Kontakt oss her
Kundeerfaring

Aktuatorer kan brukes til overraskende mange formål

En lineær aktuator fra LINAK kan brukes nesten overalt hvor man trenger lineær bevegelse. Aktuatorer har mange bruksområder, spesielt innenfor industrien, der noen av dem brukes til ganske spesielle formål. På denne nettsiden viser vi noen av produktene der en aktuator er brukt som en smart løsning på uvanlige utfordringer. Vær klar for å bli overrasket – og inspirert!

Aktuatorer kan brukes til overraskende mange formål

Smart mursteinskutter

Alle murere har den samme utfordringen – å kutte en murstein er vanligvis en manuell og svært hard jobb. Men selskapet Smart Cutter har kommet dem til unnsetning med en maskin som kutter murstein. I maskinen er det to LA30 aktuatorer fra LINAK.

Mange murere plages av smerter i skuldre og kragebein på grunn av manuell kutting av murstein. Mannen som utviklet Smart Cutter, hadde sett behovet for en elektrisk kutter som kunne forbedre arbeidsmiljøet blant murere. Når murere bruker en Smart Cutter, belaster de ikke kroppen så mye når de kutter murstein. Det betyr færre skader og høyere effektivitet.

Mursteinskutteren
Kutteren deler murstein ved hjelp av to parallelle LA30 aktuatorer og en TR-EM-339 ekstern kontroll med et spesialprogram – og alt leveres av LINAK. Kutteren er intelligent ved at den husker størrelsen på den aktuelle typen stein og etter hvert kutt trekker seg tilbake til en posisjon et par millimeter unna steinen. Kuttingen startes ved et enkelt trykk på en knapp. Kutteren kan justeres manuelt dersom den skal brukes på en annen type stein.

Se en video av en mursteinskutter i aksjon på nettstedet til Smart Cutter.

Smart Cutter
 
 

 

Rengjøringsrobot for grisehus

Å rengjøre et grisehus er en møkkajobb. WP Production, en underleverandør for Washpower A/S, har produsert en rengjøringsrobot som har en LA12 aktuator fra LINAK.

Du tenker kanskje at det er meningsløst å prøve å holde et grisehus rent. Men det er langt fra tilfellet. For grisebønder over hele verden er det en høyt prioritert oppgave å holde grisehuset rent, også når grisene blir flyttet. Rengjøringen har vært gjort manuelt ved bruk av høytrykksvasker. Men takket være den nye rengjøringsroboten er det ikke lenger nødvendig. Det er nå en mye enklere jobb som gir mye bedre resultat – til fordel for både griser og mennesker.

Roboten
WP Production og Washpower A/S er selskapene bak rengjøringsroboten. Den beveger seg gjennom grisehuset og vasker alle overflater med en kraftig vannstråle. Roboten har en LA12 IC aktuator fra LINAK som beveger sprøytedysen, avhengig av hvor vannstrålen skal treffe. WP Production har utviklet en egen PLC-kontroll.

Les mer om rengjøringsroboten på nettstedet til Washpower.

Wash Power
 
 

 

Lastebilmonterte påkjørselsdemper (TMA) for nødsituasjoner

Etter en trafikkulykke er det helt avgjørende at de berørte veibanene stenges ned raskt og effektivt. Denne utfordringen løser ScanLED med sin lastebilmonterte påkjørselsdemper (Truck Mounted Attenuator), der to LINAK aktuatorer senker to blokkerende vinger.

I nødsituasjoner, som f.eks. ved trafikkulykker, gods i veibanen eller akutt veiarbeid, er det viktig å kunne stenge av en eller flere kjørebaner raskt. I slike situasjoner kan en såkalt «lastebilmontert påkjørselsdemper» benyttes (Truck Mounted Attenuator). Påkjørselsdemperen monteres bak på en lastebil, som så parkeres foran området som skal stenges. Til tross for en totalvekt på 10 tonn, beskytter påkjørselsdemperen både de som arbeider foran lastebilen og trafikanter som eventuelt overser barrieren, fordi det er mulig å overleve en kollisjon med demperen.

Lastebilmontert påkjørselsdemper
ScanLED tilpasser påkjørselsdemperen for optimal bruk i nødsituasjoner. Vanligvis er en lastebilmontert påkjørselsdemper den første som ankommer stedet, og den må kunne sperre av flere kjørebaner. Derfor benytter ScanLED La36 aktuatorer fra LINAK kombinert med TR-EM-288 eksterne kontroller til å senke vingene på én eller begge sider av påkjørselsdemperen. ScanLED benytter aktuatorer i stedet for f.eks. hydraulikk fordi det gir høyere sikkerhet, ettersom presskraften og trekkraften fra aktuatorene kan justeres slik at vingene ikke utgjør en klemfare. Vingene tar ikke opp et sammenstøt på samme måte som påkjørselsdemperen, men de viser at veien er stengt frem til enda en lastebilmontert påkjørselsdemper ankommer. Når begge vingene er senket, er det mulig å sperre av en bredde på 7 meter, tilsvarende to komplette kjørefelt.

ScanLED er også unike fordi de bruker en ekstra aktuator og en kontroll til vippe ned toppen av lastebilen, slik at den kan kjøre under broer og gjennom tunneler.

Les mer om den lastebilmonterte påkjørselsdemperen nettstedet til ScanLED

ScanLED
 
 

 

En robot som tar temperaturen

Hvis vi skal forhindre spredning av sykdom, er det avgjørende at alle holder seg hjemme når de har symptomer. Roboten #NoFever fra Really A Robot kan bidra til å sikre at ingen ankommer med feber. #NoFever tilpasses automatisk til kroppshøyden ved hjelp av en aktuator fra LINAK, og måler så temperaturen i pannen. På noen sekunder får du vite om du har feber og heller burde bli hjemme.

Feber er ofte en tydelig indikator på en infeksjon, og på at du kan være smittsom. #NoFever termometeret er særlig nytt for bedrifter, institusjoner, lufthavner og sykehus, der mange mennesker møtes. Temperaturavlesningen skjer kontaktløst, anonymt og i overensstemmelse med EUs personvernforordning. Når avlesningen er utført, får du vite kroppstemperaturen, og avlesningen slettes så fra robotminnet.

Roboten #NoFever
Når en person nærmer seg roboten, forstår den hvor ansiktet befinner seg takket være kunstig intelligens, og tilpasser seg kroppshøyden. Det betyr at du ikke må bøye deg eller stå på tå for at roboten skal kunne måle temperaturen. Høydejusteringen skjer ved hjelp av en DL9 XL løftesøyle fra LINAK, som takket være en slaglengde på nesten én meter gjør det mulig for roboten å tilpasse seg til alle slags kroppshøyder. Løftesøylen kommuniserer med den innebygde kunstige intelligensen, slik at høydejusteringen skjer raskt og helautomatisk.

Se roboten i aksjon og les mer på Really A Robots nettsider

#NoFever robot
 
Har du et spørsmål?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.

Kontakt oss