Kontakt oss her

LINAK® Protect™

LINAK Protect™ – beskyttelse gjennom hygiene

Behovet for god hygiene innenfor helsesektoren har aldri vært større. Bakterie- og mikrobefrie overflater har aldri vært mer avgjørende for å stoppe infeksjonsspredning. COVID 19-pandemien har nok en gang satt søkelyset på rollen som kontaminerte overflater spiller når det gjelder å spre dødelig sykdom og infeksjoner, for eksempel antibiotikaresistente infeksjoner – særlig på sykehus og i hjemmesykepleien.

 
 
 
 

Kampen fortsetter

Antibiotikaresistente infeksjoner er fremdeles en av vår tids største helsetrusler. Å håndtere denne trusselen mot befolkningen er fremdeles høyt prioritert innenfor helsesektoren.

COVID 19 er verken den første eller siste utfordringen som vårt hardt prøvede helsesystem vil møte. Det er på tide å rense opp i rekkene.

 
Innen 2050 vil flere mennesker dø av sykehusinfeksjoner enn av kreft.
Statens Serum Institut
 

Trygg rengjøring

LINAK har et bredt utvalg av vaskbare produkter og utstyr til bruk i helsesektoren, som tåler grundig rengjøring, om og om igjen, uten at det påvirker produktets ytelse. Et viktig bidrag til en infeksjonsfri fremtid.

Det er veldig vanskelig å unngå kontaminering, også fra de reneste hender. Anerkjente rengjøringsrutiner er ikke lenger tilstrekkelig for å hindre infeksjonsspredning fra overflater som sengerammer og monitorer. Med moderne, automatiserte rengjøringsprosesser er det imidlertid mulig å rengjøre og desinfisere sykehusutstyr meget grundig. Men utstyret må ha robuste og vaskbare komponenter hvis det skal tåle konstant vasking og rengjøring.

 
 

Visste du at?

For å bekjempe spredningen av sykehuservervede infeksjoner har WHO definert 5 viktige øyeblikk når helsespersonell bør vaske hendene:

  1. Før berøring av en pasient
  2. LINAK Protect-symbol
  3. Før rengjøring/aseptisk prosedyre
  4. Etter risiko for kroppsvæskeeksponering
  5. Etter berøring av en pasient
  6. Etter berøring av omgivelsene rundt en pasient

Les mer om WHOs retningslinjer for håndhygiene her

 
 

Et nytt lag av beskyttelse

Bedre hygiene med antimikrobiell beskyttelse fra LINAK.

Av opplagte grunner er god hygiene i dagens helsesektor viktigere enn noen gang, og kampen mot infeksjoner fortsetter. I over 25 år har vi utviklet produkter som tåler vask og desinfisering – om og om igjen – som vårt bidrag for bedre hygiene i kampen mot infeksjoner. Vi vil fortsette å utvikle produkter – sprutsikre og beregnet for vasketunneler – som reduserer risikoen for infeksjon forårsaket av kontaminerte overflater. For oss er beskyttelse gjennom hygiene en selvpålagt forpliktelse, og vi vil fortsette vår satsing på å løse morgendagens utfordringer innenfor helsesektoren.

Håndbetjening HB80
 

Etter hvert som nye og dokumenterte antimikrobielle teknologier blir tilgjengelige, vil vi evaluere dem og implementere dem i utvalgte og relevante produkter. Det aller siste er et antimikrobielt additiv som, i kombinasjon med eksisterende rengjøringsprosedyrer, har negativ innvirkning på bakterier som kan kontaminere overflater. Med lanseringen av håndbetjeningen HB80 og pleierkontrollen ACO, som inneholder et antimikrobielt additiv, har vi tilføyd et ekstra lag av beskyttelse på de produktene som sluttbrukerne håndterer mest – og som utgjør den høyeste risikoen.

Attendant Control OpenBus (ACO)
 
 

Infeksjonsbekjempelse siden 1990

Vi tar hygieneutfordringen svært alvorlig, og vi ønsker at produktene våre skal fungere perfekt. Vi forsøker hele tiden å heve standarden for vaskbarhet, siden det er helt avgjørende å beskytte utstyr mot støv- og vannskader. For over 30 år siden lanserte LINAK konseptet “vaskbare” komponenter, som gikk lengre enn datidens mangefulle IP-klassifiseringer. Vi tror at vaskbart helseutstyr vil bidra til å reduere antall pasienter som pådrar seg infeksjoner, og vi ønsker å sørge for at produktene våre tåler omfattende, gjentatt vask med sterke rengjøringsmidler, om og om igjen.

 

IPX4-symbol

Sprutsikker

IPX4 er egnet for manuell vasking. Beskytter mot vannsprut fra alle vinkler og er spesielt nyttig ved bruk av håndholdt rengjøringsutstyr. Fordelene med IPX4 er økt holdbarhet, beskyttelse mot vannskader og muligheten for å bruke utstyret i en rekke helseinstitusjoner.

 

IPX6-symbol

Vannsikker

IPX6 beskytter mot høytrykksstråler fra alle vinkler, og er nyttig på områder der vann brukes til rengjøring, for eksempel på sykehus. IPX6-klassifiserte produkter kan gi høy vannbestandighet, noe som sikrer at utstyret forblir beskyttet og funksjonelt i utfordrende miljøer.

 

IPX6 Washable-symbol

Maskinvaskbar

Bruk IPX6 Washable der hygiene er viktig, for eksempel på sykehus eller laboratorier. IPX6 Washable gir mulighet for hyppig og grundig rengjøring uten å skade utstyret, og gir enkel og praktisk rengjøring. IPX Washable er testet i henhold til vanlige bransjestandarder.

 

IPX6 Washable DURA™ ikon

Ekstra maskinvaskbar

Med den ekstra maskinvaskbarheten til IPX6 Washable DURA™, har LINAK 5 ganger lengre holdbarhet enn dagens standarder krever. Der det er påkrevd med ekstra god hygiene og renslighet, er DURA™ den perfekte løsningen, siden den er testet og har vist seg å overgå vanlige industristandarder for å sikre lang levetid, vask etter vask.

 
 
 

God hygiene er smittsomt

Det er ikke enkelt å holde overflater rene. Hver hånd og hver berøring utgjør en risiko. Vi kan ikke stanse krysskontaminering fullstendig, men vi har tatt i bruk et antimikrobielt additiv som et ekstra lag av beskyttelse, som kombinert med standard praksis som hyppig håndvask, avtørking, vasking og desinfisering, kan bidra til lavere forekomst av infeksjoner: Det kan betraktes som en del av en kumulativ prosess for å øke beskyttelsen ved å redusere risikoen på hvert berøringspunkt.

Ved å ta i bruk et dokumentert og betrodd antimikrobielt additiv under fremstillingen av våre produkter, har LINAK i betydelig grad redusert risikoen for krysskontaminering fra overflater vi er i kontakt med. Det antimikrobielle additivet blir tilføyd under produksjonsprosessen, og via forskjellige virkningsmekanismer har det en negativ og reduserende effekt på kontaminerende mikrober.

I sykehus i Norden øker bruken av automatiserte vasketuneller for desinfisering av senger og pasientløftere. Det er bare et spørsmål om tid før fordelene ved denne kostnadsreduserende, hygienestyrkende løsningen blir allment kjent. Men med denne trenden øker kravene til komponentene som originalprodusentene bruker i sine senger og pasientløftere. De må kunne tåle hard vask i vasketunell under ekstreme forhold - gang på gang.

Se mer

 

Fremtidssikrede løsninger

Å være forberedt er den beste strategien – LINAK vaskbare løsninger kan hindre mikrobe- og bakterieinfeksjoner uten å påvirke produktets ytelse.

Ved å ta i bruk LINAK Washable eller DURA™ standardkomponenter nå, kan selskaper tilby kundene sine senger og pasientløftere som tåler vasketunnel, slik at kundene slipper utgifter på grunn av utskifting av ikke-vaskbart utstyr hvis/når de oppgraderer sine vaskerutiner.

 

 

 

 

Filer

MEDLINE & CARELINE produktoversikt

Oppdag et bredt spekter av innovative MEDLINE & CARELINE produkter som kan bidra til å forbedre dine sykehus- og helseprodukter.

Fokus på pasientsenger

Når man ønsker å finne måter å gjøre pleietrengende mennesker mer selvstendige på, er sengen et opplagt sted å starte. LINAK tilbyr den perfekte tilpasning til forskjellige konstruksjoner for pasientsenger.

LINAK IPX6 Washable DURA™ Brosjyre

Vaskbarhet er et krav innenfor moderne helsevesen. LINAK IPX6 Washable DURA™ for justerbart sykehus- og pleieutstyr – neste nivå av rent.

Sikkerhetshefte

Forskjellige produkter trenger forskjellige sikkerhetsfunksjoner. Uansett hva slags medisinsk utstyr du designer, tilbyr LINAK et bredt utvalg av sikkerhetsfunksjoner - som standard eller valgfri funksjon.

Har du et spørsmål?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.

Kontakt oss