Retningslinjer for arbeidsmiljøet

LINAK vil ha et godt arbeidsmiljø:

  • Det er vårt mål at ingen ansatte skal bli skadet, verken fysisk eller mentalt
  • Vi fokuserer på forebyggende arbeid, som er fundamentet for våre retningslinjer for helse og sikkerhet
  • Vi visualiserer et godt arbeidsmiljø og stimulerer til atferd som fremmer dette
  • Vi støtter helsefremmende initiativ og tiltak

De individuelle avdelingene hos LINAK er ansvarlige for arbeidsmiljøet.

Arbeidsmiljøorganisasjonene er ansvarlige for rammene for arbeidsmiljøtiltak. Det omfatter å sørge for at slike tiltak blir utført i samarbeid mellom selskapet og de ansatte.

Abonner på nyheter fra LINAK

Hold deg oppdatert om hvordan aktuatorteknologi følger tidens megatrender og møter morgendagens globale utfordringer.