Kundeerfaring

LINAK løsninger gjør behandling av avløpsvann enklere

I det nest største offentlige renseanlegget i Danmark ble flere løsninger for ventilkontroll erstattet med LINAK aktuatorløsninger, noe som medførte økt oppetid og enklere og rimeligere daglig drift.

Håndtering av 10 millioner kubikkmeter avløpsvann årlig – fra 380 000 personer og flere tungindustribedrifter – krever et virkelig pålitelig behandlingsanlegg med en oppetid på nærmere 100 %. I den danske byen Fredericia førte introduksjonen av LINAK aktuatorer til en vesentlig forbedring av det lokale anlegget med tanke på service- og driftskostnader samt generell tilgjengelighet.

Elektriske aktuatorer er enklere å vedlikeholde 
Å kunne betjene og utføre service på et komplekst system for spillvannsbehandling uten ekstern hjelp, utgjør en enorm forskjell med tanke på daglig drift. Det går mye raskere og bidrar til å minimere kostbar nedetid. 

“For oss er det viktig at vi kan styre prosessen og utføre så mye som mulig av servicen selv,” sier Kasper K. Frederiksen, Operations Manager ved Fredericia Spildevand og Energi A/S. Han har deltatt i et prosjekt der flere aktuatorer ble erstattet av LINAK aktuatorer av typen LA36.

“Vi testet den nye løsningen fra LINAK på flere forskjellige steder i behandlingsanlegget, og vi opplever definitivt høyere fleksibilitet ettersom vi nå er i stand til å utføre all service selv”. 

Installerte aktuatorer på kort tid
Noen av aktuatorene av typen LA36 er plassert ved utløpet til systemets sandfang der organisk materiale fjernes. Her åpnes ventilene hver sjette time for å fjerne organisk materiale fra sandfanget. Det er også plassert en løsning på mottaksstasjonen, som hindrer tilbakestrømming av slam i systemet.

Kasper K. Frederiksen fikk også installert flere LA36 i kompressor bygningen, der de – plassert på munningsrøret – bidrar til å skille luften i de to tankene. Uavhengig av plasseringen eller funksjonen i anlegget, opplevde Fredriksen at det var svært enkelt å installere LINAK aktuatorer på toppen av de eksisterende ventilene.

LINAK aktuatorer avløpsvann
 

“Det var overraskende enkelt å innstille og bruke de nye aktuatorene. Etter de to første, der vi lærte hvordan det skulle gjøres, gikk det som smurt. Jeg tror den siste vi installerte, var i bruk etter rundt 15 minutter."

Holder løpende kostnader nede
Anlegget i Fredericia håndterer også spillvann fra områdets store industribedrifter. Dette innebærer hyppige endringer i belastningen på anlegget i løpet av dagen. Maskineriet må kunne takle ekstra stort vanninntak til tider. Dette betyr at hele systemet trenger kontinuerlig justering.

“Én av fordelene med løsningen fra LINAK er at vi slipper kostnader til stadige kontroller,” forklarer Kasper K. Frederiksen og fortsetter:

“Andre systemer kan justeres bare fire ganger i timen, og det er ikke nok. Vi kunne selvfølgelig kjøpt kontrollsystemer som takler mer enn det, men de er svært kostbare. Hos LINAK fikk vi et rimeligere alternativ med mer fleksibel justering, og det er svært viktig for oss etter som vi opplever store variasjoner i vanninntaket. 

Prosjektet ved anlegget i Fredericia ble igangsatt i 2013 som et pilotprosjekt, og ifølge Frederiksen har det betalt seg flere ganger siden den tid. 

“Det har definitivt verdt fordelaktig å ha en løsning som krever minimalt vedlikehold. Og i tillegg greier vi det enkelt selv,” avslutter han.

For Kasper K. Frederiksen og hans stab fortsetter prosjektet, og i 2018 vil LINAK utvide aktivitetene innenfor håndtering og behandling av avløpsvann – ved å bygge på erfaringene fra Fredericia Spildevand og Energi A/S.

Dersom du vil vite mer om hvordan LINAK aktuatorløsninger for ventiler kan forbedre spillvannsanlegg, er du velkommen til å kontakte din lokale representant for LINAK

 
Elektrisk ventilbevegelse for effektiv spillvannsbehandling play-icon

Elektrisk ventilbevegelse for effektiv spillvannsbehandling

Enkel montering av automasjonsløsninger for ventiler - gjør det selv! play-icon

Enkel montering av automasjonsløsninger for ventiler - gjør det selv!

Uknuselig play-icon

Uknuselig

Filer

Fokus på spillvannshåndtering

Innenfor spillvannshåndtering er enkel styring og overvåking nøkkelelementer for å sikre optimal driftssikkerhet ved anlegget. Les mer om LINAK aktuatorløsninger for spillvannshåndtering i denne brosjyren.

TECHLINE produktoversikt

Oppdag det store utvalget av robuste og kraftige TECHLINE produkter. Bygget for å vare, for hardt arbeid og for tøffe forhold.

LINAK tester brosjyre

Hver eneste komponent i en aktuator utsettes for omfattende batteritester ved testsenteret hos LINAK. Les mer i denne brosjyren.