Kontakt oss her
Pasientforflytning og mobilitet

Dusjstoler

Det er økende behov for flerfunksjonelle dusjstoler som bistår pleierne under dusjing og annen hjelp med pasientens personlige hygiene. Bruk av aktuatorløsninger fra LINAK i moderne dusjstoler gir høy designfleksibilitet og flere tilpasninsgmuligheter, og i tillegg får produktet flere sikkerhetsfunksjoner.

Flerfunksjonell dusjstol med LINAK elektriske lineære aktuatorer - til hjelp også for omsorgspersoner

Systemløsning for dusjstoler

Det er økende behov for flerfunksjonelle dusjstoler som er designet for daglig dusjing og personlig hygiene. Innenfor helsesektoren er man i dag opptatt av utfordringene med manglende ressurser, at det blir stadig flere eldre og funksjonshemmede samt at pasientenes verdighet skal bevares.

Det brede spekteret av bevegelsesmuligheter hjelper pleierne under arbeidet og bidrar til økt effektivitet. De kraftfulle bevegelsesmulighetene bidrar til bedre ergonomi når pleierne skal utføres tunge og ubalanserte løft.

Elektriske aktuatorløsninger innebærer flere fordeler, for eksempel:

  • Dusjstoler med kraftfull høydejustering
  • Bedre ergonomi
  • Høyere livskvalitet for brukeren

Det er et anerkjent faktum at det er mangel på arbeidskraft innenfor helsevesenet, både på sykehus, sykehjem og i andre helseinstitusjoner. Dette krever hjelpemidler og utstyr som støtter og letter de daglige arbeidsrutinene. Utstyr og produkter som oppfyller mange krav og gir forbedret ergonomi og effektivitet, samtidig som pasientens verdighet bevares.

Bruk av dusjstoler med elektrisk justering av høyde, plassering av overkropp eller fotstøtte letter de daglige arbeidsrutinene til pleierne ved å bedre ergonomien og eliminere tunge løft. Bevegelse ved hjelp av elektriske aktuatorer fra LINAK® bidrar til høyere tilfredshet på arbeidsplassen.

 

Fordeler med kraftfulle systemløsninger

Den omfattende produktporteføljen til LINAK gir høy designfrihet. Uansett om systemet trenger noen få og enkle bevegelser eller mer komplekse bevegelser, sørger produktenes kompaktibilitet for en optimal løsning og nytteverdi for alle bruksområder. LINAK bestreber seg på å oppfylle kravene til dusjstoler med systemløsninger, uansett om det er behov for enkle eller avanserte løsninger.

 

Ergonomi

Justerbare stoler er svært nyttige for at pleierne skal unngå tung fysisk belastning mens de assisterer brukerne i det daglige arbeidet. Stoler med høydejusterbar sidestøtte for pasientens overkropp er avgjørende for pleiernes ergonomi. Mangel på ressurser og den langsiktige utfordringen med en stadig eldre befolkning, gjør det enda viktigere å tilby riktig utstyr og sikre god ergonomi i det daglige arbeidet.

 

Livskvalitet

Bruk av LINAK produkter i dusjstoler bidrar til høyere sikkerhet og verdighet ved at brukerne blir mer selvstendige og kanskje til og med kan dusje uten assistanse fra en pleier.

LINAK systemløsninger gir optimal bevegelse av dusjstoler.

Alle typer dusjstoler må være mest mulig komfortable og sikre for pasienten, samtidig som de gir ideelle ergonomiske arbeidsforhold for pleierne.

Dusjstoler må ha mange justeringsmuligheter fordi de må kunne tilpasses brukeren.

Med LINAK blir produktdesign enklere.

Les mer

Bluetooth® og relaterte logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG Inc., og all bruk av disse er basert på lisensiering til LINAK®.

Har du et spørsmål?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.

Kontakt oss