LINAK systemer gir automatisert bevegelse

Verden blir stadig mer automatisert. Automatisering bruke særlig på steder som er vanskelig tilgjengelige eller for funksjoner der sikkerheten har førsteprioritet. LINAK TECHLINE® har over 30 års erfaring med utvikling av komplette elektriske aktuatorløsninger for automatisert eller fjernstyrt utstyr innenfor byggebransjen, gårdsdrift, industrimaskineri, jordbrukskjøretøy og mange andre områder.

LINAK Systemer eller løsninger innenfor disse sektorene består av én eller flere aktuatorer med integrert styring (IC), en datamottaker og en betjening. Enkelt forklart kan systemene inndeles i to typer:

  • Koblet til strømnettet
  • Ikke koblet til strømnettet
Begge typer har alltid alternativer for RF mottakere og en trådløs håndbetjening, en tradisjonell håndbetjening eller Bluetooth®-teknologi for styring med en app på smarttelefonen.

Tradisjonelt sett har løsninger som ikke er tilkoblet strømnettet, vært brukt i utstyr som kjøretøy, traktorer eller slåmaskiner. Systemer som er tilkoblet strømnettet, er vanlige innenfor industriautomasjon eller i løsninger for gårdsdrift, ventilasjon, spillvannsanlegg og så videre.

Har du spørsmål om elektrisk aktuatorteknologi?

- Vi er ikke orakler. Men vi er eksperter på aktuatorteknologi. Så innenfor det området kan du spørre oss om hva som helst.