Kontakt oss her
Klinikker

Behandlingsbenk

Behandlingsbenker må kunne justeres fleksibelt og presist. Bruk LINAK aktuatorløsninger til å skape den perfekte behandlingsbenken med høy sikkerhet og designfrihet til å kunne tilpasse bevegelse og funksjonalitet.

Medisinske behandlings- og undersøkelsesbenker med LINAK elektriske lineære aktuatorer

Systemløsninger for behandlingsbenker

Innenfor helsesektoren må alle typer behandlingsbenker innebære høyest mulig komfort og sikkerhet for pasienten, samtidig som de sikrer ergonomiske arbeidsforhold for helsepersonell eller omsorgspersoner. Mangelen på arbeidskraft i helsesektoren er et dokumentert faktum. Det er behov for hjelpemidler og utstyr som bistår pleierne i de daglige behandlingsrutinene.

LINAK® gjør det mulig å justere flere aktuatorer samtidig – som høyde, rygglene og benstøtte. Den presise og kraftfulle bevegelsen som skapes av elektriske lineære aktuatorer, gir pleierne bedre ergonomi med ideell arbeidshøyde og enkel inn- og utstigning. Slik bidrar vi til rask og jevn posisjonering av behandlingsbenker som har et bredt spekter av bevegelsesmuligheter, og derved til behandling av høy kvalitet.

LINAK elektriske aktuatorløsninger innebærer mye mer enn presis og jevn bevegelse. Tenk deg verdien av å kunne tilføye:

  • Bedre ergonomi, bedre arbeidsforhold.
  • Sikkerhetsfunksjoner og komfort, gir bedre behandlingsbenker
  • OneConnect™, gir høyere oppetid med fjernservice
 

Bedre ergonomi

Elektrisk justering av behandlingsbenker gjør det mulig å justere flere aktuatorer samtidig – som rygglene, benstøtte og høydejustering. Enkle eller kombinerte bevegelser kan innstilles i bevegelsesmønstre som sørger for riktig posisjon for optimal behandling, komfort og ergonomi.

Bevegelsesmønstre bidrar til økt effektivitet og forbedret posisjonering for ergonomisk riktig behandling.

 

Sikkerhetsfunksjoner og komfort

Under behandlingen er det ekstremt viktig å fokusere på pasientens komfort og velvære.

LINAK aktuatorsystemer gir jevn og pålitelig bevegelse i alle retninger.

  • Justering av benken til lav inngangs-/utgangshøyde sørger for at pasienten har en komfortabel opplevelse. Dette øker også sikkerheten og reduserer risikoen for fallulykker
  • LINAK sikkerhetsfunksjoner (Intelligent Ratchet Spline eller Quick Release Damper) i behandlingsbenken din minimerer risikoen for personskade eller skade på grunn av hindringer og øker pasientkomforten
  • Ett-trykksknapp for rask bevegelse til definerte nødstillinger øker sikkerheten og komforten for både pasient og pleier
 

Fjernservice sikrer høy oppetid

LINAK er kjent for holdbare produkter av høy kvalitet. Hvorfor? Vi vet at for å oppnå høyere effektivitet, må optimale aktuatorsystemer kombineres med en pålitelig prosedyre for teknisk support. LINAK OneConnect™ er vårt verktøy som gir fjerntilgang til servicedata og feilsøking. Slik sikrer vi høy oppetid for behandlingsbenken - hvor som helst i verden.

Les mer

Bluetooth® og relaterte logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG Inc., og all bruk av disse er basert på lisensiering til LINAK®.

Har du et spørsmål?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.

Kontakt oss