Kontakt oss her
Kundeerfaring

Modernisering av sekundære rensetanker ved bruk av LINAK aktuatorer

Det danske vannforsyningsselskapet Aarhus Vand ønsket en bedre utnyttelse av sine sekundære rensetanker for avløpsvann. Det innebar en overgang fra manuell styring av vannet i tankene til automatisk regulering med elektriske aktuatorer fra LINAK. For underavdelingen Egå Renseanlæg har en av fordelene vært 10 % høyere tankkapasitet.

Sekundære rensetanker ved Egå Renseanlæg

Ved behandling av avløpsvann tilsettes aktivt slam. Slammet renser vannet og fjernes igjen. Denne prosessen skjer i sekundære rensetanker. Slam er tyngre enn vann og vil derfor legge seg på bunnen når vannet er stillestående. Slammet slippes deretter ut gjennom bunnen av tankene og brukes på nytt til å rense annet avløpsvann.

Egå Renseanlæg har åtte rektangulære, sekundære rensetanker. Ifølge Jakob Kaltoft, driftssjef hos Aarhus Vand, er det viktig at vannet fordeles likt i tankene, uansett vannmengde: "Hvis det kommer for mye vann inn i én tank, er det fare for at det lekker ut slam, noe som er katastrofalt for miljøet. Dette må ikke skje."

 

Modernisering med elektriske aktuatorer

Jakob Kaltoft ønsket å modernisere og optimalisere de sekundære rensetankene. Tankene er i god stand, men ved bygging av anlegget ble det besluttet å lage rektangulære tanker for å utnytte plassen maksimalt. Som Kaltoft sier: "Hadde det vært bedre plass, ville runde tanker vært det optimale valget. Mange andre anlegg er bygget på den måten, og da er det mye lettere å fordele vannet jevnt. Men jeg måtte jobbe med det jeg hadde.»

Derfor begynte han allerede i 2008 å se på innstrømningen av vann til Åby Renseanlæg, som ligger i nærheten. Sammen med en partner utviklet han en løsning der elektriske aktuatorer automatisk fordeler vann i tankene. Prosjektet hadde meget gode resultater, og Kaltoft implementerte deretter konseptet på det større Egå Renseanlæg:

"På Egå monterte vi 16 LINAK® aktuatorer – to på hver av de åtte tankene. Aktuatorene kan kommunisere med anleggssystemene via Profibus. Det er ingen hemmelighet at jeg i begynnelsen slet med å få systemet opp og kjøre på grunn av utilstrekkelig dokumentasjon, men jeg lyktes til slutt", sier Kaltoft.

Dokumentasjonen har siden blitt oppdatert, slik at det nå er enklere å sette opp nye systemer.

LINAK aktuator
 
 

Fra manuell til automatisk justering

I Egå Renseanlæg skjer fordelingen av vann til de sekundære rensetankene nå helt automatisk. Systemet varsler aktuatorene om hvor mye de må justere for å sikre lik vannmengde i alle de åtte tankene. Som Kaltoft sier: "Tidligere måtte en ansatt manuelt vri på et håndtak for å fordele vannet. Hvor mye man skulle vri på håndtaket måtte man gjette seg til, og det var derfor vanskelig for oss å utnytte kapasiteten til tankene fullt ut. Jeg har beholdt håndtaket, men installert en aktuator for å tippe overløpskanalen – slik at vi fortsatt kan justere manuelt i en nødssituasjon. Men vanligvis er driften elektrisk. "

Jakob Kaltoft anslår at at anleggskapasiteten har økt med rundt 10 % etter automatisering av vannfordelingen. Egå Renseanlæg kan nå behandle 10 % mer vann enn tidligere. Denne optimaliseringen er avgjørende for anleggets ytelse, spesielt i perioder med kraftig nedbør, når store mengder vann plutselig skal behandles.

 
 
Hull for behandlet vannVannet renner inn av seg selv, og den tunge pumpen er overflødig.

Den tunge pumpen er borte

Samtidig som de sekundære rensetankene ble modernisert, hadde Jakob Kaltoft enda en god idé om elektriske aktuatorer: "Jeg skjønner ikke hvorfor vi ikke har tenkt på det før! Tidligere måtte vi trekke en stor og tung pumpe til broen når vi skulle tømme tankene. Pumpen pumpet det rensede vannet inn i tankene for å skylle dem," forklarer Kaltoft.

Den nye løsningen var å lage et hull mellom det rensede vannet og de sekundære rensetankene og føye til en elektrisk styrt ventil. Kaltoft fortsetter: "Når en tank skal rengjøres, åpner en LINAK aktuator en ventil og vannet renner inn. Det er så enkelt, og å slippe å bruke den tunge pumpen utgjør en stor forskjell for både arbeidsmiljøet og strømforbruket."

 
 

Flere bruksområder

På Egå Renseanlæg finnes LINAK aktuatorer også andre steder enn på de sekundære rensetankene. Kaltoft anslår at de har mer enn 70 LINAK aktuatorer på anlegget: "Vi bruker dem på mange steder – spesielt der vi tidligere brukte pneumatikk. Og det lønner seg. Elektriske installasjoner må uansett gjøres – med pneumatikk trenger du en ekstra installasjon. Det er også mer kostbart å bruke luft siden det bruker mer energi og kan forårsake lekkasjer," sier Kaltoft og legger til: "For oss er det også viktig å ha enkle installasjoner, fordi det er dyrt å leie inn elektrikere. En LINAK aktuator er en enkel komponent å installere. Og det er selvfølgelig en fordel at aktuatorene fra LINAK ikke trenger service."

 
LINAK aktuatorer på Egå RenseanlægDet er installert mer enn 70 aktuatorer rundt på Egå Renseanlæg.
 

Fremtiden

Jakob Kaltoft anslår at Egå Renseanlæg har økt energieffektiviteten med cirka 30 %. Moderniseringen gir derfor god inntjening av kostnadene, samtidig som kapasiteten øker og vi unngår unødvendig energiforbruk. Som Kaltoft sier: "Vi har virkelig dratt nytte av optimaliseringen, og jeg er sikker på at andre renseanlegg vil dra like stor nytte av lignende moderniseringer."

Og det slutter ikke med det: "Jeg tenker hele tiden på hvordan vi kan bli enda bedre. Og jeg ser for meg at vi kan bruke LINAK aktuatorer på enda flere steder. Jeg vurderer for eksempel å bruke dem til dekanteringsrennene våre. Vår nåværende installasjon er altfor komplisert, med mange kabler som er strukket for langt. En enkel installasjon med LINAK aktuatorer ville vært en bedre løsning her," avslutter Kaltoft.

Har du et spørsmål?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.

Kontakt oss