Kontakt oss her
Nyheter 1. februar 2017

LINAK bidrar til oppgradering av spillvannsbehandlingen i Chicago

Sammen med en rekke danske selskaper deltar LINAK i en banebrytende oppgradering av et spillvannsanlegg i Chicago.

Banebrytende teknologi og en helt ny måte å finansiere bærekraftige forbedringer på, baner veien for anlegg over hele USA.

En stor oppgradering av Glenbard Wastewater Facility i Chicago i USA skal gjennomføres i samarbeid med flere danske selskaper – blant annet LINAK – som bidrar med kunnskap og teknologi. 

Prosjektet er initiert av The Water Technology Alliance (WTA) i Chicago og har som mål å lede an for en helt ny spillvannsbehandling over hele USA, ved å gjøre behandlingen av overvann og spillvann mer effektiv og bærekraftig. 

LINAK vil bidra med sin verdensledende elektriske aktuatorteknologi som gir bedre automasjon og kontroll av ventiler. 

Jeg er selvfølgelig veldig glad for at LINAK får være en del av dette prestisjefylte prosjektet,” sier Peter Vestergaard, Business Development Manager hos LINAK.

Det er for oss en flott anledning til å vise verden hvor robuste løsningene våre virkelig er”. 

Flere måter å redusere løpende kostnader på
LINAK aktuatorer, som er ekstremt holdbare og designet for å fungere utendørs, er perfekt i kombinasjon med produktene til AVK, den danske ventilprodusenten som ble engasjert for å lage sluseventiler til oppgraderingen av anlegget i Chicago. 

Våre aktuatorer er testet og utprøvd og har gang på gang vist hva de er gode for under tøffe forhold,” sier Vestergaard.

I våre systemer er mange av de vanlige svake punktene eliminert, som slanger og pumper som ofte brukes i andre systemer. LINAK løsninger kan gi nøyaktig posisjonsfeedback og er svært enkle å integrere med andre kontrollsystemer. Våre aktuatorer er faktisk perfekte for moderne vannbehandling”. 

LINAK aktuatorløsninger brukes allerede i de mest moderne behandlingsanleggene i Danmark. 

Nye finansieringsmåter får fart på prosessen

Et annet ganske unikt aspekt ved prosjektet er en ny finansieringsmodell som kalles ESCO. Eieren av anlegget trenger ikke forhåndsfinansiering, og det sikrer investorene investeringsutbytte på grunn av lavere løpende kostnader etter oppgraderingene. 

Prosjektet WTA forventes å være fullført i 2019. Innen den tid vil Glenbard Wastewater Facility være et eksempel på hvordan innovativ dansk teknologi kan bidra til mer effektiv og bærekraftig vannbehandling. 

I Danmark filtrerer spillvannsanleggene vannet for nitrogen og fosfor, slik at vannet og miljøet blir renere. Dette gir optimal energieffektivitet. De fleste moderne anlegg produserer 50 % mer energi enn de forbruker. Ventiler fra AVK som kontrolleres av løsninger fra LINAK, bidrar til dette ved å redusere driftsspenningen fra 220 V til 24 V. 

Fakta:
Glenbard Waste Water Facility kan håndtere opptil 180 million liter vann per døgn. Bare i USA finnes det over 4000 andre vannbehandlingsanlegg som trenger oppgradering de kommende årene. 

Utenriksdepartementet og Miljøministeren i Danmark støtter prosjektet ved å betale 10 % av utviklingskostnadene. Gruppen av ledende danske teknologiselskaper som også er involvert i prosjektet, er: Danfoss, Grundfos, AVK, Landia, Nissen Energiteknik og DHI Group.

Har du et spørsmål?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.