Kontakt oss her

Digitalisering øker produktkvaliteten og livskvaliteten.

Automasjon blir stadig viktigere i produksjonen til LINAK. Det bidrar til at vi holder tritt med raskt voksende markeder og opprettholder den høye kvaliteten som kundene våre forventer fra oss.

Kontinuerlig digitalisering av prosesser samkjører salgslageret med de andre lagrene, og dette frigjør tid for kollegene våre i produksjonen. Dette har en direkte innvirkning på vår evne til rask prosessering av store mengder produkter og på vår evne til å levere ensartet og høy kvalitet, samtidig som vi opprettholder vårt omfattende testeprogram. 
Resultatet er en Smart Factory med utrolig lave ppm-tall ("parts per million").

Til syvende og sist handler det om økt effektivitet, å opprettholde høy kvalitet i produksjonen og å ha tilfredse og friske ansatte.

LA36-celle

Automasjon av produktlinjen til LA36 har gitt økt ergonomi for produksjonsoperatørene ved at de slipper tunge løft og repeterende bevegelser. Det har også økt produksjonshastigheten og -kapasiteten betydelig – samtidig som vi opprettholder ensartet og høy produktkvalitet.

Roboter i automatisert produksjonscelle for LA36

 

 

Digital produksjon

I LINAK® Smart Factory samarbeider to hovedsystemer for å sikre en verdensledende produksjonskvalitet – også når hastigheten øker og kapasiteten vokser. Det ene systemet er Shop Floor Planner – det andre er Line Clearance, som rydder produksjonslinjen mellom to ordrer. Sammen med ytterligere digitale verktøy og prosesser utgjør de vår digitale produksjon.

Shop Floor Planner bidrar til å kombinere ordredata med delleveringen til produksjonslinjene. På denne måten blir systemordrene oppdatert hver 24. time. Disse dataene brukes i planleggingen av produksjonen og sørger automatisk for optimal levering av deler fra lageret vårt.

Time-for-time-oversikt for digital produksjon

Hos LINAK blir linjeryddingen utført med skannere. Operatørene i produksjonslinjen skanne eskene med deler til hver ordre, og systemet beregner umiddelbart om alle deler som trengs til ordren er på plass. Deretter kombinerer Shop Floor Planner denne informasjonen med aktuelle ordrespesifikasjoner og historiske ordredata og beregner hvor lang tid det vil ta å prosessere ordren.

Sagt med andre ord; på noen sekunder har du ryddet linjen og fått et tidsestimat for når ordren er fullført.

 

Produksjonseffektiviteten blir styrket av en digital time-for-time-oversikt der en felles produksjonsplan blir opprettet automatisk og kontinuerlig oppdatert basert på progresjonsdata. Data fra produksjonscellen muliggjør dessuten rask oppfølging av driften, samt feilsøking.

Les mer

 

 

AGV-er på salgslageret

Førerløse kjøretøy (AGV-er) brukes til å gjennomføre aktivitetene som er listet opp i Shop Floor Planner. Disse utrettelige arbeidsbiene sørger for kontinuerlig levering av deler til produksjonen og for uavbrutt transport av emballerte produkter til forsendelsesterminalen.

Når AGV-ene er matet med løpende data, blir de en integrert og intelligent del av produksjonen og bidrar til økt effektivitet og frigjøring av hender til andre oppgaver.

LINAK AGV
 

Kvalitet

Basert på toppmoderne teknologi som gjør at du kan forvente samme kvalitet over hele verden.

Les mer

Har du et spørsmål?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.