Kontakt oss her
Kundeerfaring

Reduksjon av energiforbruket ved lufting

I Esbjerg ligger Danmarks femte største renseanlegg – Renseanlæg Vest. Her bestemte operasjonsledelsen seg for å bruke lineære aktuatorer fra LINAK for å få en stabil og presis luftstrømskontroll i lufttankene. LINAK aktuatorene ble valgt fordi de kommer med en rekke fordeler for den daglig driften, for eksempel har de et lavere energiforbruk og en enkel montering.

DIN Forsyning

Hver dag strømmer 20 000 m3 med avløpsvann inn i Renseanlæg Vest i den danske byen Esbjerg.  Anlegget er en del av det regionale vann- og avløp-selskapet DIN Forsyning, og her må  vannet gjennomgå en rekke behandlingsprosesser før det kan slippes ut i Nordsjøen. Behandling på akkurat dette anlegget har en ekstra utfordring , fordi ca. 60 % av vannet kommer fra industrien.  Anlegget er laget for 290 000 PE, noe som tilsvarer avløpsvann fra 290 000 personer.

Nøyaktig regulering av luftingsprosessen
Lufting er en viktig og energikrevende prosess i renseanlegg, hvor det er nødvendig å holde ammoniakknivåene lave. Ammoniumnivået styres ved å regulere luftinntaket til luftingstankene. Oksygenregulering er utført ved hjelp av et overvåkingssystem som sender meldinger til aktuatorene, for å regulere v-port-skyvespjeldventiler, når det er for mye eller for lite ammoniakk i vannet. For driftsledelsen er det viktig å kunne utføre meget nøyaktige oksygenreguleringer:

'Luftning er en kostbar prosess. Omtrent en tredjedel av anleggets energiforbruk er brukt utelukkende på tilførsel av luftkompressor. Derfor er det viktig for oss å kunne regulere våre ventiler nøyaktig, slik at vi ikke sparer energi på lufting. Her har bruk av LINAK aktuatorer vist seg å være svært gunstig, fordi de er så nøyaktige'.

Akuator DIN Forsyning
 

Fordeler ved hjelp av elektriske aktuatorer
Det var ikke bare presisjon og energiforbruk som gjorde at driftsledelsen i Esbjerg valgte LINAK produkter:

'For noen år siden  måtte vi bytte ut våre eksisterende ventilløsninger på luftingstankene, så vi henvendte oss til nettverket vårt. Nabokommunen Ribe hadde positive erfaringer med å erstatte en tradisjonell aktuatorløsning med en elektrisk aktuator fra LINAK. Så vi bestemte oss for å gjøre det samme'.

Driftsledelsen i Renseanlæg Vest har ikke angret på beslutningen om å forsøke den alternative løsningen i stedet for å ta den tradisjonelle vei: 

 'LINAK systemet var noe billigere å anskaffe. Dessuten krever aktuatorene ikke noe vedlikehold eller service. De er så robuste at de kan tåle alt stress de blir utsatt for her på anlegget, uten problemer. Og de er også veldig enkle å montere. Våre ventiler er plassert slik at de er ganske vanskelig å komme til, men dette er ikke noe problem fordi aktuatorene er så små og lette. Jobben krevde kun to personer, og det var ikke nødvendig med kran'.

Fremtiden for Renseanlæg Vest
Anleggsledelsen i Esbjerg  er alltid på jakt etter områder hvor de kan optimalisere prosesser og bli mer effektive. For tiden tester de LINAK® aktuatorer i byens andre renseanlegg, Renseanlæg Øst, og det er flere andre prosjekter underveis:

 'Vi ser muligheter ved å installere LINAK løsninger på andre områder av anleggene våre. Det kan være i sedimenteringsbassengene, ved innløpet til luftingstankene eller på skyvedører på regnvannsbassenger. Det er noe vi vil se nærmere på når dagens løsninger trenger å byttes ut'.

For tiden utarbeider driftsledelsen en hovedplan for å optimalisere Renseanlæg Vest ytterligere. Planen er et resultat av Esbjerg kommunes ønske om å redusere overflyt fra anlegget og for å oppnå bedre ressursutnyttelse.

 'Nå henvender kolleger seg til oss, på samme måte som vi tok kontakt med Ribe om elektriske aktuatorer. De ønsket å høre om våre erfaringer, og vi er glade for å dele dem med alle som er interessert", sier driftsleder på DIN Forsyning.

Les mer om skyvespjeldventiler for presis luftstrøm.

Filer

Fokus på spillvannshåndtering

Innenfor spillvannshåndtering er enkel styring og overvåking nøkkelelementer for å sikre optimal driftssikkerhet ved anlegget. Les mer om LINAK aktuatorløsninger for spillvannshåndtering i denne brosjyren.

Har du et spørsmål?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.

Kontakt oss