Tilbehør

Scale

LINAK Scale er et veiesystem for avanserte lineære aktuatorsystemer. Det består av en SCO (Scale Control OpenBus) og en QLCI (Quad Load Cell Interface).

Produktbeskrivelse

Scale

Scale er en generell beskrivelse av et system for veiing ved hjelp av en displayenhet (SCO = Scale Control Openbus™) og en enhet for beregning av belastning (QLCI = Quad Load Cell Interface). 

Det er utviklet for OpenBus™ produktutvalg (ikke CB6 OBL). Enheten SCO i Scale er brukergrensesnittet for utføring av målingene. Enheten QLCI er en "svart boks" med avansert elektronikk for beregning av målinger fra tredjepartleverandørers veiecelle-enheter. 

Scale innebærer et fullstendig system for veiing, som er laget for sykehus og pleiesektoren, og blir vanligvis koblet til og montert i sykehussenger. Med dette utstyret kan personalet foreta målingene mens pasienten er i sengen - mens eksisterende metoder krever at pasienten forlater sengen. For pasienter med funksjonshemming kan de vanlige veiemetodene være svært vanskelige og strevsomme. Noen ganger kan det være umulig å foreta en veiing med vanlige metoder.

Produktdatablad

Scale datablad

Se databladet som nettbrosjyre eller last ned PDF.

2D / 3D

2D-tegninger

3D-modeller

Ingen tilgjengelige 3D tegninger.
Vennligst kontakt din lokale representent for LINAK for mer informasjon.

Brosjyrer og håndbøker

Scale brukerhåndbok

Denne brukerhåndboken forteller deg hvordan du installerer, bruker og vedlikeholder ditt LINAK Scale produkt.

Fokus på inkubatorer

Med en elektrisk aktuatorløsning med OpenBus™-teknologi fra LINAK, finnes det flere måter å forbedre inkubatorer på.

Fokus på behandlingsstoler

Fleksibel funksjonalitet og nyttig tilbehør til behandlingsstoler.

Fokus på pasientsenger

Når man ønsker å finne måter å gjøre pleietrengende mennesker mer selvstendige på, er sengen et opplagt sted å starte. LINAK tilbyr den perfekte tilpasning til forskjellige konstruksjoner for pasientsenger.

Har du spørsmål om elektrisk aktuatorteknologi?

- Vi er ikke orakler. Men vi er eksperter på aktuatorteknologi. Så innenfor det området kan du spørre oss om hva som helst.