Kontakt oss her
Teknologi og trender

Er det mulig å finne den riktige balansen mellom arbeid og fritid?

Greier du å forlate kontorarbeidet helt så du kan være 100 % tilstede med familien din? Er det egentlig mulig lenger, nå som stadig flere oppdager fordelene ved hjemmekontor? Balansen mellom arbeid og fritid er et viktig tema for tiden, og i denne artikkelen kommer LINAK med sitt syn på det.

Kvinne på hjemmekontor

Først vil vi understreke at det er individuelt hva som er den riktige balansen mellom arbeid og fritid – den riktige balansen for deg kan være helt feil for din nærmeste kollega. Når vi snakker om den tradisjonelle definisjonen av balansen arbeid/fritid, mener vi hvordan en person skifter mellom yrkesmessige og private aktiviteter i livet, og i hvilken grad jobbrelaterte aktiviteter utføres hjemme.

De siste årene har det vært stadig økende fokus på balansen mellom arbeid og fritid. Moderne teknologi har gjort grensen mellom arbeid og fritid utydelig, og noen ansatte er konstant på jobb. Det har blitt vanligere å arbeide hjemmefra, og for mange ansatte har dette vist seg å ha en positiv innvirkning på balansen arbeid/fritid.

 

Er en god balanse mellom arbeid og fritid bare en illusjon?

I 2018 publiserte den danske filosofen og forretningsmannen Morten Albæk boken "One Life: How we forgot to live meaningful lives" som belyste den stadig økende utfordringen med å finne denne balansen. Ifølge Morten Albæk er denne såkalte balansen mellom arbeid og fritid en illusjon; vi kan ikke splitte helt mellom våre roller som arbeidsmenneske, fritidsmenneske og familiemenneske. Hver av oss er ett menneske med ett liv, og den tiden vi har til rådighet per døgn er den samme uansett hvordan vi prioriterer. Ifølge ham handler en balanse mellom arbeid og fritid om hvordan vi greier å kombinere rollene våre – og at vi aksepterer at elementer ved de forskjellige delene av livet vårt vil påvirke de andre delene.

Personaliteter som forenes
 

Han kan ha et poeng, men en undersøkelse som ble utført av Gartner, viser at ansatte i USA nå verdsetter en god balanse mellom arbeid og fritid mer enn helsetilbudene fra som arbeidsgiveren. Så mye som 72 % av de ansatte anser en god balanse mellom arbeid og fritid som svært viktig når de leter etter en ny jobb. Dette bør være en oppvekker for selskaper som tror at et godt helsetilbud er nok til å holde på de ansatte.

 

Betydningen av god balanse mellom arbeid og fritid

Flere faktorer innvirker på balansen arbeid/fritid. Først og fremst er det viktig med fleksibilitet på en hybrid arbeidsplass. I USA sier73 % av de ansatte som arbeider hjemmefra, at de føler de har en bedre balanse mellom arbeid og fritid nå enn da de arbeidet på bedriftens kontor. De fleste begrunnet det med at de hadde mer tid sammen med familien. De oppga også de hadde en bedre balanse mellom yrkeslivet og sitt private liv når de arbeidet hjemmefra. De er mer produktive på grunn av færre forstyrrelser, mer fokusert bruk av tiden og et stillere arbeidsmiljø.

En god balanse mellom arbeid og fritid gjør det dessuten enklere å holde seg frisk mens man arbeider. En dårlig balanse mellom arbeid og fritid, eller lange dager på kontoret, kan påvirke helsen negativt. Ergonomi på arbeidsplassen må også tas i betraktning. Hvis du får smerter når du arbeider på grunn av arbeidsstillingen din, vil smertene sannsynligvis også påvirke ditt private liv. Pass på at du ikke belaster kroppen ved at du bruker den på feil måte – eller bruker den for lite. For kontoransatte utgjør et høydejusterbart bord en stor forskjell – uansett om de arbeider hjemme eller på kontoret.

Sitte/stå-bord på hjemmekontor
 

Balansen arbeid/fritid på tvers av landegrenser

Rundt omkring i verden er det enorme forskjeller mellom hvor tilfredse mennesker er med sin personlige balanse mellom arbeid og fritid. Nederlandske arbeidere er eksperter på balansen arbeid/fritid og scorer imponerende 9,5 av 10 på OECD Better Life Index. Italia kommer på andreplass og Danmark, som er nummer 3, scorer 9 av 10, mens 60 % av de ansatte i USA sier de har en dårlig balanse mellom arbeid/fritid, hovedsakelig på grunn av manglende grenser mellom arbeidsliv og hjemmeliv. Av alle land som deltok i studien kom USA på 12. plass når det gjaldt balansen arbeid/fritid.

 

Hvordan oppnå en god balanse mellom arbeid og fritid?

Som vi nevnte innledningsvis; det kan være vanskelig – og noen ganger umulig – å splitte mellom sin rolle som arbeidsmenneske og som familiemenneske, og det er ingen tvil om at hvilken type jobb du har innvirker på hvor utfordrende det er. Det er imidlertid ting du kan gjøre for å skape en bedre balanse mellom arbeid og fritid.

  • Men først må du erkjenne at du ikke kan gjøre alt på en gang. Du må ta noen valg for å skape balanse i hverdagen din. 
  • Snakk med sjefen din og kollegene dine for å avklare om dere har ulike forventninger. Sett grenser for når dere skal arbeide og når dere ikke skal gjøre det. Det kan være f.eks. å ikke svare på e-post og telefon utenom arbeidstiden eller når dere har fri på grunn av ferie eller sykdom. 
  • Hvis du har en partner, er det viktig at du også snakker med ham/henne om dette. Dere bør lande på noe som dere begge er fornøyd med. Da vil det bli enklere å skape gode rutiner rundt det praktiske i hverdagslivet deres. 
  • Sett av tid til deg selv og hobbyene dine.
  • Sørg for å sove nok. 
  • Hvis du har hjemmekontor, bør det være adskilt fra resten av hjemmet, slik at du kan "gå hjem fra kontoret" selv om du er hjemme. 
  • Sørg også for at du føler deg bekvem og avslappet på hjemmekontoret – og at du kan skifte mellom arbeidsstillinger i løpet av dagen. Her kan du lese mer om betydningen av en sunn arbeidsdag. 
Øk arbeidskapasiteten din play-icon

Øk arbeidskapasiteten din

Moving Is Living play-icon

Moving is living

6 tips for en ergonomisk bedre arbeidsdag med LINAK play-icon

6 tips for en ergonomisk bedre arbeidsdag med LINAK

Regelmessig fysisk aktivitet er ikke nok play-icon

Regelmessig fysisk aktivitet er ikke nok

Filer

MOVE – Hvorfor høydejusterbare sitte/stå-bord øker arbeidsytelsen

Få lavere sykefravær og skap et moderne kontormiljø med elektrisk høydejustering i kontorbordene. En verdifull investering for både arbeidsgivere og ansatte.

Har du et spørsmål?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.

Kontakt oss