Kontakt oss her
Nyheter 27. november 2018

Kasusstudie viser den motiverende effekten av sitte/stå-påminnelser

En kasusstudie som ble utført av det tyske Institut für Gesundheit und Ergonomie (IGR), viser at påminnelsesfunksjoner i elektriske høydejusterbare skrivebord motiverer brukerne til å skifte arbeidsstilling mer regelmessig.

Kasusstudie viser den motiverende effekten av sitte/stå-påminnelser

Kan du motivere mennesker til å utnytte sine elektriske høydejusterbare bord bedre, slik at de får fullt utbytte av dem, arbeider mer effektivt og får bedre helse? Svaret er kort: Ja, det kan du!

I en kasusustudie som ble initiert av LINAK® og utført av det tyske Institut für Gesundheit und Ergonomie (IGR), deltok 40 ansatte ved programvareselskapet Diamant Software GmbH i en test av effekten av verktøy for sitte/stå-påminnelser fra LINAK. Alle deltakerne kjente til elektriske sitte/stå-bord på arbeidplassen, men de fleste brukte dem sjelden.  

Forskjellige påminnelsesfunksjoner for skrivebord ble testet
For å undersøke om påminnelser kunne motivere kontoransatte til å arbeide stående, ble deltakerne inndelt i to grupper. Den ene halvparten fikk et "sitte/stå-påminnelse kit" som bestod av det knappeløse Desk Panel DPG med en påminnelsesfunksjon i form av en integrert lysstripe, Desk Control™ app og Desk Control™ programvare – de to sistnevnte gir påminnelser med en melding på mobiltelefonen eller PC-skjermen. Den andre halvparten fortsatte å arbeide ved sitt standard sitte/stå-skrivebord, uten å benytte noen påminnelsesfunksjon. 

Påminnelser bidrar til innarbeiding av sunne sitte/stå-vaner 
Resultatene fra kasusstudien viser at det å minne kontorarbeidere om å endre arbeidsstilling, faktisk fungerer. Via kontrollboksen ble det fulgt med på hvor ofte sitte/stå-funksjonen i hvert skrivebord ble brukt i forhold til tidligere - før, under og etter den 3 måneder lange studieperioden. De overraskende konsistente resultatene viste at testgruppen som brukte "påminnelse for sitte/stå", økte sin bruk av skrivebordets sitte/stå-funksjon med 74 %. Den samme testgruppen rapporterte at de økte sin daglige stå-tid med 62 %. 

En studie over 3 måneder er ikke tilstrekkelig tid til å kunne fastslå de langvarige effektene av sitte/stå-påminnelser, men den har dokumentert en motiverende effekt som fremmer aktiv bruk av sitte/stå-funksjonen blant de ansatte i testgruppen. 

Bekvemmelighet og vane viste seg å være de største barrierene mot å reise seg
For selskapet som deltok i studien, Software GmbH, var utfordringen å få sine ansatte til å bruke den elektriske høydejusteringen til skrivebordene deres. Før studien ble bekvemmelighet og glemsomhet nevnt som de to viktigste grunnene når deltakerne ved Diamant Software ble spurt om hvorfor de ikke brukte justeringsfunksjonen.  
`Tidligere var det en indre stemme som sa: “Jeg vil ikke reise meg. Jeg vil heller sitte her henslengt i stolen." "Det har endret seg vesentlig", sier Klaus Artmeyer, en av de ansatte ved salgsavdelingen. 

Disse resultatene er i samsvar med resultatene fra en tidligere publisert teknisk artikkel som ble utarbeidet av KL.7, et dansk byrå med ekspertise på "atferdsdesign". I sin rapport "Making office workers healthier: A public health intervention making office workers use their height-adjustable office desks more", hevder KL.7 at påminnelser motiverer kontoransatte til å innarbeide sunnere sitte/stå-vaner. 
Dersom du vil vite mer om den motiverende effekten av påminnelsefunksjonen til moderne sitte/stå-bord, kan du laste ned kasusstudien til IGR og den tekniske artikkelen til KL.7 på nettsiden om påminnelser under Teknologi og trender

 

Har du et spørsmål?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.

Kontakt oss