Kontakt oss her

Miljømessige retningslinjer

LINAK® ønsker å integrere og imøtekomme miljøkrav og markedsbehov i produktutvikling og produksjon:

  • Vi utvikler produkter i godkjente materialer og med lavt energiforbruk
  • Vi søker å unngå unødig miljøbelastning og unødvendig energiforbruk
  • Vi ønsker alltid å benytte den best mulige teknologien i produksjonen av produkter

Vi vil stimulere miljøbevisstheten hos våre ansatte og tilrettelegge for miljøvennlig atferd.

Vi oppfyller gjeldende lover og regler.

 

Retningslinjer for kvalitet

Hos LINAK gjør vi alt vi kan for å møte kundenes behov

  • Ved å levere kvalitet og innovative produkter
  • Ved å sørge for kvalitet i alle prosesser, etterlevelse av alle krav samt kontinuerlig forbedring
  • Ved å levere høy kvalitet og god service til kunder i alle berøringspunkter.

Vi utvikler våre kjerneprosesser og arbeider i henhold til standarder for beste praksis.

Vi oppnår dette gjennom dyktige og motiverte ansatte.

Vi møter kundenes krav og arbeider kontinuerlig med forbedringer.

 

Retningslinjer for arbeidsmiljøet

LINAK vil ha et godt arbeidsmiljø:

  • Det er vårt mål at ingen ansatte skal bli skadet, verken fysisk eller mentalt
  • Vi fokuserer på forebyggende arbeid, som er fundamentet for våre retningslinjer for helse og sikkerhet
  • Vi visualiserer et godt arbeidsmiljø og stimulerer til atferd som fremmer dette
  • Vi støtter helsefremmende initiativ og tiltak

De individuelle avdelingene hos LINAK er ansvarlige for arbeidsmiljøet.

Arbeidsmiljøorganisasjonene er ansvarlige for rammene for arbeidsmiljøtiltak. Det omfatter å sørge for at slike tiltak blir utført i samarbeid mellom selskapet og de ansatte.

Har du et spørsmål?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.

Kontakt oss