Erklæringer

LINAK aktuatorer og aktuatorsystemer er designet og verifisert for å være i samsvar med alle gjeldende forskriftsmessige krav og standarder.
Samsvarserklæringer og CB testsertifikater som er utstedt av nasjonale sertifiseringsorganer, kan skaffes på forespørsel; vennligst kontakt LINAK
Se også Monteringsinstruksjoner (Assembly instruction) / Inkorporeringserklæring (Declaration of Incorporation).

Samsvarserklæring (Declaration of Conformity / DoC)

 • RoHS
  RoHS-direktivet (Reduction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) gjelder for LINAK.
  Alle produkter fra LINAK er i samsvar med RoHS2. For en offisiell erklæring, se denne  PDF-filen.
 • LVD
  LVD-direktivet (Low Voltage Directive) gjelder for LINAK.
 • EMC
  EMC-direktivet (ElectroMagnetic Compatibility) gjelder for LINAK.

Kontakt LINAK om du ønsker å se dokumentene

 

REACH

REACH-direktivets innvirkning på selskapets forretningsdrift og produkter er evaluert, og fasilitetene i Europa er i samsvar med REACH-direktivet. 

Les mer om REACH-direktivet her. 

WEEE
WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment) gjelder for underleverandører som tilvirker originaldeler (OEMs). Som leverandør av komponenter og systemer er LINAK ikke underlagt WEEE-direktivet. I mange tilfeller er imidlertid produkter fra LINAK de eneste EEE-produktene for det aktuelle bruksområdet. Vi har derfor besluttet å merke alle LINAK aktuatorsystemer med det obligatoriske bildet av en overkrysset søppeldunk (se nedenfor).

WEEE-logo
WEEE-logo