Tilbehør

SLS

SLS er en sikkerhetsgrensebryter som brukes i LINAK lineære aktuatorsystemer når utilsiktet posisjonering må unngås.

SLS

Det finnes 2 slags SLS-brytere, en analog type og en OpenBus™ type.

Den analoge SLS kan brukes som en sikkerhetsfunksjon som kutter strømmen til aktuatoren. SLS finnes med 1 eller 2 brytere (aktiveres med samme knapp). Den kan brukes for å hindre utilsiktet bevegelse av forskjellige rammesegmenter i forhold til hverandre, eller ganske enkelt som en ekstern grensebryter som beskytter rammen mot den fulle kraften fra aktuatoren i endeposisjon. Aktuatoren stanser umiddelbart når knappen trykkes inn.

OpenBus SLS skal brukes sammen med OpenBus kontrollbokser. Den finnes både som en passiv og en aktiv type. Den leveres med 1 bryter, Normally Open (NO). Standardtypen OpenBus SLS skal ikke brukes som sikkerhetsfunksjon (Signal Limit Switch).

Begge typer kan brukes som en ekstern signalenhet som sender signaler til kontrollboksen. Dette signalet kan begrense eller hindre funksjonene på for eksempel en seng, eller kan brukes til å starte en OpenBus-funksjon.

SLS datablad

Se databladet som nettbrosjyre eller last ned PDF.

DL2 system brukerhåndbok

Denne brukerhåndboken forteller deg hvordan du installerer, bruker og vedlikeholder LINAK DESKLINE produkter.

Fokus på pasientsenger

Når man ønsker å finne måter å gjøre pleietrengende mennesker mer selvstendige på, er sengen et opplagt sted å starte. LINAK tilbyr den perfekte tilpasning til forskjellige konstruksjoner for pasientsenger.

Sikkerhetshefte

Forskjellige produkter trenger forskjellige sikkerhetsfunksjoner. Uansett hva slags medisinsk utstyr du designer, tilbyr LINAK et bredt utvalg av sikkerhetsfunksjoner - som standard eller valgfri funksjon.

Har du et spørsmål?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.