Kontakt oss her
Nyheter 17. desember 2018

Aktuatorer spiller en sentral rolle ved energigjenvinning fra slam i spillvannsanlegg

Ved Egå spillvannsanlegg i nærheten av Århus i Danmark blir karbonslam ekstrahert fra avløpsvann og gjenbrukt i anlegget for å redusere det totale energiforbruket. LINAK® aktuatorløsninger spiller en viktig rolle for optimalisering av denne prosessen ved å sørge for pålitelig ventilautomasjon.

Optimal biogassproduksjon ved bruk av slam fra avløpsvann, krever presis styring av flere prosesser. Dette er gjennomført ved spillvannsanlegget i Egå, der avløpsvann fra byen Århus blir behandlet som en ressurs i det øyeblikk det kommer inn i anlegget. 

Gjennom topp moderne teknologi, oppfinnsomhet og kvalitetsløsninger har spillvannsanlegget oppnådd bemerkelsesverdige resultater, og i dag produserer anlegget mer energi enn det forbruker.

Optimalisering av primær behandlingsprosess
Åtte filtere fra Salsnes Filter™ er involvert i den første delen av prosessen, der karbonslam blir filtrert fra det innkommende avløpsvannet. Allerede i denne tidlige fasen av behandlingen har LINAK elektriske aktuatorer en viktig rolle. Ventiler som er automatisert av aktuatorer, gir presis styring av inntaket av avløpsvann og optimaliserer på den måten den primære behandlingsprosessen. Bare dette gir opptil 40 % redusert energiforbruk under luftingen som utføres senere i vannbehandlingsprosessen.

Effektiv biogassproduksjon – varmeutveksling fra slam
Utvinning av biogass fra slam er en verdifull kilde til grønn energi. Denne prosessen utføres i en anaerob gjæringstank, og det er helt nødvendig å holde riktig temperatur på slammet. For å oppnå den ideelle temperaturen i tanken blir slammet sirkulert gjennom en enenergieffektiv varmeutveksler, der gjennomstrømningen blir styrt av en rekke ventiler - som alle er automatisert med holdbare aktuatorer fra LINAK.

Aktuatorer bidrar til bærekraftig spillvannsbehandling
Uansett om du bare trenger å lukke/åpne ventilene eller trenger presis regulering fra 0-100 %, er LINAK elektriske aktuatorer den mest holdbare løsningen. De er holdbare, overraskende enkle å installere og kan styres trådløst via SCADA, PROFIBUS-kommunikasjon, eller ved enkel manuell styring via en ekstern vannstyringsenhet (water control unit/WCU). 
Dersom du vil vite mer om hvordan elektriske aktuatorer kan forbedre moderne spillvannsanlegg, kan du kontakte din lokale representant for LINAK

 
Har du et spørsmål?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.

Kontakt oss