Kontakt oss her

Internet of Things

Internet of Things (IoT) er et fenomen som det i en periode har vært stort fokus på innenfor forskjellige bransjer. Det vil forandre vår tilnærming til helsehjelp fullstendig.

Fire viktige trender innenfor helsesektoren

Med intelligent innsamling av data om ytelsen til utstyr samt om pasientens tilstand, kan arbeidsprosedyrene optimaliseres og pleiekvaliteten forbedres. Det antas at De medisinske tingenes internett (The Internet of Medical Things/IoMT) vil revolusjonere helsevesenet.

Nye muligheter
Kobling av intelligent helseutstyr til internett innebærer mange nye måter å utøve pleie. Sensorer i forskjellige typer utstyr og apparater gjør det mulig å innsamle informasjon og data om pasientene. Slike data kan for eksempel hjelpe pleiepersonalet med å planlegge behandlinger eller pasientbesøk. Dessuten vil slike data bidra til å strømlinjeforme arbeidet og forbedre pleiekvaliteten, siden de er basert på fakta og er tilgjengelige når det er relevant.

Denne teknologien kan motvirke fremtidens mangel på pleiepersonale, og de konstante kostnadskuttene vil ha liten eller ingen betydning for pasientpleien. Det er ingen tvil om at slik teknologi vil bli vanlig og at den vil føre til mer effektiv pleie uten å redusere kvaliteten. Sist, men ikke minst vil det være mulig å oppdage årsaker og sammenhenger, slik at vi kan gripe inn tidligere - takket være intelligente systemer.

LINAK bidrar
LINAK har utviklet et intelligent pleiesystem som lagrer pasientinformasjon fra sensorer i utstyret i en virtuell nettsky og sender disse dataene til pleiepersonalets smarttelefon. Dette gjør det enklere for personalet å planlegge og gjennomføre besøk hos pasientene, slik at de kan gi bedre pleie til riktig tid. Man kan for eksempel få informasjon via sengesensorene om at en pasient later vannet på et bestemt tidspunkt om natten. Slik kunnskap gjør det mulig for pleiepersonalet å iverksette tiltak umiddelbart og hjelpe pasienten med å komme seg på toalettet i tide. 

Informasjon om bruken av utstyret får man tilgang til med Service Data Tool. Det er mulig å få detaljert informasjon om hvor ofte utstyret brukes og til hvilke formål og å bruke denne kunnskapen til å analysere slitasje og feilmeldinger.

 

Har du et spørsmål?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.