Retningslinjer for arbeidsmiljøet

LINAK vil ha et godt arbeidsmiljø:

  • Det er vårt mål at ingen ansatte skal bli skadet, verken fysisk eller mentalt
  • Vi fokuserer på forebyggende arbeid, som er fundamentet for våre retningslinjer for helse og sikkerhet
  • Vi visualiserer et godt arbeidsmiljø og stimulerer til atferd som fremmer dette
  • Vi støtter helsefremmende initiativ og tiltak

De individuelle avdelingene hos LINAK er ansvarlige for arbeidsmiljøet.

Arbeidsmiljøorganisasjonene er ansvarlige for rammene for arbeidsmiljøtiltak. Det omfatter å sørge for at slike tiltak blir utført i samarbeid mellom selskapet og de ansatte.

 

Koronavirus
LINAK Norge fortsetter på tross av koronaviruset, men vi passer godt på våre medarbeidere.  Les våre tiltak

Abonner på nyheter fra LINAK

Hold deg oppdatert om hvordan aktuatorteknologi følger tidens megatrender og møter morgendagens globale utfordringer.