Teknologi og trender

Fokus på design og brukervennlighet ved utvikling av moderne pasientløftesystemer

Pleiepersonell og dyktige designere har viktige roller ved utvikling av moderne helseutstyr. Hos LINAK er neste generasjon justeringsssystemer til pasientløfter basert på reell bruker-feedback kombinert med pertentlig designarbeid, og sist, men ikke minst; 25 års solid ingeniørerfaring.

I 1995 ble den første fullstendige systemløsningen for aktuatorer for pasientløftere lansert - LINAK® JUMBO™. Den ga produsentene mulighet til å kjøpe alle delene til bevegelsesløsninger på ett sted, og den satte også en helt ny markedsstandard for kvalitetskontroll og produkttesting.

Neste generasjon løftesystemer, som kalles LINAK® LIFT™, setter en ny og mer omfattende markedsstandard, som omfatter utstrakt innhenting av bruker-feedback som dyktige designere har brukt for å skape optimal ergonomi og elegant estetikk. 

Digitalisering og moderne design
Claus Rode hadde høye ambisjoner og inviterte en ekstern industridesigner til å integrere den innsamlede bruker-feedbacken i design og teknologi på en mest mulig vellykket måte.

“Oppgaven var klar – å skape et moderne, men likevel "usynlig" design som harmonerer med kundens pasientløfter og fortrinnsvis også forbedrer kundens eget design, sier Claus Rode.

Samtidig arbeidet LINAK R&D intenst med flere funksjoner og egenskaper. Trådløs Bluetooth®-teknologi åpner porten til en trådløs verden, der systemdata kan bli distribuert til forskjellige funksjoner ved for eksempel et sykehus eller sykehjem.

Fokus på design og brukervennlighet ved utvikling av moderne pasientløftesystemer
 

Klar for fremtid med Li-ion
Da Rode og teamet designet LIFT™ hadde de Li-ion-batterier i tankene. Li-ion-batterier har bedre ytelse og er også rimeligere på lang sikt.

“Li-ion-batterier har en så mye bedre ytelseskurve,” sier Claus Rode. “De baner veien for turbo-boost-funksjonen, som gjør at heisen beveger seg 25 % raskere når den ikke har belastning. Kort sagt bidrar Li-ion-batterier til høyere effektivitet for personalet - både på sykehus og pleiehjem”.

Testet av ekte helsepersonell
For å være sikker på at de innsamlede tilbakemeldingene fra brukere faktisk hadde ført til høyere brukervennlighet, ble prosjektkonseptet testet av personalet på flere pleiehjem.

“Vi spurte om personalet ville teste det nye systemet. Deretter tok vi hver minste lille tilbakemelding tilbake til laboratoriet. Der gjorde vi noen justeringer og ba dem teste på nytt”.

Fokus på design og brukervennlighet ved utvikling av moderne pasientløftesystemer
 

Sluttresultatet ble etter manges mening det best designede, best konstruerte og mest testede aktuatorsystemet som LINAK noen gang har utviklet.

“Vi har uten tvil skapt en ny standard for systemutvikling. Brukervennlighet og design vil heretter være enda viktigere for oss,” sier Claus Rode.

LINAK fortsetter å teste
LINAK har testet produktene sine helt fra starten. For 25 år siden, da prosjektet med JUMBO™ pasientløfter foregikk, ble det imidlertid klart at det var behov for en mer systemorientert tilnærming til testing.

“Kvalitet har alltid vært et viktig fokusområde for LINAK. Alle deler vi selger blir testet før de forlater fabrikken. Men under JUMBO-prosjektet begynte vi også å teste produktene som et system – ikke bare som separate deler,” forklarer Erik Hansen. “Vi har fortsatt med det under nye prosjekter. Det er standard hos LINAK!”

I årenes løp har LINAK® Test Centre blitt utvidet mange ganger, og der har det blitt utviklet nye måter å teste absolutt alt, fra materialer og enkeltkomponenter til individuelle produkter og fullstendige aktuatorsystemer med BUS communication programvare.

En lys idé ble markedsstandard
Allerede tidlig på 90-tallet var LINAK i gang med å lage aktuatorer for pasientløfter. Men hyppig dialog med kundene ledet den danske produsenten mot å skape et fullstendig aktuatorsystem med fokus på modularitet. For å møte kundenes behov måtte systemet – inklusive kontrollbokser, batterier, ladere og og håndbetjeninger – være fremtidsrettet og gi full designfrihet.

“På den tiden måtte produsentene kjøpe alle deler til sine bevegelsesløsninger fra forskjellige leverandører,” sier Erik Hansen, Senior Manager hos LINAK og en av dem som utviklet JUMBO. “Det var nesten umulig for dem å oppnå like høy kvalitet fra alle sine leverandør, og testing av alle deler sammen var en meget tidkrevende og noen ganger kostbar prosess for dem”.

Dette tente den fundamentale ideen bak LINAK® JUMBO™ – at alt du trenger finnes i én løsning, og at alt er grundig testet som system før du mottar det.

JUMBO™ - kort om utviklingen av systemet
På bakgrunn av sin erfaring med systemer til sykehussenger, visste teamet til LINAK at det beste var å starte fra scratch.

“Vi brukte selvfølgelig våre ferdigheter og vår erfaring. Men vi gjenbrukte ikke produkter fra andre systemer,” forklarer Hansen. “Vi gikk til kundene og spurte dem direkte, slik at vi kunne være 100 % sikre på at alle steiner var snudd og at vi kunne lage noe de kunne bruke”.

For Erik Hansen og teamet bak JUMBO™-prosjektet var det et møysommelig arbeid, der de stadig var ute og spurte kundene og sluttbrukerne og så dro tilbake til testlaboratoriet.

“Vi gjennomgikk ethvert tenkelig scenario hos kundene,” sier han. “Hva skjer når et batteri er flatt? Hvem er det som gjør hva? Hvordan skifter de det, og lader de det umiddelbart? Dette spurte vi om og mye mer. Så dro vi tilbake og testet ut nye ideer”.

En ny æra for pasientløftere 
Hansens kollega, Business Development Manager Claus Rode, har vært hos LINAK i mange år, og han har fulgt suksessen til JUMBO på nært hold. Han har vært en viktig brikke i det kryssfunksjonelle teamet til LINAK som utviklet neste generasjon aktuatorsystem for moderne pasientløftere – LINAK LIFT™.

Teamet samlet all den praktiske kunnskapen om JUMBO og brukte den i det nye prosjektet. Men LIFT™ hadde en litt annen karakter helt fra begynnelsen.

“I alle beskjedenhet tror jeg at vi alltid har vært mestere i ingeniørkunst,” sier Rode og fortsetter: “Med dette prosjektet ville vi imidlertid fokusere mer på visuelt uttrykk og brukervennlighet. Men uten at det skulle gå på bekostning av kvalitet og funksjon. Vi ville at teknologien skulle gå hånd i hånd med elegant design og optimal brukervennlighet”.

Fokus på design og brukervennlighet ved utvikling av moderne pasientløftesystemer
 

For Erik Hansen ble overgangen til LIFT et stort steg inn i fremtiden:

“Det var så mange nye ting vi ville integrere i det nye systemet. Vi hadde nye og bedre aktuatorer, vi hadde Bluetooth®-teknologi, ny og bedre batteriteknologi – og mye mer. Vi ønsket også å skape et nytt og mer moderne design med høyere brukervennlighet. LIFT omfatter alt dette”.

 

Har du spørsmål om elektrisk aktuatorteknologi?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.