Kundeerfaring

Nye tiltak bidrar til effektiv bekjempelse av sykehusbakterier

De siste årene har sykehus i Danmark har økt fokus på hygiene. For noen år siden fikk regionsykehuset i Horsens betegnelsen "innovasjonssykehus". Her har de virkelig tatt kampen opp mot uønskede bakterier.

Hvert år dør cirka   3000 personer i Danmark på grunn av infeksjoner de får mens de er på sykehus. Det tallet er 18 ganger høyere enn antall personer som dør i trafikken. Ved regionsykehuset i den danske byen Horsens prøver de å forandre på dette.

De bekjemper farlige bakterier
Velkommen til de lange korridorene i sykehusets kjeller, der rundturen starter. Slik er arbeidsdagen her når noen fra sykehusets servicestab arbeider for at den daglige driften skal gå glatt. Bak to av dørene finner man sykehusets vasketunnel, et avansert automatisk vaskesystem som rengjør alt fra senger til takduker i operasjonsrommene. Vasketunnelen er bare ett av regionsykehusets mange tiltak for å bedre hygienen.

Etter 17 år i rengjøringbransjen med rengjøring av sykehus og slaktehus, ble Søren Møller Service Manager ved regionssykehuset Horsens, der han nå har arbeidet i 21 år. I 2015 besluttet han å kjøpe vasketunnelen.

"Det startet med at vi hadde etablert et manuelt vaskesystem, og alt var klart. Da vi hadde hengt opp sengen, forstod vi at manuell vask ikke ville være tilfredsstillende, og vi begynte å tenke på maskiner", sier Søren Møller og fortsetter:

"Vi ba om anbud og spesifiserte vårt behov for vann, såpe, elektrisitet og vasketid basert på 15000 vask årlig. Vi sammenlignet de forskjellige resultatene og valgte selvfølgelig det som virket mest fornuftig. Vi er begeistret over alle mulighetene det gir, og det kommer folk fra mange andre regioner og sykehus for å se vasketunnelen.

Høye krav til vaskbarhet
Da Søren Møller begynt å undersøke i markedet, var han bare på utkikk etter en sengevasker. Men snart ble han klar over at den nye maskinen kunne være nyttig på mange flere områder. Da sykehuset skulle utvides, ble det derfor besluttet å investere i en maskin til.

"Vi er opptatt av at fremtidens hjelpemidler og materialer også skal kunne vaskes i maskinen, fordi de blir mye renere da. Maskinen brukes til vask av mange ting som vi tidligere vasket for hånd eller ikke vasket i det hele tatt. I dag vasker vi mye forskjellig i vasketunnelen, og det vil definitivt bli mer når en ny maskin settes i drift."

Sykehussengen i vasketunnelen ved regionsykehuset i Horsens
Sykehussengen i vasketunnelen ved regionsykehuset i Horsens

Sengene ved regionsykehuset i Horsens er utstyrt med aktuatorsystemer fra LINAK slik at de kan justeres etter den enkelte pasients behov. Andre hjelpemidler er også utstyrt med systemene, og siden også disse hjelpemidlene må gjennom vasketunnelen, stilles det større krav til løsningene som velges av sykehuset, understreker Søren Møller.

"Det er helt nødvendig at LINAK tenker på at disse systemene må være vaskbare. Vi ville ikke kjøpe sengene eller hjelpemidlene som er montert på dem, dersom de ikke var vaskbare. Alle deler av sengen må kunne vaskes i vasketunnelen, ellers vil det ikke fungere. Tidligere ble sengene vasket for hånd, men det var vanskelig å oppnå et tilfredsstillende resultat. Av hygieniske hensyn er det derfor en enorm fordel at utstyret kan vaskes i vasketunnelen", sier han og utdyper: 

"Det er et forskriftsmessig krav at hygienen er tilfredsstillende. Vi arbeider for høy pasientsikkerhet på sykehuset og fokuserer blant annet mye på å ikke utsette pasientene for infeksjoner som kunne vært unngått. Derfor følger vi også The National Infection Hygienic Guidelines fra The Danish Research Institute under The Danish Ministry of Health (Statens Serum Institut). Vi undersøker for eksempel 250 rom fire ganger årlig i henhold til INSTA800, som er en felles nordisk standard for kvalitetsmåling av rengjøring. Så vi passer på at rengjøringen er god".

Større fokus på bedre hygiene
Men Søren Møller ser ikke bare store hygieniske utfordringer i forbindelse med vasking av senger og annet utstyr. Ved sykehuset i Horsens har servicepersonalet og pleiepersonalet forskjellige og nøye delegerte ansvarsområder når det gjelder rengjøring. Det krever at begge parter hele tiden er oppmerksom på hvem som er ansvarlig for hva. Dette bidrar til at alt løses på tilfredsstillende måte og at pleiepersonalet bruker tiden sin fornuftig.

I løpet av de siste 10 år har Søren Møller vært vitne til et stadig større fokus på bedre hygiene på sykehus. "Når jeg i dag skal gjøre innkjøp, er det én ting jeg alltid vurderer, og det er om utstyret kan vaskes. Alle kriker og kroker må kunne rengjøres effektivt. Hvis ikke, er de ikke egnet for bruk på sykehus," fastslår Søren Møller. 

Søren Møller – Service Manager
Søren Møller – Service Manager

 

Vaskbarhet hos LINAK
Som utvikler og tilvirker av verdensledende elektriske aktuatorsystemer for sykehus, føler LINAK en forpliktelse til å delta i arbeidet for bedre sykehushygiene. 

Derfor er det en selvfølge at LINAK aktuatorløsninger oppfyller alle internasjonale normer og standarder for vaskbarhet. Noen av våre produkter har imidlertid en enda høyere standard, fordi vi utfører flere tester enn 2017-normen beskriver.

Disse strenge kravene kaller vi LINAK IPX6 Washable DURA™

 

 
LINAK IPX6 Washable DURA™ play-icon

LINAK IPX6 Washable DURA™

Skaper nye standarder for vaskbart utstyr. play-icon

Skaper nye standarder for vaskbart utstyr.

Filer

LINAK IPX6 Washable DURA™ Brosjyre

Vaskbarhet er et krav innenfor moderne helsevesen. LINAK IPX6 Washable DURA™ for justerbart sykehus- og pleieutstyr – neste nivå av rent.

MEDLINE & CARELINE produktoversikt

Oppdag et bredt spekter av innovative MEDLINE & CARELINE produkter som kan bidra til å forbedre dine sykehus- og helseprodukter.

Har du spørsmål om elektrisk aktuatorteknologi?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.