Kontakt oss her
Teknologi og trender

LINAK Protect™ - Beskyttelse gjennom hygiene

Behovet for god hygiene innenfor helsesektoren har aldri vært større. Bakterie- og mikrobefrie overflater har aldri vært mer avgjørende for å stoppe infeksjonsspredning. COVID 19-pandemien har understreket den rollen kontaminerte overflater spiller når det gjelder å spre dødelig sykdom og infeksjon, som antibiotika-resistente infeksjoner - spesielt på sykehus og innen hjemmesykepleien.

Vaskbarhet er et bidrag i kampen mot sykehusinfeksjoner
 

Kampen fortsetter

Antibiotikaresistente infeksjoner er fremdeles en av vår tids største helsetrusler. Å håndtere denne trusselen mot befolkningen er fremdeles høyt prioritert innenfor helsesektoren. COVID 19 er verken den første eller siste utfordringen som vårt hardt prøvde helsesystem vil møte. Det er på tide å rense opp i rekkene.

 
Innen 2050 vil flere mennesker dø av sykehusinfeksjoner enn av kreft.
Statens Serum Institute
 

Er du forberedt?

Hos LINAK har vi et bredt spekter av vaskbare produkter og utstyr til bruk på sykehus, som tåler grundig rengjøring, om og om igjen, uten at produktets ytelse svekkes. Et viktig bidrag til en infeksjonsfri fremtid.

 

Vær trygg på rengjøringen

Det er meget vanskelig å unngå kontaminering, også fra en ren hånd. Anerkjente rengjøringsprosedyrer er ikke lenger tilstrekkelige for å hindre infeksjonsspredning fra overflater som sengerammer og monitorer. Med moderne, automatiserte rengjøringsprosesser er det imidlertid mulig å rengjøre og desinfisere sykehusutstyr meget grundig. Utstyret må imidlertid ha robuste og vaskbare elementer hvis det skal tåle konstant vasking og rengjøring.

 

Kjenner du til disse?
De 5 momentene for håndvask

For å bekjempe spredningen av sykehuservervede infeksjoner har WHO definert 5 viktige momenter for når helsepersonell bør vaske hendene:

  1. Før pasienten berøres
  2. Før rengjøring/aseptisk prosedyre
  3. Etter risiko for kroppsvæskeeksponering
  4. Etter berøring av pasienten
  5. Etter berøring av omgivelsene rundt pasienten

Les mer om WHOs retningslinjer for håndhygiene her.

WHO definerer 5 viktige momenter for når helsepersonell bør vaske hendene
 
 

I kampen mot infeksjon siden 1990

For over 30 år siden introduserte LINAK konseptet “vaskbare” komponenter, som overskred den tidens inadekvate IP-grader. Senere ble dette konseptet en standard for hele bransjen. For to år siden hevet vi på nytt listen for langvarig hygiene med vårt utvalg av DURA™-komponenter: 5 ganger mer holdbar enn det dagens standarder krever.

IP-koden er en internasjonal standard som også kalles IP-grad (Ingress Protection): Det er i hvilken grad et produkt kan motstå inntrengning av væske og støv. Standarden, som er definert i IEC/EN 60529, ble utviklet av The International Electrotechnical Commission og er anerkjent over hele verden. IP-graden er en kode som produsenten skal spesifisere slik at kunden vet om produktet er beskyttet mot inntrengning av faste eller flytende partikler.

 
IPX4-ikon
Spruttett
Beskyttet mot vannsprut fra en hvilken som helst retning.
IPX6-ikon
Spyletett
Beskyttet mot høytrykksstråler fra en hvilken som helst retning.
IPX6 Washable-ikon
Maskinvaskbar
Testet i henhold til vanlige bransjestandarder.
IPX6 Washable DURA™ ikon
Ekstra maskinvaskbar
Overskrider ifølge testing vanlige bransjestandarder for å sikre lang levetid, vask etter vask.
 

 
 

Et nytt lag av beskyttelse på HB80 og ACO

Bedre hygiene med antimikrobielt beskyttelse.

Av opplagte grunner er god hygiene innenfor helsesektoren viktigere enn noensinne, og kampen mot infeksjon fortsetter. I over 25 år har vi utviklet produkter som tåler vask og desinfisering - år etter år - som vårt bidrag for bedre hygiene i kampen mot infeksjoner. Vi vil fortsette å utvikle produkter - fra spyletett til ekstra maskinvaskbar - som reduserer risikoen for infeksjon forårsaket av kontaminerte overflater. For oss er beskyttelse gjennom hygiene en selvpålagt forpliktelse, og vi vil fortsette vår satsning på å løse morgendagens utfordringer innenfor helsesektoren.

 

Et ekstra lag av beskyttelse

Etter som ny og utprøvd anti-mikrobiell teknologi blir tilgjengelig, vil vi evaluere den og implementere den i utvalgte og relevante produkter. Det aller siste er et antimikrobielt additiv som, i kombinasjon med eksisterende rengjøringsprosedyrer, har negativ innvirkning på bakterier som kan kontaminere overflater. Med lanseringen av HB80 håndbetjening og ACO Attendant Controller, som inneholder et anti-mikrobielt additiv, har vi tilføyd et ekstra lag av beskyttelse på de produktene som sluttbrukerne håndterer mest – og som utgjør den høyeste risikoen.

Håndbetjening HB80HB80 håndbetjening
Attendant Control OpenBus (ACO)ACO Attendant Control
 
 

En kumulativ effekt

Det er ikke enkelt å holde overflater fullstendig rene. Hver hånd og hver berøring utgjør en risiko. Vi kan ikke stanse krysskontaminering fullstendig, men vi har tatt i bruk et anti-mikrobielt additiv som et ekstra lag av beskyttelse, som kombinert med standard praksis som hyppig håndvask, avtørking, vasking og desinfisering, kan bidra til lavere forekomst av infeksjon: Det kan betraktes som en del av en kumulativ prosess for å øke beskyttelsen ved å redusere risikoen ved hver berøring.

 

Slik fungerer det

Ved å inkorporere et utprøvd og vanlig brukt antimikrobielt additiv under fremstillingen av våre produkter, har LINAK i betydelig grad redusert risikoen for krysskontaminering fra overflater vi er i kontakt med. Det antimikrobielle additivet blir tilføyd under produksjonsprosessen, og via forskjellige virkningsmekanismer har det en negativ og reduserende effekt på kontaminerende mikrober.

 

God hygiene er smittsomt

I sykehus i Norden øker bruken av automatiserte vasketuneller for desinfisering av senger og pasientløftere. Det er bare et spørsmål om tid før fordelene ved denne kostnadsreduserende, hygienestyrkende løsningen blir allment kjent. Men med denne trenden øker kravene til komponentene som originalprodusentene bruker i sine senger og pasientløftere. De må kunne tåle hard vask i vasketunnel under ekstreme forhold - gang på gang.

 

Fremtidsrettede løsninger

Ved å ta i bruk LINAK Washable eller DURA™ standardkomponenter nå, kan selskaper tilby kundene sine senger og pasientløftere som tåler vasketunnel, slik at kundene slipper utgifter på grunn av utskifting av ikke-vaskbart utstyr hvis/når de oppgraderer vaskeprosedyrene sine.

 

Filer

MEDLINE & CARELINE produktoversikt

Oppdag et bredt spekter av innovative MEDLINE & CARELINE produkter som kan bidra til å forbedre dine sykehus- og helseprodukter.

Fokus på pasientsenger

Når man ønsker å finne måter å gjøre pleietrengende mennesker mer selvstendige på, er sengen et opplagt sted å starte. LINAK tilbyr den perfekte tilpasning til forskjellige konstruksjoner for pasientsenger.

LINAK IPX6 Washable DURA™ Brosjyre

Vaskbarhet er et krav innenfor moderne helsevesen. LINAK IPX6 Washable DURA™ for justerbart sykehus- og pleieutstyr – neste nivå av rent.

Sikkerhetshefte

Forskjellige produkter trenger forskjellige sikkerhetsfunksjoner. Uansett hva slags medisinsk utstyr du designer, tilbyr LINAK et bredt utvalg av sikkerhetsfunksjoner - som standard eller valgfri funksjon.

Har du et spørsmål?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.