Tilbehør

SLS

SLS er en sikkerhetsgrensebryter som brukes i LINAK lineære aktuatorsystemer når utilsiktet posisjonering må unngås.

Produktbeskrivelse

SLS

LINAK har bryter som kan monteres sammen med 24 V DC-aktuatorer: LA12, LA22, LA28, LA31, LA32, LA34, LA44 eller BL1 og en kontrollboks på for eksempel en sengeramme. SLS kan være en sikkerhetsfunksjon som kutter strømmen til aktuatoren. 

SLS finnes med 1 eller 2 brytere (aktiveres samtidig). Den kan brukes for å hindre utilsiktet bevegelse av forskjellige rammesegmenter i forhold til hverandre, eller ganske enkelt som en ekstern grensebryter som beskytter rammen mot den fulle kraften fra aktuatoren i endeposisjon. Aktuatoren stanser umiddelbart når knappen trykkes inn. 

Det er nødvendig å spesifisere om aktuatoren beveger seg ut eller inn når bryteren aktiveres og stanser aktuatoren. SLS kan også brukes som en ekstern signalenhet - for eksempel ved å avgi signaler til en kontrollboks. Dette signalet kan begrense eller hindre funksjonene på for eksempel en seng.

Produktdatablad

SLS datablad

Se databladet som nettbrosjyre eller last ned PDF.

2D / 3D

2D-tegninger

Brosjyrer og håndbøker

DL2 system brukerhåndbok

Denne brukerhåndboken forteller deg hvordan du installerer, bruker og vedlikeholder LINAK DESKLINE produkter.

Fokus på pasientsenger

Når man ønsker å finne måter å gjøre pleietrengende mennesker mer selvstendige på, er sengen et opplagt sted å starte. LINAK tilbyr den perfekte tilpasning til forskjellige konstruksjoner for pasientsenger.

Har du spørsmål om elektrisk aktuatorteknologi?

- Vi er ikke orakler. Men vi er eksperter på aktuatorteknologi. Så innenfor det området kan du spørre oss om hva som helst.