Kontakt oss her

Økende andel eldre

Vår tids demografiske endringer fører til en vesentlig større andel eldre i fremtiden. Dette fører til en rekke utfordringer for helsesektoren - utfordringer som bare kan takles ved hjelp av nye og innovative løsninger.

Fire viktige trender innenfor helsesektoren

Ifølge Statistics Denmark1 vil antallet eldre øke betydelig i løpet av de neste ti årene. Antall mennesker over 80 år antas å øke med 150 000 de neste ti årene, mens gruppen i alderen 65-79 vil ha økt med 58 000 innen 2028. Dersom vi ser videre inn i fremtiden, vil 1 av 10 dansker ha fylt 80 år i 2053.

Økt behov for medisinsk pleie
De aldrende populasjonene innebærer utfordringer for helsevesenet vårt. Aldring påvirker menneskekroppen, og stadig flere mennesker vil trenge medisinsk pleie. Dessverre øker ikke antall unge mennesker like raskt som antall eldre. Det vil derfor bli for få ansatte innenfor helsesektoren, og vi vil ikke være i stand til å bistå denne store gruppen av aldrende personer i samfunnet. Nytt utstyr og ny teknologi er derfor viktige faktorer for at alle skal få tilgang til god pleie og hjelp.

Nye typer pleie
Heldigvis fokuserer mange organisasjoner på utvikling av nye produkter som kan hjelpe eldre personer og forenkle arbeidet til helsepersonell. Dette vil imidlertid ikke innebære dårligere pleie! Pleien vil bare skje på en annen måte enn før. Flere hjelpemidler vil øke effektiviteten til helsepersonell og vil gjøre de eldre mer selvstendige og selvhjulpne. 

Som nevnt under beskrivelsen av trend nr. 2, blir også "verdighet og selvstendighet" viktigere. Eldre mennesker ønsker å være selvhjulpne og å bo hjemme så lenge som mulig. De er villige til å investere i hjelpemidler som gjør dem mindre avhengige av assistanse fra helsepersonell. 

Data gir verdifull innsikt
En teknologisk trend som kan utgjøre en forskjell når det hjelper å hjelpe en stor gruppe eldre mennesker, er "Internet of Things" (trend nr. 1). Ved å koble helseutstyr til internett er det for eksempel mulig å innsamle data om pasientens tilstand eller utstyrets servicestatus. På denne måten kan nødvendig pleie bli planlagt på en effektiv måte og service kan utføres på hjelpemidler før de går i stykker.

LINAK samarbeider med flere av selskapene som utvikler innovative og nyttige produkter for eldre. Dessuten har vi utviklet et datainnsamlingsverktøy som kan brukes sammen med forskjellig helseutstyr for å effektivisere pleien.

1Offentlig dansk organisasjon underlagt Økonomi og Innenriksdepartementet 

 
Har du et spørsmål?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.

Kontakt oss