Teknologi og trender

Sitte/stå-bord gir produktive og fornøyde medarbeidere

Noen av fordelene er et aktivt og sunt arbeidsmiljø og mer produktive ansatte. Et sitte/stå-bord innebærer mange fordeler for både ansatte og arbeidsgivere.

Sitte/stå-bord er en voksende global trend, men det finnes fremdeles mange bedrifter som ikke har tatt dem i bruk. Det betyr at mange mennesker og bedriftene de arbeider for, går glipp av de potensielle fordelene ved å ha mer bevegelse på arbeidsplassen. I en artikkel for Society for Human Resource Management, skriver James Levine, Director of Obesity Solutions for The Mayo Clinic og Arizona State University, at et typisk investeringsutbytte er mellom 3 og 7 dollar for hver dollar som brukes på tiltak på arbeidsplassen som hjelper medarbeiderne til å være mer aktive på jobb1 Sitte/stå-bord er altså vinn-vinn for arbeidsgiverne.

Dersom din bedrift ikke har gjort det enda, eller dersom du planlegger å ha med sitte/stå-bord i dine kommende designprosjekter, er du velkommen til å se og dele våre nyeste videoer som understreker fordelene ved slike bord.

Denne videoen viser hvordan den nåværende arbeidsplassen - uten sitte/stå-bord - kan gjøre dine ansatte mindre produktive.

Høyere effiktivitet
I en studie med 50 universitetsstudenter der man undersøkte effekten av å stå i forhold til å sitte, ble det funnet at deltakerne responderte raskere når de stod enn når de satt2. Fysisk aktivitet synes også å forbedre de kognitive evnene uavhengig av personens helsetilstand. I en amerikansk studie med personer med og uten Parkinsons sykdom, ble det funnet at fysisk aktivitet hadde en signifikant positiv innvirkning på mental prosessering og ytelse hos både friske og syke personer.3

Denne videoen viser hvordan mer bevegelse på kontoret kan bidra til en bedre arbeidsplass som fremmer sunnhet og gir mindre sykefravær.

Mindre sykefravær
I en langsiktig studie som pågikk i over 6 år, ga et tysk selskap noen av de ansatte sitte/stå-bord og ergonomisk trening. 65 prosent (etter 3 måneder) og 70 prosent (etter 6 år) av de ansatte oppga at de følte større velvære på jobb - til tross for mer tid foran datamaskinen. Dessuten ble sykefravær på grunn av ryggsmerter redusert med 60 prosent. Selskapet fant ut at investeringsutbyttet tilsvarte 10 euro for hver euro som var brukt på sitte/stå-bord og ergonomisk trening.4

 

Denne videoen viser hvordan en arbeidsplass bør utformes for at de ansatte skal få gjort jobben sin og for at de ikke skal bli sykemeldt.

Høyere produktivitet
I en annen studie sammenlignet man effekten av sitte/stå-bord kontra tradisjonelle statiske kontorbord i et callsenter over en 6-månedersperiode. Forskerne oppdaget at de ansatte som kunne stå ved kontorbordet, var gjennomsnittlig 45 prosent mer produktive enn kollegene som alltid satt og arbeidet – og at produktiviteten økte signifikant over tid.5

Denne videoen viser hvordan sitte/stå-bord oppmuntrer til mer samarbeid på arbeidsplassen.

Fremmer samarbeid
Ofte dukker gode ideer og løsninger opp spontant. Et hevet bord kan være et enkelt møtested for en rask diskusjon. I tillegg til at fleksible arbeidsstasjoner stimulerer de ansatte til å bevege seg på jobben, skaper de også en atmosfære som oppmuntrer til samarbeid mellom de ansatte. Det oppmuntrer til raske møter og fører til bedre mental ytelse. De ansatte blir automatisk motivert til å utnytte sitt sitte/stå-bord bedre – det er derfor en vinn-vinn-situasjon for mer samarbeid og mer bevegelse gjennom arbeidsdagen på kontoret.

 

Denne videoen viser hvordan sitte/stå-bord kan redusere sykefraværet blant de ansatte og hjelpe dem til å nå sine helsemål.

Bedre helse
For at de ansatte skal bevege seg mer på jobb er det helt nødvendig at de er motiverte for å stå og arbeide. Vaner er vonde å vende, men i en dansk forskningsstudie av motivasjonsmetoder fant forskerne at påminnelser hadde den beste effekten når det gjaldt å motivere kontorarbeidere til å utnytte sitt høydejusterbare kontorbord. Det ble funnet at påminnelser doblet ståtiden hos “lette brukere” (de som stod maksimalt 20 % av arbeidsdagen).6 Denne tendensen ble bekreftet i en praktisk kasusstudie som ble utført for LINAK av det tyske "Institut für Gesundheit und Ergonomie". I denne studien ble det vist at kontorarbeidere som hadde høydejusterbare kontorbord med sitte/stå-påminnelser, økte utnyttelsen av bordet sitt signifikant og også ble mer aktive i løpet av arbeidsdagen.7

Denne videoen viser hvordan sitte/stå-bord kan redusere stress og andre belastninger på den psykiske helsen.

Reduserer stress
I en større helsestudie ved University of Tasmania, der over 3000 personer deltok, ble det funnet at stillesitting i mer enn 6 timer per dag i tillegg til å påvirke vårt fysiske velvære negativt, også øker risikoen for psykiske helseproblemer.8

 

Er du klar til å få bedriften din i bevegelse?
En av de beste måtene å få bedriften din i bevegelse på, er å gå over til sitte/stå-bord. Å ta i bruk de høydejusterbare kontorbordene riktig med påminnelsesfunksjon og intuitivt design på arbeidsplassen, kan være en flott måte å kickstarte et velværeprogram for de ansatte. Men husk at bevegelse kan inkorporeres hvor som helst på kontoret.

Du har utallige muligheter til å inkorporere bevegelse i ditt kontormiljø, fra enbente stativer til konferansebord med mange ben. Nøkkelen er å tenke på hvor de ansatte vil oppholde seg. De vil sannsynligvis ikke sitte ved kontorbordet sitt hele dagen. Det er mange områder der bevegelse kan inkorporeres i designet for å gi et mer fleksibelt arbeidsmiljø. Bare tenk på de stedene de ansatte har møter, samarbeider eller har sosiale pauser. Få bedriften din i bevegelse.

 

Referanser

  1. Lytle, T. (22. februar 2017). Promote an Active Workforce with Standing Desks. Fra Society for Human Resource Management: https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-magazine/0317/pages/promote-an-active-workforce-with-standing-desks.aspx
  2. Rosenbaum, D., Mama, Y., & Algom, D. (2017). Stand by Your Stroop: Standing Up Enhances Selective Attention and Cognitive Control. Psychological Science
  3. Hazamy, A., Altmann, L., Stegemöller, E., Bowers, D., Lee, H. K., Wilson, J., . . . Hass, C. (april 2017). Improved Cognition While Cycling in Parkinson’s Disease Patients and Healthy Adults. Brain Cogn.(113), 23-31.
  4. Healy, G., Lawler, S., Thorp, A., Neuhaus, M., Robson, E., Owen, N., & Dunstan, D. (2012). Reducing prolonged sitting in the workplace. An evidence review: full report. Melbourne, Australia: Victorian Health Promotion Foundation. 
  5. Garrett, G., Benden, M., Mehta, R., Pickens, A., Peres, S., & Zhao, H. (2016). Call Center Productivity Over 6 Months Following a Standing Desk Intervention. IIE Transactions on Occupational Ergonomics and Human Factors, 2-3, s. 188-195
  6. Institut für Gesundheit und Ergonomie. (2018). Measuring the effect of sit-stand reminders. LINAK.
  7. KL. 7 (2017): Making office workers healthier: A public health intervention making office workers use their height-adjustable office desks more, conducted for LINAK
  8. Kilpatrick, M., Sanderson, K., Blizzard, L., Teale, B., & Venn, A. (2013). Cross-sectional associations between sitting at work and psychological distress: Reducing sitting time may benefit mental health. Mental Health and Physical Activity, 6(2), 103-109.

Filer

MOVE – Hvorfor høydejusterbare skrivebord øker arbeidsytelsen

Få lavere sykefravær og skap et moderne kontormiljø med elektrisk høydejustering i kontorbordene. En verdifull investering for både arbeidsgivere og ansatte.