Kontakt oss her
C-arm og røntgenbord – med LINAK produkter, i illustrasjonsmiljø.

Medisinsk avbildning

LINAK aktuatorløsninger gir perfekte enkeltbevegelser eller seriebevegelser - for optimale prosedyrer ved medisinsk avbildning.

Aktuatorsystemer brukes til forskjellig medisinsk avbildningsutstyr som C-armer, røntgenbordog CT-skannere.

Muligheten til å bruke ulike typer avbildningsmetoder bidrar i betydelig grad til bedre diagnostikk og kirurgiske prosedyrer. Når du designer produktet med LINAK® elektriske aktuatorer, får det kraftfull og presis bevegelse i alle retninger.

LINAK tilbyr systemløsninger for ulike typer utstyr, uansett om de trenger enkel eller avansert bevegelse og funksjonalitet.

Integrering av datakommunikasjonsbaserte funksjoner som LCi™ sikrer at forstyrrelser eller driftsfeil kan oppdages og løses før prosedyrer må avlyses eller avbrytes.

LINAK skaper den ideelle systemløsningen for avbildningsutstyr og bidrar til å finne den perfekte løsningen gjennom sin høye kompetanse og kunnskap.

Har du et spørsmål?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.

Kontakt oss