Tilbehør

BAJL

Li-ion batteriløsning til mobilt utstyr – som pasientlæftere – ved bruk av JUMBO system fra LINAK. Batteriet har lengre levetid og er miljøvennlig og oppladbart.

Videoer

Flere videoer for BAJL
play-icon

Fordelene ved LINAK litium-ion batterier til mobilt helseutstyr

play-icon

Sikker pasienthåndtering med systemløsninger fra LINAK for elektriske pasientløftere

Produktbeskrivelse

BAJL

BAJL Li-ion batteripakke spesielt utviklet for bruk med systemet JUMBO for pasientløftere og personløftere med sitte/stå-funksjon.

Det er et batteri med lav vekt som har høy og pålitelig ytelse.

BAJL Li-ion batteri er basert på litiumion-teknologi. Litiumion-batterier har et lite miljømessig fotavtrykk siden de i forhold til  blybatterier, produserer mindre avfall takket være en opptil fire ganger lengre levetid.

Ytterligere fordeler ved BAJL Li-ion er:

  • Lengre levetid
  • Det er enkelt å fjerne og feste batteriet med klikk-systemet og LINAK monteringsbrakett
  • Batterisystemet gir et varsel når batteriet må lades på JUMBO kontrollboks eller håndbetjeningen
  • Enkel og fleksibel lading

Dersom ett eller flere Li-ion-batterier som er innebygget i et produkt fra LINAK, blir defekt i løpet av garantiperioden, vil LINAK gi OEM et nytt produkt. LINAK frasier seg uttrykkelig alt annet ansvar. LINAK skal ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for noen spesiell indirekte strafferelatert utilsiktet eller konsekvensmessig skade eller tap som oppstår på grunn av en hendelse som er relatert til den naturlige risikoen for termisk ujevnhet i Li-ioncellen eller noen bruk av LINAK produkter. Videre frasier LINAK seg utrykkelig noe ansvar for tapt profitt, manglende oppfyllelse av forventede innsparinger, noe krav mot vår kunde fra en tredjepart, eller noen andre kommersielle eller økonomiske tap av noen type, selv om LINAK har vært underrettet om muligheten for slike skader eller tap.

Produktdatablad

BAJL Datablad

Se databladet som nettbrosjyre eller last ned PDF.

Fraskrivningsklausul vedrørende Li-Ion-batterier

Viktig informasjon om LINAK® produkter med Li-Ion-batterier

2D / 3D

2D-tegninger

Brosjyrer og håndbøker

Lineære aktuatorer og elektronikk Brukerhåndbok

Denne brukerhåndboken forteller deg hvordan du installerer, bruker og vedlikeholder din elektronikk fra LINAK. Vi er sikker på at ditt LINAK system vil gi deg mange års problemfri drift.

Fraskrivningsklausul vedrørende Li-Ion-batterier

Viktig informasjon om LINAK® produkter med Li-Ion-batterier

Fokus på bårer

Full funksjonalitet, batteridrift og praktisk anvendelse av mobilt utstyr. LINAK tilbyr en systemløsning for bårer, sengetraller og annet mobilt utstyr.

Li-Ion-batteripakke BAJL for aktuatorsystemer som brukes innen helsesektoren

LINAK Li-Ion-batteri BAJL er en miljøvennlig løsning for pålitelig og langvarig ytelse. Perfekt for mobilt sykehusutstyr.

Aktuatorsystemer til pasientløftere

Sikker pasienthåndtering og riktig ergonomi. Systemet for pasientløftere gir et løft innenfor produksjon, bruk og service. LINAK tar sikker pasienthåndtering svært alvorlig.

Har du spørsmål om elektrisk aktuatorteknologi?

- Vi er ikke orakler. Men vi er eksperter på aktuatorteknologi. Så innenfor det området kan du spørre oss om hva som helst.