarhet er et bidrag i kampen mot sykehusinfeksjoner
 

Kampen fortsetter

Antibiotikaresistente infeksjoner er fremdeles en av vår tids største helsetrusler. Å håndtere denne trusselen mot befolkningen er fremdeles høyt prioritert innenfor helsesektoren. COVID 19 er verken den første eller siste utfordringen som vårt hardt prøvde helsesystem vil møte. Det er på tide å rense opp i rekkene.

 
Innen 2050 vil flere mennesker dø av sykehusinfeksjoner enn av kreft.
Statens Serum Institute
 

Er du forberedt?

Hos LINAK har vi et bredt spekter av vaskbare produkter og utstyr til bruk på sykehus, som tåler grundig rengjøring, om og om igjen, uten at produktets ytelse svekkes. Et viktig bidrag til en infeksjonsfri fremtid.

 

Vær trygg på rengjøringen

Det er meget vanskelig å unngå kontaminering, også fra en ren hånd. Anerkjente rengjøringsprosedyrer er ikke lenger tilstrekkelige for å hindre infeksjonsspredning fra overflater som sengerammer og monitorer. Med moderne, automatiserte rengjøringsprosesser er det imidlertid mulig å rengjøre og desinfisere sykehusutstyr meget grundig. Utstyret må imidlertid ha robuste og vaskbare elementer hvis det skal tåle konstant vasking og rengjøring.

 

Kjenner du til disse?
De 5 momentene for håndhygiene

For å bekjempe spredningen av sykehuservervede infeksjoner har WHO definert 5 viktige momenter for når helsespersonell bør vaske hendene:

  1. Før pasienten berøres
  2. Før rengjøring/aseptisk prosedyre
  3. Etter risiko for kroppsvæskeeksponering
  4. Etter berøring av pasienten
  5. Etter berøring av omgivelsene rundt pasienten

Les mer om WHOs retningslinjer for håndhygiene her.

WHO definerer 5 viktige momenter for når helsepersonell bør vaske hendene
 
 

I kampen mot infeksjon siden 1990

For over 30 år siden introduserte LINAK konseptet “vaskbare” komponenter, som overskred den tidens inadekvate IP-grader. Senere ble dette konseptet en standard for hele bransjen. For to år siden hevet vi på nytt listen for langvarig hygiene med vårt utvalg av DURA™-komponenter: 5 ganger mer holdbar enn det dagens standarder krever.

IP-koden er en internasjonal standard som også kalles IP-grad (Ingress Protection): Det er i hvilken grad et produkt kan motstå inntrengning av væske og støv. Standarden, som er definert i IEC/EN 60529, ble utviklet av The International Electrotechnical Commission og er anerkjent over hele verden. IP-graden er en kode som produsenten skal spesifisere slik at kunden vet om produktet er beskyttet mot inntrengning av faste eller flytende partikler.

 
IPX4-ikon
Spruttett
Beskyttet mot vannsprut fra en hvilken som helst retning.
IPX6-ikon
Spyletett
Beskyttet mot høytrykksstråler fra en hvilken som helst retning.
IPX6 Washable-ikon
Maskinvaskbar
Testet i henhold til vanlige bransjestandarder.
IPX6 Washable DURA™ ikon
Ekstra maskinvaskbar
Overskrider ifølge testing vanlige bransjestandarder for å sikre lang levetid, vask etter vask.
 

 

God hygiene er smittsomt

I sykehus i Norden øker bruken av automatiserte vasketuneller for desinfisering av senger og pasientløftere. Det er bare et spørsmål om tid før fordelene ved denne kostnadsreduserende, hygienestyrkende løsningen blir allment kjent. Men med denne trenden øker kravene til komponentene som originalprodusentene bruker i sine senger og pasientløftere. De må kunne tåle hard vask i vasketunell under ekstreme forhold - gang på gang.

 

Fremtidsrettede løsninger

Ved å ta i bruk LINAK Washable eller DURA™ standardkomponenter nå, kan selskaper tilby kundene sine senger og pasientløftere som tåler vasketunnel, slik at kundene slipper utgifter på grunn av utskifting av ikke-vaskbart utstyr hvis/når de oppgraderer vaskeprosedyrene sine.

 

Filer

MEDLINE & CARELINE produktoversikt

Oppdag et bredt spekter av innovative MEDLINE & CARELINE produkter som kan bidra til å forbedre dine sykehus- og helseprodukter.

Fokus på pasientsenger

Når man ønsker å finne måter å gjøre pleietrengende mennesker mer selvstendige på, er sengen et opplagt sted å starte. LINAK tilbyr den perfekte tilpasning til forskjellige konstruksjoner for pasientsenger.

LINAK IPX6 Washable DURA™ Brosjyre

Vaskbarhet er et krav innenfor moderne helsevesen. LINAK IPX6 Washable DURA™ for justerbart sykehus- og pleieutstyr – neste nivå av rent.

Sikkerhetshefte

Forskjellige produkter trenger forskjellige sikkerhetsfunksjoner. Uansett hva slags medisinsk utstyr du designer, tilbyr LINAK et bredt utvalg av sikkerhetsfunksjoner - som standard eller valgfri funksjon.

Har du et spørsmål?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.