LINAK A/S - Miljømessige retningslinjer

LINAK fokuserer på miljøet – også for kundene våre:

  • Vi tilbyr produkter som er fremstilt med lavt energiforbruk og miljøvennlige materialer
  • Vi bestreber oss på å redusere energiforbruket og å ikke belaste miljøet unødvendig
  • I produksjonen bruker vi alltid den beste teknologien som er tilgjengelig

Vi estimerer utviklingen av energiforbruket og investerer i bærekraftige løsninger og teknologier.
Vi prøver hele tiden å påvirke våre ansatte til å være opptatt av miljøproblemer, slik at de viser en miljøvennlig atferd.

LINAK A/S gjør kontinuerlige forbedringer
LINAK A/S planlegger, implementerer og følger opp kontinuerlige forbedringer med hensyn til miljøet, arbeidsmiljøet og kvalitetsstyringssystemene. 

LINAK A/S etterlever lover og forskrifter
LINAK A/S oppfyller lovfestede og forskiftsmessige krav og andre kontraktsmessige avtaler. 

LINAK A/S gjennomfører en årlig revisjon av selskapets styringsfundament
LINAK A/S gjennomfører en årlig revisjon av selskapets retningslinjer, formål og mål med hensyn til kvalitet, miljø og arbeidsmiljø. 

Alle ansatte kjenner retningslinjene til LINAK A/S.
Alle ansatte kjenner og har tilgjengelig LINAK retningslinjer for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø, som er publisert på nettstedet vårt. 

Det finnes mer informasjon i vår  miljøerklæring.

 

Abonner på nyheter fra LINAK

Hold deg oppdatert om hvordan aktuatorteknologi følger tidens megatrender og møter morgendagens globale utfordringer.